فشردۀ گزارش ( نظارت از نواحی شهر کابل)

org_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۲:۳۳
mopvoe

ریاست نظارت و ارزیابی یکی از شاخه های کلیدی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات میباشد و به سلسلۀ فعالیت های کاری این ریاست، اینک از نواحی 22 گانۀ شهر کابل در خصوص( نحوۀ تطبیق پلانها، پروگرام ها و پالیسی های) آنان غرض رعایت احکام اسلامی در هوتل های عروسی، پارک های تفریحی و ممانعت از جنگ انداختن انواع حیوانات در مکان های مزدحم شهر، تحت ریاست مخدوم غلام الله حقانی، رییس نظارت و ارزیابی و با ارایه پرسش و پاسخ های سودمند از سوی دوتن از کارشناسان نظارت و ارزیابی هر یک: سید باقر امیری و عبدالباسط حقجو، بررسی و نظارت صورت گرفت. چون از طریق نظارت و ارزیابی است که بهبود امور کاری هراداره مطابق به شرایط عصر و زمان آن تنظیم میگردد و اصول اداره در مطابقت با معیار های پذیرفته شدۀ اداری به عالی ترین شیوه به پیش میرود و از همین طریق عملیۀ دوامدار و مسلسل از جریان فعالیت ها در یک اداره صورت میگیرد، که برای رشد و انکشاف همان اداره " ممد و مفید" واقع میشود و پروسه تنظیم فعالیت ها به طور سیستماتیک با معیاد معین از فعالیت ها به راه انداخته میشود.

تیم نظارت و ارزیابی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در این دیدار ها که به شیوۀ (نظارت عینی، مصاحبوی و معلوماتی) صورت پذیرفت؛ مسوولین نواحی مختلف وعده سپردند که در راستای تطبیق اهداف والای اسلامی که از سوی مقامات رهبری امارت اسلامی و بخصوص وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات سفارش شده است، از هرنوع مساعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید و در آینده های نزدیک، مشکلات و چالشها در عرصه های مختلف، مرفوع خواهند شد. ناظرین ابتدا روی اهداف کلی وزارت به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق و عملی سازی پلانها، پروژه ها و پالیسی های عادی و انکشافی وزارت صحبت های همه جانبه ایراد داشتند و متعاقبآ روسا و مسوولین ناحیه ها با خوش آمدید، تحسین و تمجید از این اقدام وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر اظهار قدردانی و سپاس نمودند و این اقدام وزارت را یک امر نیک پنداشته و از اجراآت زود هنگام آن در سهم خویش اطمینان داده روی موضوعات ذیل ابراز نظر نمودند:

   بحث و تبادل افکار روی اهداف کلی وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر  و سمع شکایات در خصوص( تطبیق پلان ها و پالیسی ها)، عملی سازی طرزالعمل حجاب؛ صحبت با مسوولین هوتل های عروسی در نواحی مختلف شهر جهت رعایت هدایات وزارت امربالمعروف در راستای آوردن اصلاحات در بخشهای مختلف؛ صحبت با مسوولین پارک های تفریحی به منظور جلوگیری از ورود افراد خلاف کار، دید وبازدیدهای شهروندان با غیر محارم در پارکها؛ رعایت اصول اسلامی در حمام ها و ابلاغ موضوعات دینی در این راستا از طریق امامان مساجد؛ بحث و تبادل نظر در مورد جنگ انداختن حیوانات در اماکن مزدحم؛ نصب لودسپیکر ها در منارهای چهار راهی ها به منظور تبلیغ موضوعات دینی و اقامۀ اذان؛ مشخص نمودن اوقات ادای نماز ظهر در مشورت با وزارت ارشاد، حج و اوقاف؛ تبلیغ و ترویج موضوعات دینی از سوی محتسبین، مبلغین، علما و شیوخ به زبان های ملی( پشتو و دری)؛ مراعات نمودن احکام شرعی در آرایشگاه ها و خیاطی های زنانه دوز؛ رعایت اصول دینی در سونا ها وحوز های آب بازی؛ صحبت با مسوولین ناحیه های مختلف شهر جهت عملی نمودن موضوعات فوق در آینده های نزدیک و مسوولیت پذیری آنان در حد توان بشری، از جمله مواردی میباشند که بطور همه شمول در نواحی مختلف به عنوان بزرگترین چالش شناسایی و در حل و رفع آن، وعدۀ همکاری همه جانبه ایراد داشتند.  

گفتنی است که، کارشناسان ریاست نظارت و ارزیابی مطابق به لایحه وظایف و بادر نظرداشت اهداف عمومی وزارت امربالمعروف مکلفیت دارند تا از تمام مواردی که شامل (پلانها، پروگرام ها و پالیسی) های مرکز و ولایات میشود در مطابقت به هدایت کتبی مقام رهبری وزارت نظارت نموده و نتایج آنرا طی ارزیابی جداگانه در ( مرحلۀ دوم) به مقام محترم ارایه خواهند نمود.