گزارش فعالیت های ریاست تفتیش

andc_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۰:۲۵
  • به اساس هدایت مقام محترم وزارت بررسی دیپو و روغنیات معتمدین وزارت توسط دو تن مفتشین و نماینده ریاست محترم مالی و اداری  ارایه گزارش به مقام محترم وزارت.
  • اعزام هیت به ریاست های محترم امربالمعروف و نهی عن المنکر ولایت کابل به اساس هدایت مقام محترم وزارت جهت بررسی اموال و و اجناس مفقودی.
  • ارسال مکاتیب به ریاست های محترم ولایتی جهت بررسی اموال و اجناس که در دفتر و دیپوها موجود است تثبیت و نتیجه فاضل و باقی را به این ریاست ارسال نمایند.
  • موجودیت اجناس دیپوها و شعبات مرکزی پروزه ( weerdp ) توسط هیت موظف
  • سفرهیت به ولایت غزنی و پیگیری شکایات از سوی هیت موظف
  • اعزام هیت به ولایت بادغیس جهت پیگیری شکایات موسسه ناروی .