Components

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵ - ۱۳:۱۴
Background image

وزارت امربالمعروف بیش از ۸۰۰شکایت را در ربع اول سال جاری حل نموده است

سه شنبه - ۱۲جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مسئولان وزارت امربالمعروف می گویند در ربع اول سال ۱۴۴۴ هجری قمری، به همکاری مسئولین بخش سمع شکایت  ۱۴۰۸ شکایت را در سطح مرکز و ولایات ثبت نموده است.

مس. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۲:۳۳
Background image

فشردۀ گزارش ( نظارت از نواحی شهر کابل)

mopvoe

ریاست نظارت و ارزیابی یکی از شاخه های کلیدی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات میباشد و به سلسلۀ فعالیت های کاری این ریاست، اینک از نواحی 22 گانۀ شهر کابل در خصوص( نحوۀ تطبیق. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۴۳
Background image

فعالیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در وزارت محترم داخله و مربوطات آن

 • یکی از وظایف عمده و اساسی دیگر این؛ ریاست امربه معروف و نهی عن المنکر در وزارت داخله و مربوطات آن می باشد که این ریاست در این قسمت نیز فعالیت مهم و عمده را انجام داده که قرار ذیل است:
 • . . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۹
Background image

گزارش ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

 • ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از تاریخ ایجاد وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر، جلب جذب وسمع شکایات در رسیدن به اهداف تعین شده وزارت سعی و تلاش های خسته گی ناپذیر را انجام داده. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۶
Background image

گزارش فعالیت های ریاست تدارکات وزارت امر بالمعروف ونهی عن المنکر از آغاز تاسیس الی اکنون

ریاست تدارکات از آغاز تاسیس الی کنون 22 قلم اجناس مورد نیاز ریاست های مختلف این وزارت را طی مراحل نموده و اجراآت به موقع صورت گرفته است.

 • ترتیب لست قراردادهای وزارت امورزنان و ارسال آن. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۳
Background image

گزارش از فعالیت دهای و دستاورد های ریاست نظارت و ارزیابی

بخش اول: فعالیت های در بخش نظارت و ارزیابی

 • تهیه پلان نظارت از تطبیق دروس عقیدتی ریاست های مرکزی
 • تهیه و ترتیب سوالنامه های نظارتی از تطبیق دروس عقیدتی ریاست های مرکزی
 • نظارت از روند. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۰:۲۸
Background image

گزارش ریاست سمع شکایات و تصنیف

 • تهیه کتاب های ثب
 • به تعداد هشتاد شکایت از سراسر افغانستان سمع و تصنیف گردیده
 • به تعداد 24 شکایت از طریق تماس تیلیفونی حل و فصل گردیده است
 • به تعداد 18 شکایت قابل سمع نبوده ویا اینکه از. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

گزارش فعالیت های ریاست تفتیش

 • به اساس هدایت مقام محترم وزارت بررسی دیپو و روغنیات معتمدین وزارت توسط دو تن مفتشین و نماینده ریاست محترم مالی و اداری  ارایه گزارش به مقام محترم وزارت.
 • اعزام هیت به ریاست های محترم. . .