گزارش فعالیت های ولایتی

مهمترین فعالیت های محتسبین شهری ولایت کابل در ۲۴ ساعت گذشته

پنجشنبه،۱۹ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین حوزه چهارم شهرکابل با خطبای ۱۰ مسجد جامع تدویر جلسه نموده و از آنان خواسته است در مبارزه با منکرات در ساحات کاری شان محتسبین را همکاری نمایند همچنان مسئولین چهار تکیه خانه همکاری شان را در زمینه مبارزه با منکرات با محتسبین اعلام نمودند.

محتسبین حوزه ششم شهر کابل از وزارت های عدلیه، انکشاف دهات و شفاخانه استقلال بازید نموده و از کارمندان ادارات متذکره خواسته است نماز را با جماعت ادا و از اختلاط مراجعین مرد و زن جلوگیری نمایند.

محتسبین حوزه هفدهم شهرکابل از شش پوسته امنیتی نظارت و برای مجاهدین در مورد اهمیت نماز، برابر نمودن صورت وسیرت مطابق سنت، وعظ دینی نمودند همچنان به مجاهدین توصیه نمودند با مردم برخورد نیک نموده به مشکلات شان رسیدگی نمایند.

محتسبین حوزه پنجم شهرکابل روز گذشته برای مسئولین و شاگردان ۱۰ مکتب وعظ دینی نمودند و مسئولین مکاتب از تطبیق فرامین در ساحات کاری شان اطمینان داده گفتند تمام فرامین وزارت امربالمعروف را بدون هیچگونه تعلل در ساحات شان عملی نموده است و برای مبارزه با منکرات، مسئولین مراکز های آموزشی آماده همکاری می باشد.

محتسبین حوزه دهم شهرکابل به منظور ابلاغ فرامین از کلینیک های صحی، سلمانی ها، مساجد جامع، مکاتب خصوصی دیدن و برای آنان در مورد اهمیت نماز جماعت، مراعات نمودن حجاب و اخلاق اسلامی توصیه دینی نمودند همچنان از تمام سلمانی خواستند تصاویر غیر اسلامی را از دکان های شان بردارند.


وعظ دینی محتسبین برای کارمندان ادارات محلی سمنگان

دوشنبه،۱۶ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت سمنگان با کارمندان ریاست های؛ زراعت، حوزه دریایی و ریاست برشنا این ولایت دیدار و برای جمع کثیری از کارمندان وعظ دینی نمود.

محتسب مولوی عبدالشکور شاکر حین نظارت از دفاتر کاری؛ برخی کارمندان را که از توصیه ها تخطی نموده بودند اکیداً مورد توصیه قرار داده و از کارمندان خواست به فرامین عمل و نماز را با جماعت ادا نمایند.

محتسبین گفتند آنعده کارمندان که از توصیه ها تخطی می کنند تا آخرین موارد تادیبی؛ تلاش می کنند تا از مدارا کارگیرند و  کارمندان امارت اسلامی با برابر نمودن صورت و سیرت شان مطابق سنت؛ الگوی حسنه برای سایر اقشار جامعه قرار گیرند.

به گفته محتسبین نظام کنونی در بدل خون شهدا بدست آمده است و آرمان های اساسی شهدا، تطبیق قوانین اسلامی و پیروزی جهاد بود که تا اکنون به نصرت الهی هردو آن تحقق یافته است.

محتسبین افزودند برخورد حسنه با مراجعین از مسئولیت های اساسی یک کارمند دولت می باشد و کسانیکه در مقابل مراجعین برخورد نامناسب می نمایند؛ ریاست امربالمعروف این ولایت با بررسی این گونه موارد؛ با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد.

 


رئیس امربالمعروف کندز به یک قضیه خشونت علیه زن رسیدگی نمود

سه شنبه،۱۷ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

مفتی محمدالله آخندزاده رئیس امربالمعروف ولایت کندز می گوید مسئولین سمع شکایات به یک قضیه اختطاف و خشونت علیه زن در این ولایت رسیدگی نمودند.

خانواده که دختر شان از سوی برخی حلقات اختطاف و مورد خشونت قرار گرفته بود به درب ریاست امربالمعروف این ولایت آمده و از فرد اختطاف گر شکایت نمودند رئیس امربالمعروف پس از استماع شکایت، یک هیئت را توظیف نمود تا قضیه را از نزدیک بررسی نمایند.

هئیت مذکور پس از بررسی و تحلیل، جهت رسیدگی  و طی مراحل قانونی؛ قضیه را به محکمه محول نمودند و  اکنون قضیه تحت جریان نهاد های عدلی و قضایی قرار دارد.

رئیس امربالمعروف گفت به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی خواهند کرد و امارت اسلامی به مانند گذشته؛ برای دادخواهی حقوق زنان، شعار نمی دهند بلکه در عمل ثابت می نمایند و این نظام حامی زنان است و زنان که از سوی افراد مورد خشونت قرار می گیرد، درب این ریاست به روی آنان باز است.

 


هیأتی به هدف بررسی شکایت ها به ولسوالی های؛ میرامون و شهرستان دایکندی سفر کرد

شنبه،۱۴ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

مولوی شیرمحمدصدیقی رئیس امربالمعروف ولایت دایکندی به هدف بررسی شکایت ها در رأس یک هیئت به ولسوالی های؛ میرامون و شهرستان این ولایت سفر کرد.

رئیس امربالمعروف در یک تجمع بزرگ مردمی که در مسجد جامعه ولسوالی میرامون برگزار شده بود؛ سخنرانی نموده و از تمام متنفذین و علما خواست در جهت ترویج معروفات و ازاله منکرات محتسبین را همکاری نمایند.

مولوی صدیقی گفت ریاست امربالمعروف این ولایت به تمام شکایت ها رسیدگی خواهند کرد و تاکید کرد اکنون فاصله میان ملت و دولت وجود ندارد و هر شهروند خواسته باشد به دفتر کاری اش آمده و شکایت اش را درج نماید.

رئیس امربالمعروف، شماره های بخش سمع شکایات را در اختیار عموم مردم قرار داده و عملاً چندین شکایت مردم را از نزدیک بررسی نموده و از مسئولین بخش شکایات این ولسوالی خواست به شکایت ها رسیدگی کنند و در صورت تعلل در رسیدگی شکایت ها از کارمندان تحت اثر اش پرسان خواهند کرد.

باشندگان ولسوالی های؛ میرامون و شهرستان حمایت همه جانبه شان خویش را از نظام امارت اسلامی اعلام نموده  گفتند آرزوی دیرینه باشندگان ولسوالی های متذکره این بود؛ نظام امارت اسلامی حاکم شود و تمام قوانین اسلامی تطبیق گردد.

علمای این ولسوالی ضمن استقبال گرم از رئیس امربالمعروف، گفتند: نبود قوانین اسلامی در کشوری همچون افغانستان برای ملت قابل پذیرش نمی باشد بلکه خواست اساسی ملت در ۲۰ سال گذشته تطبیق قوانین اسلامی بوده است.

 


توافق دکانداران و داکتران لوگر با محتسبین بر سرمبارزه مشترک علیه منکرات

 شنبه،۷ ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولایت لوگر با داکتران، دکانداران و کسبه کاران نشست مشورتی برگزار و از آنان خواسته است با محتسبین در زمینه تطبیق فرامین و جلوگیری از منکرات همکاری نمایند.

در این نشست که ده ها تن از داکتران، دکانداران، کتاب فروشان و مسئولان مارکیت های تجارتی حضور داشتند هر یک بالنوبه در مورد فعالیت های کاری شان صحبت نموده و بر سرمبارزه مشترک علیه منکرات به توافق رسیدند.

محتسبین گفتند دکانداران باید از انجام آن اعمال که در مخالفت با شریعت اسلامی قرار دارد؛ خودداری نمایند و هر دکاندار که در زمینه احکام اسلامی و معاملات؛ پرسش دارند آنان می توانند سوالات دینی شان را از محتسبین بپرسند و دفتر محتسبین به طور ۲۴ ساعته در خدمت مردم می باشد.

دکانداران گفتند وزارت امربالمعروف از زمان که در مورد تعطیل نمودن فعالیت های کاری در هنگام نماز؛ فرامین اش را ابلاغ نموده است و دکانداران با رضایت خود و پذیرش احکام الهی؛ دکان های شان را در نماز جمعه مسدود کردند و آنان هیچ نوع اعتراض در زمینه ابلاغ این فرامین ندارند بلکه خواهان؛ تطبیق همچون موارد در گذشته بودند.


بازدیدکنندگان پارک های تفریحی ولسوالی میربچه کوت کابل از سوی محتسبین توصیه دینی شدند

سه شنبه،۳ ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل به هدف جلوگیری از منکرات، از پارک های تفریحی این ولسوالی نظارت نمودند.

مولوی محمدشاپور آمر امربالمعروف ولسوالی میربچه کوت به هدف جلوگیری از منکرات از پارک های تفریحی نظارت و برای بازدیدکنندگان توصیه های دینی نمود.

محتسبین گفتند دین اسلام تفریحی را می پذیرد که با قوانین اسلامی سازگار باشد و استفاده مواد مخدر، مجالس لهولعب، موسیقی، مسابقه های برد و باخت که در آن پول در میان باشد؛ قمار، قیلون؛ از جمله منکرات بوده و محتسبین برای جلوگیری آن همواره هفته یک بار از پارک ها نظارت می نمایند.

محتسبین با استناد از آیات قرآنکریم گفتند دکانداران در هنگام بلندشدن اذان جمعه فعالیت های اقتصادی شان را تعطیل نموده و به سوی ذکر الله متعال بشتابند و پس از پایان نماز جمعه به فعالیت های کاری شان برگردند.

محتسبین افزودند اشتراک در نماز جمعه باعث گسترش سطح دانش و آگاهی نماز گزاران گردیده و خطبه های نماز جمعه پیام های را در زمینه ترقی جامعه اسلامی، اتحاد همدلی، احکام اسلامی و حل مشکلات جامعه اسلامی را  به مردم می رسانند.


محتسبین: با توصیه مردم، نمی گذاریم فرهنگ کشور های غربی در جامعه ترویج گردد

دوشنبه،۲ ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین آمریت امربالمعروف ولسوالی علی آباد ولایت کندز به هدف جلوگیری از منکرات و بی نظمی، در شاهراه عمومی محل باز رسی افزار نمودند.

مولوی جمعه خان حذیفه آمر امربالمعروف ولسوالی علی آباد کندز می گوید محتسبین در شاهراه عمومی این ولسوالی، رانندگان و مسافرین را به ادای نماز، رعایت حجاب اسلامی و خودداری از منکرات توصیه دینی نمودند.

محتسبین همچنان به بانوان که از این مسیر سفر می نمودند توصیه نمود حجاب شرعی را مراعات نموده و بدون محرم در مسیر های طولانی، از یک ولایت به ولایت دیگر سفر نه نمایند.

محتسبین این ولسوالی هدفِ افراز نقطه بازرسی را رساندن رهنمود های وزارت امر بالعمروف در جهت جلوگیری از منکرات عنوان نموده و از رانندگان خواستند قوانین ترافیکی را مراعات و بالاتر از حد مجاز تیزرانی نه نمایند.

مسافرین این مسیر ایجاد همچون محلات باز رسی را در تطبیق احکام شرعی موثر دانسته و بر دوام آن تاکید کردند

 


رئیس امربالمعروف سمنگان: بی حجابی در جامعه اسلامی افغانستان قابل پذیرش نمی باشد

شنبه - ۳۰شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

رئیس امربالمعروف ولایت سمنگان در خطبه نماز جمعه گفت دشمنان در ۲۰ سال گذشته تلاش داشتند تا حجاب اسلامی را در سطح جامعه از بین ببرند.

مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف ولایت سمنگان در خطبه نماز جمعه که در مسجد جامع دره ژوندون شهر ایبک در جمع کثیری از نماز گزاران سخنرانی نموده؛ گفت دشمنان در ۲۰ سال گذشته برای از بین بردن ارزش های اسلامی که همانا رعایت حجاب اسلامی می باشد؛ تلاش داشتند .

رئیس امربالمعروف گفت دشمنان از طریق از بین بردن حجاب می خواستند اقتدار ملت متدین ومجاهد این کشور را بشکنند. وی اضافه نمود؛ غفلت و بی پروایی در عرصه تطبیق احکام اسلامی برای خواهران و برادران مومن این کشور قابل پذیرش نمی باشد.

رئیس امربالمعروف در سخنرانی اش راهکاری را برای جلوگیری از بی حجابی ارائه نموده افزوده؛ یگانه راه گسترش احکام اسلامی تطبیق برنامه های امربالمعروف و نهی المنکر و راه اندازی برنامه های تبلیغی توسط ملا امامان و خطبای مساجد می باشد که در این زمینه ریاست امربالمعروف برای تطبیق این امر، کار های عملی را آغاز کرده است.

مولوی حماس در پایان سخنرانی اش گفت یگانه راه مبارزه با فرهنگ بیگانگان و فرهنگ های شیطانی؛ تدویر برنامه های تبلیغی و ارشادی می باشد و همکاری امامان مساجد در تطبیق این امر الهی ضروری می باشد.

 


محتسبین ولایت لوگر از مکاتب این ولایت دیدن کردند

سه شنبه - ۲۶شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به هدف ابلاغ فرامین از چندین مکتب این ولسوالی دیدن نمودند.

محتسبین گفتند دین اسلام رسالت مهمی را برای معلم و مربی ترسیم کرده است و معلمین باید شاگردان را به کارهای پسندیده دعوت نمایند و دعوت به سوی اصلاحات، تربیت فکری شاگردان مطابق اصول اسلامی و منع نمودن شاگردان از منکرات؛ مسئولیت شرعی یک معلم می باشد  و بیشتر از همه معلمین باید در تربیت اخلاقی شاگردان مطابق ارزش های اسلامی تلاش ورزند.

محتسبین گفتند یکی از اهداف عالیه در دعوت انبیا که سرلوحه کار آن ها شمرده می‌شود دعوت به معروفات و نهی از منکرات می باشد  و باید مسیر پیشرفت و حرکت شاگردان مطابق ارزش های اسلامی باشد و ملت های که از ارزش های اساسی فاصله گیرند نسل جوانان آنان به  انحرافات گرفتار شده اند.


محتسبین سرپل: یگانه راه مبارزه با منکرات؛ پابندی به نماز می باشد

دوشنبه - ۱۸شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت سرپل در نشست در مساجد جامع این ولایت در مورد اهمیت نماز جماعت تبلیغ نموده و مردم را به ادای نماز های جماعت و اخوت وبرادری فراخواندند.

محتسبین گفتند نماز را برپا دار، که نماز انسان ها را از زشتی و گناه باز مى‌دارد و نماز یگانه گزینه موثر در از بین بردن منکرات در سطح جامعه می باشد  و یکی از آثار بسیار مهم نماز محو گناهان است نماز وسیله شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است .

محتسبین افزودند برگزاری نماز جماعت، وحدت مسلمانان را به نمایش می‌گذارد؛ زیرا مسلمانان با صفوف فشرده در کنار هم قرار گرفته و با اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان آگاهی پیدا می‌کنند ونماز انسان ها را از وسوسه های  شیاطین  دور نگهمیدارد .

به گفته محتسبین در شرایط کنونی ناهنجاری هایی  است که انسان را به ابتذال می کشاند و محتسبین مسئولیت دینی دارند  تا مردم را به معروفات امر و از منکرات نهی نماید  و حضرت محمد(ص) به عنوان آخرین پیامبر از خود قرآن و شریعت را به میراث گذاشت و اگر بشریت به آن چنگ بزند و از آن اطاعت نماید دیگر مشکلی در جامعه ما نخواهد بود.


رئیس امربالمعروف سمنگان: مردم می توانند با رعایت اصول اسلامی در پارک ها سیاحت نمایند

 شنبه - ۱۶شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف ولایت سمنگان در خطبه نماز جمعه گفت وزارت امربالمعروف مخالف سیاحت و گشت گذار مردم در پارک های تفریحی نمی باشد بلکه در مقابل منکرات مخالفت و مبارزه می نماید.

رئیس امربالمعروف گفت اکنون قوانین الهی در کشور تطبیق می گردد و باید مردم فرامین وزارت امربالمعروف را در زندگی فردی و اجتماعی خویش تطبیق نمایند و این ریاست به همکاری مردم نیازمند است.

مولوی حماس گفت در جامعه که امربالمعروف و نهی عن المنکر وجود نداشته باشد آن جامعه به مشکلات و ناهنجاری ها گرفتار خواهند شد و کسانی که در مقابل این امر اسلامی بی اعتنایی می کنند به عذاب الهی گرفتار خواهند شد.

وی در ادامه سخنانش در مورد فضیلت گذاشتن ریش از دیگاه فقه اسلامی صحبت نموده  و گفت آنچه که در جامعه اسلامی مایه نگرانی است بی اعتنایی جوانان به گذاشتن ریش می باشد و بی اعتنایی به سنت رسول اکرم(ص) گناه شمرده میشود و گذاشتن ریش به جمال و کرامت انسان ها می افزاید.


خواست محتسبین بغلان از خانواده ها؛ مهریه را کاهش دهید.

شنبه - ۱۶شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت بغلان در خطبه های نماز جمعه از تمام خانواده ها خواستند از اخذ مهریه گزاف خودداری نمایند.

محتسبین ولایت بغلان موضوع سخنرانی این هفته را در مورد کاهش مهریه انتخاب نموده و از تمام خانواده ها خواستند مهریه را کاهش بدهند و اکنون صدها جوان نسبت موجودیت رسم و رواج های ناپسند از ازدواج باز مانده اند.

محتسبین گفتند دین مقدس اسلام به کاهش مهریه تاکید نموده است و رسول اکرم (ص) در احادیث گفته است بهترین نکاح همان است که مهریه آن کم باشد.

باشندگان این ولایت ضمن استقبال از سخنان محتسبین گفتند مهريه هاى گزاف در اين ولايت، به يک رسم و عنعنه مبدل شده است و بسيارى از جوانان که می خواهند ازدواج کنند؛ اما توان پرداخت آن را ندارند


دو  محراب مسجد در بامیان به همکاری محتسبین دوباره فعال گردید

پنجشنبه، ۱۴شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

به اثر تلاش های محتسبین برای دو محراب مسجد در روستای سرخدر ولایت بامیان امام تعین گردید.

محتسبین گفتند بر اساس برنامه‌یی که روی دست است، قرار است که در هر منطقه و مارکیت های تجارتی که مسجد و امام وجود ندارد؛  مسجد ایجاد گردیده و در آن به همکاری مردم امام تعین خواهند شد.

محتسبین گفتند وزارت امربالمعروف تلاش دارد تا در تمام نقاط؛ مساجد بسته را دوباره فعال نموده و با بازگشایی آن برای کودکان و نوجوانان زمینه تعلیم و تربیت و آموزش های دینی مساعد خواهند شد.

آنان گفتند مردم تقریباً در تمام امورشان از امامان جماعت کمک می گیرند و می خواهند کسی را امام جماعت قرار دهند که صالح باشد و مورد پذیرش آنها باشد پس بهتر است تعین امام در مشوره و هماهنگی مردم محل صورت گیرد.

محتسبین گفتند در طول تاریخ وحدت مذاهب در افغانستان وجود داشته است؛ زیرا نه تنها میان شیعه و سنی فرق نیست، بلکه به مانند ملت واحد در تمام بخش زندگی دست به دست هم داده و همدیگر را حمایت نمودند و در  غم و شادی یکدیگر سهیم شدند.

محتسبین افزودند دشمنان در طول بیست سال اشغال هرنوع ظلم را انجام دادند، اما موفق نشدند میان اقوام و مذاهب اختلاف ایجاد نمایند.


محتسبین با کارمندان ریاست برشنا  ولایت سمنگان دیدار کردند

چهارشنبه، ۱۳شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

در این دیدار محتسبین گفت برنامه های نظارتی را از ادارات دولتی ادامه خواهد داد و تاکید کرد باید کارمندان ادارات دولتی صورت و سیرت شان را به سنت برابر نموده و نماز را با جماعت ادا کنند.

طبق یک گزارش دیگر محتسبین ولسوالی های رویدوآب، حضرت سلطان، فیروز زنخجیر و خرم سارباغ از دکان ها، سلمانی، ادارات محلی و روستاها نظارت نموده و متخلفین را مورد توصیه دینی قرار داد قابل ذکر است باشندگان این ولسوالی ها حمایت شان را از فرامین این وزارت اعلام نمودند.

محتسبین این ولایت حین نصب صندوق شکایت در ادارات محلی به شکایت دو تن از باشندگان این ولایت رسیدگی نمود.


امربالمعروف و نهی عن المنکر وظیفه همه مسلمانان است

پنجشنبه - ۱۴شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف ولایت سمنگان با مدرسین چندین مدرسه دینی این ولایت دیدار کرد.

مولوی حماس گفت همه ملت باید شکرگزار باشند که یک نظام غیر اسلامی از بین رفته و در  عوض اش یک نظام کاملاً اسلامی روی کار آمده است.

رئیس امربالمعروف گفت این وزارت تلاش می کند در همکاری مردم رواج های را که در بیست سال اشغال از سوی اشغال گران بجا گذاشند از بین برده و جامعه را مطابق به ارزش های اسلامی عیار سازند.

وی گفت متأسفانه برخی ها چنین تصور دارند که امربالمعروف و نهی عن المنکر محدود به زمان، مکان و افراد خاص است در حالیکه در ارشادات دینی تمام مسلمانان بر تطبیق این حکم الهی مکلف هستند.


محتسبین: د امربالمعروف وزارت ټاکل شوي قوانین الهي احکام او د مشر تابه امر دی

دوشنبه، شوال المکرم۱۰، ۱۴۴۴

د ارزګان ولایت د چهار چینو او دهراود ولسوالیو د امربالمعروف محتسبینو د د ې ولسوالیو له نظامي مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل: د امربالمعروف وزارت له لوري  ټاکل شوي قوانین الهي حکم او د مشرتابه امر دی چې باید په پوره توګه یې پلي کړو څو الهي حکم پر ځای او په نظامي لیکو کې د شته منکراتو مخه ونیول شي.

په دي بېلابېلو اصلاحي ناستو کې چې د د ې ولسوالیو ډېری نظامي مسؤلینو پکې ګډون درلود محتسبینو وویل، د امربالمعروف محتسبین هڅه کوي چې د وزارت او مشرتابه له لوري په ټولنه او نظام کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړي او په دې برخه کې د هغوی شته ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي.

دغه راز محتسبینو له هغوی وغوښتل چې له خلکو سره له نېک او مسلکي چلند څخه کار واخلي څو د هیواد والو شته تونزې حل او د نظام ملاتړي و اوسي.

د یادولو ده چې د امربالمعروف وزارت د نظامي معینیت له لوري  دهیواد په ټولو ولایتونو کې محتسبین پر نظامي ځاینو ګرځي او ټاکل شوي قوانین پرې په عملي توګه پلي کوي چې ور سره په نظامي برخه کې د منکراتو په مخنیوي کې د پام وړ بدلون راغلی.


د پکتیا د امربالمعروف رئیس د  یاد ولایت د عامې روغتیا له رئیس سره وکتل

دوشنبه، شوال المکرم۱۰، ۱۴۴۴

د پکتیا ولایت د امربالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس  د یاد ولایت د  عامي روعتیا له رئیس سره په ناسته کې له هغوی وغوښتل چې د ولایت په  مرکز او ولسوالیو کې د شته روغتونونو له مسؤلیو وغواړي څو د روغتونونو په داخل کې د ښځینه او نارینه ډاکټرانو او کارمندانو کاري ساحه جلا او د شته منکراتو مخه ونیسي.

په  دې مشورتي ناسته کې د یاد ولایت د امربالمعروف رئیس شریف الدین نقره کار د پکتیا ولایت د عامي روغتیا له رئیس صدرالدین عزم سره په ناسته کې د وزارت د حکم پر اساس له هغوی وغوښتل چې  د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې  د شته روغتونونو ښځینه او نارینه ډکټرانو او کارمندانو له پاره جلا کاري ساحه برابره کړي چې په وینا یې څو د وزارت ټاکل شوي اقوانین پر ځای او په دې برخه کې د منکراتو مخه نیول شوې وي.

دغه راز د یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي صدرالدین عزام د امربالمعروف رئیس ته د ښه راغلاست تر څنګ د یادو شویو قوانینو د پوره پلي کېدو ډاډ ورکړ او د امربالمعروف وزارت کړنې یې د ټولنې د خلاصون او رغښت لومړنۍ لار وبلله.


برای خنثی نمودن توطعه های دشمنان مسلمانان باید متحد شوند

شنبه،۹ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت بغلان در خطبه های نماز جمعه گفتند ، روش های جدید دشمنان دامن زدن به اختلافات قومی می باشد و می خواهند مسلمانان را به جان هم بی اندازند .

به گفته آنان پیامبر اسلام (ص) از همان آغاز، درس اتحاد و همبستگی را به یاران خویش می داده و اهمیت اخوت و برادری را برای مسلمانان بیان کرده است و در روایات از پیامبر اسلام بر مبارزه بر تعصبات قومی تاکید صورت گرفته و همواره مسلمانان را به اخوت و برادری فراخوانده است .

محتسبین  با بیان اینکه پیامبر(ص) همواره مسلمانان را به وحدت و برادری سفارش کرده است، افزود انسجام و اتحاد میان کشور های اسلامی ، حصاری محکم در برابر توطئه و فتنه‌های دشمنان می باشد.

 محتسبین گفتند وحدت و همبستگی تنها راه پیروزی امت مسلمه می باشد بنابراین همه مسلمانان باید در زمینه ایجاد وحدت اقدامات عملی را آغاز کنند.

محتسبین افزودند نمونه اتحاد و همسبتگی مسلمانان؛ جهاد ۲۰ ساله مجاهدین در مقابل اشغال گران می باشد و ملت مسلمان افغانستان به تمام جهان اتحاد همبستگی شان را در زمینه شکست متجاوزین به اثبات رسانده اند.


تلاش محتسبین تخار بر تامین حقوق زنان از نگاه اسلام

شنبه،۹ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت تخار در نشست های متعدد بر تامین حقوق اسلامی زنان تاکید کرده  گفتند تطبیق حجاب اسلامی باعث ایجاد امنیت روانی و اخلاقی برای زنان در یک جامعه می گردد.

محتسبین گفتند مخالفت با حجاب در واقع مخالفت با دين محسوب مي‌شود و شرافت زن اقتضا می کند هنگام که از خانه بیرون می رود، سنگین و با وقار باشد و در طرز لباس پوشیدنش هیچ گونه عمل که خلاف دستاتیر اسلامی است به کار نبرد.

محتسبین افزودند از نگاه اسلام، زن و مرد باید هدف مشترک که همانا رسیدن به اوج قلۀ کمال انسانی است را دنبال کنند و در ایجاد جامعه سالم و تربیت فرزندان مطابق ارشادات اسلامی مسئولیت های دینی شان را ادا کنند و دین اسلام حقوق ویژه را برای زنان داده است و حتا سوره ای بنام سوره نسا در قرآنکریم می باشد که در آن حقوق زنان  بیان شده است .

محتسبین گفتند امر به حجاب حکم  قطعی الهی می باشد نه حکم امارت اسلامی و حکومت بر تطبیق حکم الهی مسئولیت دینی دارند و تمام علما بر رعایت حجاب اسلامی اتفاق نظر دارند و تنها کسانی با فرمان حجاب اسلامی در مخالفت اند؛ که آنان از سوی بیگانگان تغییر ذهنیت شده اند.

محتسبین این ولایت از علمای دینی خواست  درمساجد درمورد حقوق  زنان  از دیدگاه  اسلام  و حجاب اسلامی صحبت کرده تا مردم  دراین  زمینه آگاهی بیشتر حاصل نمایند.


سعادت و خوشبتخی در اطاعت از سیرت پیامبر گرامی اسلام می باشد

پنجشنبه،۷ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت غزنی در نشست های متعدد از تمام مردم خواستند از موبایل های هوشمند به گونه سالم استفاده نموده و صورت و سیرت شان را مطابق سنت آراسته کنند.

محتسبین ولسوالی ناور ولایت غزنی در نشست گفتند وقتی قشر جوان یک جامعه که سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند، اسیر تنهایی و دستاویز این ابزارها و وسایل شوند، باید برای آن جامعه نگران بود؛زیرا باعث هدر رفتن سرمایه های اجتماعی می شود و والدین باید فرزندان شان را کنترول کنند تا از تلفن های هوشمند در راه های غلط استعمال نکنند.

محتسبین گفتند: افراد که از شریعت اسلام اطاعت نمی‌کنند سیرت رسول گرامی اسلام را معیار زندگی خود قرار نمی‌دهند، دیده می شود با داشتن همه امکانات و ثروت ، انسانیت و معنویت از زندگی آنها برچیده شده است.

آنان افزودند کشور های غیر اسلامی  از نگاه مادی پیشرفت زیادی کرده‌اند اما از اینکه زندگی آنان به معیار های اسلامی برابر نمی باشد آسایش و آرامش در وجود افراد آنان کمتر دیده می شود.

محتسبین افزودند شخصیت و سیرت حضرت رسول(ص) الگویی کاملی است که انسان ها می‌تواند در هر بخشی از زندگی خود از آن بهره‌مند شود و در قرآن مجید آمده است که اگر می‌خواهید به خداوند متعال محبت داشته باشید تنها راه اش این است که از آموزه‌های پیامبر(ص) اطاعت کنید، در آن زمان است که محبوب خداوند متعال می‌شوید .


محتسبین در ایام عید با مجاهدین و پرسونل صحی ولایت بلخ دیدن نمود

چهارشنبه،۶ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت بلخ به هدف جلوگیری از منکرات از شفاخانه ها و حوزه های امنیتی پولیس این ولایت دیدن نمود.

محتسبین در نخست با رئیس شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا بلخی و آمر حوزه دوم امنیتی دیدار و برای آنان فرامین این وزارت را از قبیل پابندی به نماز جماعت، برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت، مراعات کردن حجاب شرعی با آنان در میان گذاشت.

محتسبین گفتند برتری انسان ها در تقوا، علم و امانتداری است بناً به تمام مجاهدین توصیه می گردد از دامن زدن تعصبات قومی، منطقوی، لسانی و روابط شخصی جداً خودداری ورزند.


چهارشنبه،۶ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت بامیان با راه اندازی ایست بازرسی سیاحین و گردشگران داخلی را مورد توصیه  دینی قرار داد.

مولوی معراج الدین جامی آمر محتسبین بامیان در دروازه ورودی مرکز بامیان ایست بازرسی ایجاد نموده و برای گردشگران در مورد اهمیت نماز جماعت، مراعات کردن حجاب شرعی و عدم استفاده قیلون توصیه های دینی نمود.

همچنان برای خانم ها توصیه گردید حجاب شرعی را مراعات نموده و بالاتر از حد مجاز بدون محرم سفر نه نمایند و نیز به رانندگان توصیه گردید زنان بدون محرم را از یک ولایت به ولایت دیگر  انتقال ندهند.

محتسبین به تمام گردشگران توصیه نمود از استعمال مواد مخدر و قیلون خودداری نمایند در صورت تخطی با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهند گرفت.


محتسبین ولایت جوزجان در روزهای عید مردم را به وحدت و همبستگی فراخواندند

  سه شنبه،۵ شوال المکرم۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت جوزجان به هدف جلوگیری از منکرات در روزهای عید در بازارها و بزرگ راه ها ایست بازرسی ایجاد نموده و عابرین را مورد توصیه دینی قرار داد.

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان در نشست به تمام محتسبین هدایت داد برای جلوگیری از منکرات در روز های عید از مکان های عمومی نظارت نموده و مردم را به وحدت وهمبستگی و انجام اعمال صالحه دعوت نمایند.

محتسبین با ایجاد ایست بازرسی عابرین را به اصلاح صورت و سیرت مطابق سنت، رعایت حجاب اسلامی،پابندی به نماز جماعت و جلوگیری از محافل غیر اسلامی توصیه های دینی نمودند.

محتسبین در مساجد جامع سخنرانی نموده و از تمام نمازگزاران خواستند به فرامین وزارت امربالمعروف عمل نموده و در کاهش منکرات و اصلاح جامعه محتسبین را همکاری نمایند.

نمازگزاران از تدویر امنیت سرتاسر اظهار خرسندی نموده گفتند اکنون که نظام اسلام حاکم شده و بر مردم واجب است تا از فرامین این نظام اطاعت نمایند و همانگونه مردم در پیروزی نظام اسلام نقش داشتند و باید در تطبیق احکام اسلامی نیز همکاری نمایند.

 


خرید، فروش پتاقی و سلاح‌های پلاستیکی در روزهای عید یک عمل منکر است

پنجشنبه،۲۹رمضان المبارک۱۴۴۴ ه.ق

مولوی شفیع الله آمر امربالمعروف ولسوالی دایمیراد ولایت میدان وردک در نشست از تمام دکانداران خواست در ایام عید از فروش پتاقی خودداری ورزند.

در این نشست که مسئولین محلی این ولسوالی و کارمندان اداری اشتراک ورزیده بودند آمر امربالمعروف گفت استفاده از پتاقی و سلاح های پلاستیکی در روز های عید، آرامش شهروندان را برحم زده و خرید و فروش آن یک عمل منکر می باشد.

در همین حال محتسبین ولسوالی دایمیرداد  از تمام مردم خواسته است، تا از انجام این گونه کارها که باعث اخلال امنیت و ایجاد تشویش برای مردم می شود خودداری نموده و اطفال شان را نیز از آن دور نگهدارند.


ریاست امربالمعروف نیمروز با ۳۵۰ تن از علما نشست مشورتی برگزار کرد

چهارشنبه،۲۸رمضان المبارک۱۴۴۴ ه.ق

ریاست امربالمعروف ولایت نیمروز به هدف دعوت به معروفات نهی از منکرات و تشریح نظام امارتی در چوکات فقه حنفی با ۳۵۰ تن از علمای این ولایت نشست مشورتی برگزار کرد.

مولوی عبدالغفار فاروق، رئیس امربالمعروف، نهی عن‌المنکر و سمع شکایات ولایت نیمروز گفت علما باید با یکدیگر در زمینه تطبیق احکام اسلامی؛  هماهنگ و متحد به پیش بروند  و نیز از تمام آنان خواست در اصلاح ذهنیت جوانان مطابق ارشادات اسلامی ادای مسئولیت نمایند.

مولوی محمد انور انوری، عضوی شورای علما از فعالیت‌های ریاست امربالمعروف ستایش نموده و افزود  نقش علمای کرام در ترویج معروفات و نهی از منکرات از طریق منابر مهم و برازنده می باشد و علما این ولایت در کنار نظام اسلامی قرار خواهند گرفت.

مولوی علاءالدین مؤحد، خطیب مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل‌الله گفت وجود امربالمعروف و نهی عن‌المنکر در تمام دوره‌های تاریخی ثابت می باشد و روایت های تاریخی نشان می دهد اقوامی که به منکرات گرفتار بودند مورد عذاب الهی قرار گرفتند.

 


محتسبین فاریاب تصاویر غیر اسلامی را از مارکیت ها جمع آوری کرد

سه شنبه،۲۷رمضان المبارک۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت فاریاب تصاویر را که محتوای آن خلاف ارزش های اسلامی بود از دیوار های دکان ها و مارکیت ها جمع آوری و متخلفین را مورد توصیه دینی قرار داد.

محتسبین از ایست گاه های ترانسپورتی نظارت نموده و رانندگان را از شنیدن موسیقی ممنوع قرار داده و افزود دین مقدس اسلام شنیدن موسیقی را منع قرار داده است؛ زیرا موسیقی افکار مسلمانان را منحرف و در قلب های آنان نفاق ایجاد می نماید.

محتسبین این ولایت از سلمانی ها نظارت و از آنان خواسته است برای مشروع نمودن فعالیت های کاری شان و ترک منکرات، باید ریش مشتریان شان را به خلاف سنت اصلاح نه نمایند و تراش نمودن ریش و همکاری به انجام این عمل هر دو منکر می باشد.


افطار روزه در ملأعام بر خلاف تمام ارزش های اسلامی میباشد

شنبه،۲۴رمضان المبارک۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولسوالی شیبر ولایت بامیان در دیدار با باشندگان روستای برگلیج گفت بازدیدکنندگان زیارت نباید به بهانه های مختلف در ملأعام روزه خویش را افطار نمایند.

محتسبین این ولایت در شب های ده اخیر ماه مبارک رمضان از مساجد بازدید نموده و برای نمازگزاران در مورد فضیلت شب قدر سخنرانی نمودند و همچنان افزودند عبادت در شب قدر برابر به هزار ماه میباشد.

محتسبین؛ مسئولین برخی دفاتر که برای مردم در ایام رمضان همکاری می نمودند؛ مورد تشویق قرار داده و به آنان توصیه نمود کمک های شان را به افراد نیازمند مطابق مراعات کردن نوبت توزیع نمایند


بیش از ۷۰۰شکایت در یکسال گذشته در ریاست امربالمعروف هرات به ثبت رسیده است

یکشنبه-۱۸ رمضان مبارک ۱۴۴۴ه.ق

ریاست امربالمعروف ولایت هرات در یک سال گذشته بیش از ۷۰۰شکایت را در دفاتری مرکز و ولسوالی های  این ولایت به ثبت رسانده است.

مقام های محلی این ریاست می گویند در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به ویژه بخش سمع شکایت این ریاست ۷۱۸ شکایت را به ثبت رسانده  که از این میان ۱۸۵ شکایت آن در بخش مدیریت تصنیف حل فصل شده و ۵۱۰ شکایت آن در مدیریت تحلیل و بررسی؛ مورد بررسی و حل قرار گرفته است.

به گفته مسئولان؛ از میان شکایت های ثبت شده ۱۰ شکایت آن رد شده و ۱۳ شکایت آن تحت جریان قرار دارد.


هیئتِ به هدف بررسی صفوف نظامیان؛ به ولسوالی پشتونکوت سفر کرد

چهارشنبه-۱۴ رمضان مبارک ۱۴۴۴ه.ق

هیئتِ از ریاست امربالمعروف ولایت فاریاب به هدف نظارت از توصیه ها به ولسوالی پشتونکوت این ولایت سفر کرد.

در دیدار این هیئت با ولسوال، قومندان امنیه، محتسبین، مجاهدین و سایر کارمندانی اداری این ولسوالی تدویر جلسه نموده و فرامین و توصیه های وزارت امربالمعروف را به آنان در میان گذاشت.

این هیئت از دفاتر و اتاق های مجاهدین بازدید نموده و برای مجاهدین در مورد اهمیت جهاد و نظام اسلامی، اخلاق اسلامی، آموزش احکام اسلامی سخنرانی نمودند و نیز از نظامیان خواستند در هنگام اجرای وظیفه با مردم برخورد نیک نمایند.


محتسبین کاپیسا چهار تن را به اتهام خوردن روزه دستگیر نمود

یکشنبه-۴ رمضان مبارک ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا چهار تن را به اتهام خوردن روزه دستگیر نمود.

مولوی جمال الدین مظهری رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت به هدف بررسی این قضیه به ولسوالی حصه دوم کوهستان سفر نموده تا این پرونده را از نزدیک بررسی و به نهاد های عدلی و قضای محول نمایند.

این افراد به جرم شان اعتراف نموده و از ولایت های پنجشیر، ننگرهار، لغمان و ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا می باشد و قرار است پرونده آنان پس از نهایی شدن تحقیق از سوی نهاد های ذیربط و تطبیق احکام شرعی به محکمه سپرده خواهند شد.


محتسبین کندز در هنگام نماز عشاء از دکان ها و هوتل ها دیدن نمود

شنبه-۳ رمضان مبارک ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به هدف ترغیب جوانان به ادای نماز تراویح شب هنگام از شیریخ پزی ها و هوتل ها دیدن نمودند.

محتسبین این ولسوالی از دکان ها، شیریخ پزی ها و هوتل ها نظارت نموده و مردم را به اشتراک در ختم قرآنکریم و نماز تراویح توصیه دینی نمود.

محتسبین گفتند التزام به سنت پیامبر گرامی اسلام نشانه پابندی به دین اسلام و مقدمه به ادای واجبات می باشد و هرکه نماز های سنت را ترک کند؛ این عمل اش مقدمه ای برای ترک فرض و واجبات می شود.

محتسبین افزودند یکی از عبادت های ماه رمضان؛ ادای نماز تراویح می باشد که برخی جوانان در ادای آن غفلت می نماید و رسول اکرم (ص) می فرماید کسی که رمضان را از روی ایمان داری و امید کسب ثواب قیام نماید؛ خداوند متعال گناهان گذشته اش را مغفرت خواهند کرد.


ثبت بیش از 200 شکایت در بغلان

مسئولین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات در بغلان طی یک سال اخیر؛ 264 مورد عرایض و شکایات اهالی این ولایت را ثبت نموده اند.

از این میان 155 مورد شکایت، پس تحلیل و بررسی حل گردیده است؛ 41 مورد به بخش ارجاع و پیگیری ارسال گردیده است، 18 مورد شکایت جهت رسیده گی بیشتر، به ارگان های عدلی و قضایی محول گردیده است.

مجموع شکایت ها از طرف باشنده های مرکز و ولسوالی های ولایت بغلان جهت رسیده گی به مشکلات شان صورت گرفته است.

گفتنی است؛ روند ثبت و رسیده گی به شکایات مردم در 34 ولایت کشور جریان دارد و همه روزه مردم با حضور در مرکز وزارت/ ریاست های ولایتی و نیز از طریق تماس های تلفونی؛ شکایت های شان را به منظور حل آن در این وزارت به ثبت می رسانند.


رئیس امربالمعروف سمنگان: حفاظت از میراث های فرهنگی یک وجیبه ملی میباشد

پنجشنبه- ۲۳ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سمنگان در نشست به هدف حفاظت از آثار های تاریخی از سوی مسئولان اطلاعات فرهنگ این ولایت برگزار شده بود؛ اشتراک و سخنرانی نمود.

رئیس امربالمعروف این ولایت گفت حفاظت از آثاری های تاریخی وجیبه ملی تمام اتباع کشور می باشد و تاکید کرد دانستن تاریخ هجری قمری برای هر مسلمان فرض کفایی میباشد.

مولوی حماس گفت حفاظت از میراث های فرهنگی یک امر مهم است و تاریخ گذشته ما را روشن می کند و حفاظت از میراث های فرهنگی مکلفیت هر شهروند است.

رئیس امربالمعروف با مسئولان ریاست حج اوقاف این ولایت دیدار نموده گفت  ختم های قرآنکریم در ماه مبارک رمضان از سوی حافظان؛ مطابق اصول تجوید صورت گیرد و آنان  نباید به هدف تجارت ختم نمایند.

مولوی حماس در نماز صبح از دارالعلوم صدیقیه لرغان دیدن نموده گفت تجلیل نوروز هیچگونه صبغه شرعی ندارد و مسلمانان نباید از این روز تجلیل کنند


محتسبین کندز از پارک های تفریحی نظارت شان را آغاز کردند

سه شنبه- ۲۱ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولایت کندز به هدف جلوگیری از منکرات از پارک تفریحی دشت آبدان این ولایت دیدن نمود.

محتسبین در این دیدار از تمام زنان خواست حجاب شرعی را رعایت نموده و اصول را که وزارت امربالمعروف مبنی بر ورود زنان به پارک ها؛ ابلاغ گردیده است؛ رعایت نمایند.

محسبین گفتند به هیچ فرد اجازه داده نمی شود با زنان نامحرم به پارک ها حضور پیدا کرده و سبب ترویج منکرات در جامعه گردد.

محتسبین در برخی پارک های تفریحی این ولایت ایست بازرسی ایجاد نموده و برای زنان در مورد اهمیت حجاب اسلامی توصیه های دینی نمودند.


زنان با رعایت حجاب اسلامی انجام وظیفه نمایند

سه شنبه- ۲۱ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمد اکبر ابواسماعیل محتسب ولسوالی دهدادی ولایت بلخ با استادان یکی از مکاتب خصوصی دیدار و پیرامون رعایت حجاب اسلامی گفتگو کردند.

محتسبین از صنف های درسی این مکتب خصوصی دیدن نموده و به استادان طبقه اناث توصیه نمود حجاب شرعی را رعایت نمایند و  بر جدا بودن فضای کاری استادان زن و مرد مطابق ارشادات اسلامی تاکید کردند.

محتسبین گفتند استادان در تدریس علوم قرآنی بر علاوه علوم عصری توجه جدی نمایند و تاکید کردند امارت اسلامی مخالف فعالیت کاری زنان نمی باشد بلکه خواهان ادامه فعالیت زنان با نظرداشت اصول اسلامی می باشد.


محتسبین جوزجان به هدف محو منکرات به روستاها رفتند

سه شنبه- ۲۱ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمدیاسین وقاص رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان به هدف ترویج معروفات، نهی منکرات و رسیدگی به شکایت های مردم با محتسبین این ریاست تدویر جلسه نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف تمام فعالیت های کاری محتسبین را مورد بررسی قرار داده و به محتسبین توصیه نمود فعالیت های کاری شان را با شفافیت و بدون تأخیر انجام دهند .

در این نشست محتسبین طی سه گروپ کاری به هدف محو منکرات به ریاست های محلی و روستاهای دور دست فرستاده شدند تا آنان را به معروفات دعوت نمایند و نیز محتسبین این ولایت، روستانشینان را به ادای نماز جماعت توصیه نموده و از امامان مساجد جامع خواست تا برای اطفال، دروس آموزش های اسلامی را راه اندازی نمایند.

محتسبین این ولایت با متنفذین قومی تدویر جلسه نموده و پیرامون تطبیق معروفات، جلوگیری از بی حجابی، تربیت فرزندان مطابق ارشادات اسلامی بحث و گفتگو کردند و در این دیدار به مشکلات و شکایت ۳۶ تن از باشندگان این ولایت رسیدگی صورت گرفت.


محتسبین سرپل:مراسم خوشی در چوکات ارشادات اسلامی برگزار شود

دوشنبه- ۲۰ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی های؛ الفتح و گوسفندی ولایت سرپل پیرامون، ناروا بودن موسیقی، اتحاد و همبستگی، تربیت فرزندان مطابق ارزش های اسلامی،پابندی به نماز جماعت و اهمیت ازدواج؛ در مساجد جامع سخنرانی نمودند.

محتسبین حین انجام وظیفه در ولسوالی الفتح در محفل عروسی که در آن سازسرود نواخته میشد بند نموده و تاکید کردند شنیدن موسیقی از نگاه اسلام ناروا می باشد و مردم نباید در مراسم خوشی شان موسیقی بنوازند.

محتسبین گفتند دین مقدس اسلام هیچگاه مخالف خوشی ها مسلمانان نمی باشد؛ بلکه باید خوشی ها و مراسم  در چوکات ارشادات دینی برگزار گردد و  مسلمانان در هنگام خوشی از خداوند متعال سپاسگزاری نمایند.

محتسبین ولسوالی گوسفندی در جمع کثیری از نمازگزاران در مورد حقوق والدین سخنرانی نموده و گفتند والدین مسئولیت دارند تا فرزندان شان را مطابق ارشادات اسلامی تربیت نمایند و فرزندان که خارج از چوکات اسلامی پرورش یابند به والدین شان احترام نخواهند کرد.


محتسبین ولایت تخار از فرار یک پسر و یک دختر جلوگیری نمود

دوشنبه- ۲۰ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی رستاق ولایت تخار یک پسر و یک دختر که زیر نام محارم از ساحه فرار می نمودند دستگیر وبه  قومندانی تسلیم نمود.

محتسبین این ولسوالی در منطقه کورحاتم روستای دونگها رفته و زنان را که از خود محرم شرعی نداشتند مورد توصیه دینی قرا داد و نیز جوانان را که از طریق بلندگو موسیقی می شنیدند منع قرار داده و برای آنان؛ ناروا بودن موسیقی را مطابق ارشادات اسلامی بیان کرد.

همچنان محتسبین یک تعداد جوانان را که حین سیاحت  روی موضوعات مختلف باهم نزاع داشتند، مورد آشتی قرار داده و برای آنان در مورد اتحاد و اتفاق اندرزهای دینی داده شد.


سه تن در پیوند به استفاده مشروبات الکولی از سوی محتسبین بلخ بازداشت شدند

دوشنبه- ۲۰ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولایت بلخ می گویند حوالی ساعت 9 شب گذشته  سه  تن را در پیوند به استفاده مشروبات الکولی بازداشت نمودند.

محتسبین ولایت بلخ  امروز در پیامی گفته است سه تن  در پیوند به استفاده مشروبات الکولی همراه با چهار بوتل شراب،یک پایه قیلون و اسباب قمار در منطقۀ بلاک های امینی سنتر شهرمزار شریف  از سوی محتسبین با همکاری نیروهای های حوزه استخباراتی منطقه؛ گرفتار شدند.

او گفته است که از نزد آنان مقدار مواد نشه آور بدست آمده است و تحقیقات از نزد آنان از سوی نهاد های ذیربط  آغاز شده است.


رئیس امربالمعروف زابل:مسئولین، کارمندان تحت اثر شان را به معروفات دعوت نمایند

شنبه- ۱۹ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمدابراهیم جاوید رئیس امربالمعروف ولایت زابل در سمینار که با حضور والی ولایت، علمای کرام، مسئولین امنیتی و متنفذین قومی برگزار شده بود؛ اشتراک و سخنرانی نمود.

رئیس امربالمعروف در این سمینار از تمام مسئولین خواست در اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نمایند و تاکید کرد نقش ادارات ذیربط در اصلاح جامعه و تطبیق معروفات مهم می باشد و مسئولین تمام ادارات، کارمندان تحت اثر شان را متوجه مسئولیت های شان نموده و به معروفات دعوت نمایند.

مولوی جاوید در نشست به مسئولین امربالمعروف هدایت داد در ماه مبارک رمضان در مساجد پیرامون اهمیت رمضان، نماز تراویح و ختم قرآن عظیم الشان برای نمازگزاران توصیه های دینی نمایند.


زنان با حجاب در اسلام از مقام والای برخوردار هستند

شنبه- ۱۹ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی های؛ فرخار، هزار سموچ وخواجه بهاوالدین ولایت تخار با متنفذین قومی و نمازگزاران چندین مسجد این ولایت پیرامون تطبیق معروفات و اقامه نماز جماعت؛ نشست مشورتی برگزار کرد.

محتسبین گفتند نماز جماعت، افضل و بهتر بوده و ۲۷درجه نسبت به نماز تنهاگزار ثواب بیشتر دارد و کسیکه چهل روز نماز را با جماعت همرای تکبیر اولا بخواند؛ خداوند متعال آتش دوزخ را بر وی حرام گردانیده و هرگز در لست منافقین قرار نخواهند داد.

محتسبین افزودند کسی که با رسول اکرم(ص) محبت داشته باشد در روز قیامت با رسول اکرم(ص) یکجا خواهند بود و فرد که از رسول اکرم(ص) اطاعت کند گویا اطاعت الله متعال را بدست آورده است.

محتسبین با استناد از احادیث رسول اکرم (ص) گفتند با مشرکین و کفار مخالفت نموده، بروت ها را کوتاه و ریش های خود را بگذارند و غیبت نکنند؛ زیرا غیبت بدتر از زنا می باشد.

محتسبین از تمام نمازگزاران خواست احکام حجاب اسلامی در سطح خانواده های شان تطبیق نمایند؛ زیرا مسئولیت اصلاح، به عهده بزرگ خانواده می باشد و زنان با حجاب در اسلام از مقام والای برخوردار هستند.


مسئولین، کارمندان تحت اثر شان را به معروفات دعوت نمایند

شنبه- ۱۹ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمدابراهیم جاوید رئیس امربالمعروف ولایت زابل در سمینار که با حضور والی ولایت، علمای کرام، مسئولین امنیتی و متنفذین قومی برگزار شده بود؛ اشتراک و سخنرانی نمود.

رئیس امربالمعروف در این سمینار از تمام مسئولین خواست در اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نمایند و تاکید کرد نقش ادارات ذیربط در اصلاح جامعه و تطبیق معروفات مهم می باشد و مسئولین تمام ادارات، کارمندان تحت اثر شان را متوجه مسئولیت های شان نموده و به معروفات دعوت نمایند.

مولوی جاوید در نشست به مسئولین امربالمعروف هدایت داد در ماه مبارک رمضان در مساجد پیرامون اهمیت رمضان، نماز تراویح و ختم قرآن عظیم الشان برای نمازگزاران توصیه های دینی نمایند.


علما در اصلاح افکار جوانان ادای مسئولیت کنند

پنجشنبه- ۱۶ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

محتسبین مرکزی ولایت لوگر با متنفذین قومی برخی از روستاهای این ولایت به هدف اصلاح افکار جوانان؛ نشست مشورتی برگزار کرد.

در این نشست محتسب مولوی احمدشاه فاروقی گفت دشمنان در ۲۰ سال گذشته برای منحرف کردن افکار جوانان هر نوع فعالیت تخریب کارانه خویش را انجام دادند و علما و امامان مساجد مسئولیت دارند تا در اصلاح افکار جوانان گام های اساسی را بردارند؛ زیرا الله متعال این مسئولیت بزرگ را به آنان تفویض کرده است.

مولوی فاروقی گفت خداوند متعال مسئولیت اصلاح جامعه را به علما داده است تا جامعه را به سوی ارشادات اسلامی و اعمال صالحه رهنمایی کنند و این مسئولیت یک امانت الهی است  و باید علما در انجام آن تلاش کنند.

به گفته وی موجودیت امامان مساجد؛ برای رهنمایی جامعه و تدریس علوم دینی؛ مهم بوده و برای زنده نگهداشتن اذان و اقامه و برپایی نماز جماعت؛ برای مساجد امام تعین گردد و مساجد را نباید بدون امام گذاشت.


رئیس امربالمعروف بلخ به هدف بررسی شکایت ها به ولسوالی مارمل سفر کرد

چهارشنبه- ۱۵ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی سردار محمدحیدری رئیس امربالمعروف ولایت بلخ به هدف دیدار با متنفذین قومی و بررسی شکایت ها به ولسوالی مارمل این ولایت سفر کرد.

در این سفر رئیس امربالمعروف؛ مشکلات و چالش های باشندگان این ولسوالی را استماع نموده، گفت مردم باید در اصلاح جامعه محتسبین را همکاری نمایند.

مولوی حیدری گفت متضررین می توانند شکایت های شان را با آنان در میان گذارند و رهبری این وزارت رسیدگی به شکایت های مردم را در صدر فعالیت های کاری اش قرار داده است.

در این نشست مسئولین محلی این ولسوالی؛ بر تطبیق فرامین این وزارت اعلام همکاری نموده و اطمینان دادند در اصلاح جامعه و محو منکرات با مسئولین امربالمعروف همکاری جدی خواهند کرد.


استادان با برابر نمودن سیمای شان به سنت؛ الگوی خوب برای جامعه شوند

یکشنبه- ۱۲ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

مولوی جمال الدین مظهری رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا با مسئولین پوهنتون البیرونی دیدار نمود.

رئیس امربالمعروف در این نشست در مورد اصلاح نفس، تربیت درست فرزندان و اصلاح جامعه صحبت نموده، گفت استادان کدرهای مسلکی یک جامعه هستند و امیدواری جامعه از آنان بیشتر می باشد و باید صورت و سیرت شان را مطابق سنت آراسته نموده، تا محصلین و سایر اقشار جامعه از آنان الگو برداری خوب نمایند.

مولوی مظهری گفت امربالمعروف و نهي عن المنکر مطابق حکم خداوند متعال  از اساسات دین مقدس‌  اسلام می باشد و امیدواری جامعه بر این است که استادان در کنار وظایف رسمی شان؛ امر بالمعروف ونهی عن المنکر را نیز در این نهاد علمی تطبیق نماید.

در این نشست استادان این پوهنتون از فرامین وزارت امربالمعروف استقبال نموده و بر تطبیق فرامین متعهد شدند.


رئیس امربالمعروف سمنگان: مردم با دست خالی چندین ابر قدرت را شکست دادند

شنبه– ۱۱شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سمنگان حین سخنرانی در خطبه نمازجمعه در مسجد جامع شهر ایبک مرکز این ولایت گفت در صورت مشاهده بی عدالتی از سوی مسئولان؛ دروازه ریاست امربالمعروف این ولایت به روی همه ملت باز است و مردم اطمینان داشته باشد که به شکایت های شان رسیدگی خواهند شد.

مولوی حماس گفت مردم افغانستان با دست خالی شان چندین ابر قدرت را شکست دادند و این بار هم یک ابر قدرت دیگر با تمام متحدین شان یک دست شده بودند؛ لله الحمد پس از ۲۰ سال جهاد توسط فرزندان صدیق این کشور شکست خورده و از کشور بیرون شدند.

وی افزود امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ همه مسلمانان بوده و در این راستا همرای کارمندان این ریاست همکاری صورت گیرد و در زمینه محو منکرات همه باید سهیم شوند تا باشد وظیفه دینی و ایمانی خویش را ادا کرده باشند.


دو مسجد در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به همکاری محتسبین دوباره فعال گردید

چهارشنبه – ۸ شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولسوالی برمل ولایت پکتیکا دو مسجد را از دیر زمانی در این ولسوالی بسته بود؛ دوباره فعال و برفراز آن لودیسپکر را از بهر گسترش اذان نصب نمودند.

محتسبین در این مساجد برای نمازگزاران پیرامون اهمیت نماز جماعت، فضایل امربالمعروف و نهی عن المنکر، مسئولیت های دینی علما در قبال اصلاح جامعه سخنرانی نموده و از مردم خواستند منبعد نماز های شان را با جماعت ادا نموده و در تطبیق معروفات و نهی از منکرات؛ محتسبین را همکاری نمایند.

باشندگان این ولسوالی از اینکه دوباره فرصت ادای نماز جماعت و اذان و اقامه در این مساجد مساعد گردیده است از همکاری محتسبین اظهار قدردانی نموده و تعهد کردند منبعد نماز های پنجگانه را با جماعت ادا خواهند نمود.


فارغین مدارس باید تحت هر شرایطی از ارزش های اسلامی شان دفاع نمایند

چهارشنبه – ۸ شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولسوالی آقتاش ولایت کندز در مراسم فراغت ۱۲ تن از حافظان قرآنکریم اشتراک و سخنرانی نمودند.

این مراسم که در روستای سرای قشلاق برگزار شده بود آمر امربالمعروف این ولسوالی گفت مدارس دینی بهترین مکان برای آموزش و رشد جوانان می باشد و جوانان که از مدارس فارغ می شود باید تحت هر شرایطی از ارزش های اسلامی شان دفاع نمایند.

آمر امربالمعروف گفت مدارس باید تقویت شود و مردم به مدارس همکاری نموده و فرزندان شان جهت کسب علوم دینی به مدارس بفرستند و طالبان علم دانشِ باید در فراگیری علوم دینی؛ مدارج اعلای تحصیلی طی نمایند تا برای جامعه شان مصدر خدمت گردد.


مجاهدین از تجهیزات بجامانده نظام قبلی محافظت نمایند

چهارشنبه – ۸ شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی سردار محمد حیدری رئیس امربالمعروف ولایت بلخ در رأس یک هیئت به هدف نظارت از توصیه ها به ولسوالی دولت آباد این ولایت سفر کرد.

در این سفر مولوی دور محمد روحانی مسؤل نظامی ولایت بلخ ومولوی طاؤس  عبدالی آمر امربالمعروف ولسوالی دهدادی؛ رئیس امربالمعروف را همراهی می کرد با متنفذین قومی، علمای کرام دیدار جداگانه انجام داده  و مشکلات و چالش های آنان را استماع نمود.

رئیس امربالمعروف با ولسوالی،مسئولان قومندانی امنیه و استخبارات این ولسوالی تدویر جلسه نمودند و از مجاهدین خواست صورت و سیرت شان را به سنت برابر نموده و از تجهیزات بجا مانده نظام قبلی به گونه بهتر محافظت نمایند.

مولوی حیدری گفت در  ۲۰سال گذشته این ملت در سنگر های نبرد مجاهدین را همکاری نموده و انواع تکالیف را متقبل شدند و باید در شرایط کنونی به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد و همکاری این ملت رنجیده بود که مجاهدین پیروز میدان گردیده و متجاوزین از کشور خارج شدند.

باشندگان ولسوالی دولت آباد از سفر این مقام وزارت امربالمعروف به این ولسوالی استقبال نموده گفتند تحت هر شرایطی در کنار نظام شان قرار گرفته و در تطبیق معروفات و نهی از منکرات با محتسبین همکاری خواهند کرد.


برگزاری مسابقه سیرت النبی در سمنگان

چهارشنبه – ۱ شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

بزرگترین مسابقه سیرت النبی از جانب آمریت امربالمعروف ولسوالی دره صوف پائین ولایت سمنگان در روستای علی خیل بالا این ولسوالی به راه انداخته شد.

مولوی شیرمحمد منیب آمر امربالمعروف این ولسوالی طی صحبت؛ ضمن قدردانی از اهالی این روستا؛ تدویر همچون برنامه ها را در راستای آگاهی دهی مردم از سنت پیامبر گرامی (ص) و شریعت اسلامی،کاهش منکرات و تحقق یافتن احکام اسلامی مهم و اساسی خواند.

در این مسابقه ۱۵۰ تن از شاگردان در بخش های سیرت النبی، قاعده و مبادی اسلام به رقابت پرداختند که در این مسابقه ۴ تن در بخش سیرت النبی، ۴ تن در بخش قاعده و ۴ تن دیگر در بخش مبادی اسلامی؛ در مقام های؛ اول، دوم، سوم  و به ترتیب پائین تر از آن، موفق گردیده بودند؛ مورد تقدیر قرار گرفته و برای شان جوایز نقدی وتحایف نیز اهدا گردید.

باشندگان این ولسوالی از تدویر همچون برنامه ها اظهار خرسندی نموده گفتند در تطبیق امربالمعروف و نهی عن المنکر در کنار مسئولین قرار خواهند گرفت.


باشندگان ولسوالی نجراب کاپیسا برای جلوگیری از منکرات؛ اعلام همکاری نمودند

دوشنبه - ۲۹رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی جمال الدین مظهری رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا در رأس یک هیئت به ولسوالی نجراب این ولایت سفر کرد.

رئیس امربالمعروف کاپیسا گفت خداوند متعال به کسانی  وعده پیروزی می دهد که آنان امربالمعروف و نهی عن المنکر  نموده ونماز را برپا و زکات را به نیازمندان بدهد و برزگترین امربالمعروف جهاد بود که مجاهدین قهرمان آنرا انجام دادند.

رئیس امربالمعروف گفت مجاهدین از مال و جان خویش گذشته و در مقابل ستم اشغال گران مقاومت انجام داده و کشور خویش را از چنگ متجاوزین نجات دادند و مردم باید قدر این فداکاری ها را دانسته و با نظام اسلامی، همکار باشند.

در این نشست علما کرام از برنامه های این وزارت اعلام حمایت نموده و از مسئولان خواستند از نحوه رعایت حجاب اسلامی در مکان های عمومی نظارت جدی نمایند و برای بازیکنان که در مکان های ورزشی نماز را ترک می نمایند؛ توصیه صورت گیرد.

علما گفتند از طریق مساجد در مورد اهمیت امربالمعروف ایراد سخنرانی خواهد نمود و در ایجاد یک سالم و عاری از فساد دوشا دوش محتسبین فعالیت خواهند کرد.


آغاز کمپاین جلوگیری از منکرات در ولایت میدان وردک

سه شنبه - ۳۰رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی محمد عالم ناصح رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت میدان وردک به هدف جلوگیری از منکرات کمپاین را در میدان شهر مرکز این ولایت آغاز نمود.

رئیس امربالمعروف گفت هدف از راه اندازی این کمپاین، مبارزه با منکرات، ایجاد روحیه همکاری با نظام اسلامی و استماع مشکلات شهروندان می باشد و این ریاست از  رانندگان  شاهراه های کابل – کندهار و کابل – بامیان خواسته است صورت و سیرت شان را به سنت برابر نموده و از قاچاق مواد مخدر و شنیدن موسیقی خودداری نمایند.

مولوی ناصح همچنان گفت رانندگان نباید زنان بدون محرم را بالا تر از حد مجاز انتقال دهند و مجاهدین باید موی شان را اصلاح  و صورت و سیرت شان را مطابق سنت آراسته نمایند.

رئیس امربالمعروف این ولایت مشکلات و چالش های دکانداران و شهروندان را از نزدیک استماع نموده و وعده سپرد مشکلات شان را با مقامات محلی این ولایت در میان خواهند گذاشت.

در همین حال، مسافران، شهروندان و دکانداران این ولایت از رفتار خوب مجاهدین  اظهار خرسندی نموده و از فرامین وزارت امربالمعروف منبی بر عدم نصب تصاویر مسئولین در بزرگ راه ها  و شهرها استقبال نمودند.


محتسبین ولایت فاریاب از ایست های بازرسی نظارت نمود

شنبه - ۲۷ رجب المرجب ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولایت فاریاب به هدف نظارت از توصیه ها با مجاهدین کمربند گیرزیوان و کمربندمزارشریف این ولایت دیدار نمود.

محتسبین از منظم بودن یونیفورم و نحوه برخورد مجاهدین در ایست های بازرسی اظهار خرسندی نموده گفتند مجاهدین باید در نماز جماعت حاضر گردیده و با مردم رفتار نیک نمایند.

همچنان محتسبین این ولایت از فعالیت های دو تالار عروسی نظارت نموده و برای آنان توصیه نمود از شنیدن موسیقی خودداری نموده و محافل های خوشی شان را در فضای اسلامی برگزار نمایند.

محتسبین این ولایت از ۷ میدان ورزشی دیدن نموده و گفتند ورزش کاران باید سطر عورت را مراعات نموده و همچنان برای آنان پیرامون اخوت جامعه اسلامی، مسئولیت یک جوان در قبال جامعه و فضیلت نماز های جماعت سخنرانی گردید.


رئیس امربالمعروف پنجشیر: در دین اسلام بر ایجاد حکومت اسلامی تاکید بیشتر شده است

شنبه - ۲۷ رجب المرجب ۱۴۴۴ه.ق

مولانا محمودالحسن شیرگل منصوری رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر روز گذشته در خطبه نماز جمعه در مورد اهمیت نظام اسلامی در مسجد جامع روستای کرامان ولسوالی دره این ولایت تقریر کرد.

مولانا منصوری گفت در دین اسلام بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه تأکید بیشتر شده است، زیرا اسلام برای تحقق اهداف عالیه خود، ناگزیر به برپائى تشکیلات اجرایی و حکومتى است. رشد معنوى و اخلاقى مردم و برقرارى عدالت، از مهمترین اهداف حکومت اسلامی است.

رئیس امربالمعروف افزود حکومت اسلامی نوعی از حکومت دینی درجوامع اسلامی که حاکمان آن معتقد به برتری اسلام، سعی درپیاده سازی قوانین بر پایه احکام شرعی و معارف اسلامی را دارند؛ زیرا پیامبر اسلام در هنگام هجرت از مکه به مدینه، حکومت تشکیل داد.

رئیس امربالمعروف پنجشیر یک بار دیگر از شهروندان نماز گزار خواست شکر نظام کنونی را بجا آورده و از دل‌وجان از آن حمایت نمایند؛‌ زیرا امروز همه ما خوشبخت هستیم که زیر چتر نظام اسلامی در فضای آزاد و صمیمیت زندگی می نمایم.

وی در بخشی از وعظ خویش در رابطه به حقوق والدین اشاره کرده گفت: احترام به والدین و نیکی کردن به آنان از مهمترین آموزه های اخلاقی دین اسلام و از اثر بخش ترین عبادات در کسب رضای خداوند متعال است، قرآن کریم، سپاسگزاری از والدین را در ردیف شکرگزاری از خداوند متعال و احسان به آنها را در کنار امر به توحید و یکتاپرستی که اساس دین است؛ مطرح نموده است.

در پایان نماز‌گزاران از وعظ دینی رئیس امربالمعروف ستایش کرده و در راستای عملی کردن آن اطمینان دادند.


با اقامه معروفات و نهی از منکرات جرایم کاهش خواهند یافت

شنبه - ۲۰ رجب المرجب ۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان به هدف تشویق مردم به ادای نماز جمعه از بخش های مختلف شهرشبرغان مرکز این ولایت دیدن نمود.

در این دیدار رئیس امربالمعروف از تمام کسبه کاران و دکان داران خواست در هنگام نماز جمعه فعالیت های کاری شان را تعطیل نموده و به صف نماز گزاران بپیوندند.

رئیس امربالمعروف گفت تطبیق امور شرعی، ترویج معروفات، جلوگیری از منکرات؛ ترویج قوانین اسلامی و از بین بردن قوانین غیر اسلامی و اصلاح جامعه افغانی؛ رسیدگی به شکایات مردم از وظایف اساسی این ریاست می باشد و مردم باید در این عرصه با امارت اسلامی همکار باشند. 

مولوی وقاص گفت با اقامه نمودن به معروفات، منع منکرات، عاری نمودن جامعه سالم از تمام مفسداد و رذایل اخلاقی، دوری از لهو و لعب؛ باعث کاهش جرایم در سطح شهر خواهند گردید.


تظاهرات باشندگان بهسود میدان وردک در اعتراض به سوزاندن قرآن کریم در سویدن

پنجشنبه – ۱۱ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

صدها تن از باشندگان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک در واکنش به اهانت قرآن کریم در کشور سویدن، دست به اعتراض زده و خواهان توقف اسلام ستیزی و اهانت به مقدسات مسلمانان شدند.

صدها تن  از مردم متدین بهسود، روز گذشته با شعارهای اسلامی، از آنانی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان می‌دانند خواستند تا در برابر اهانت به قرآن کریم خاموشی اختیار نکنند و جلو این بی حرمتی ها  را بگیرند.

محتسبین که در این راهپیمایی اشتراک نموده بودند گفتند هیچ کشور اجازه ندارد به مقدسات مسلمانان اهانت نمایند و کشور های اسلامی باید در برابر این گونه بی حرمتی ها ایستادگی نموده و متحد و یکپارچه عمل نمایند.

این تظاهرات کنندگان که شعار های مرگ بر دشمنان قرآن و اسلام را با خود حمل نموده و انزجار و تنفر خویش را نسبت به این بی حرمتی ها نشان دادند.


رئیس امربالمعروف پنجشیر: توهین به قرآن عظیم الشان نشانه ضعف دشمنان است

یکشنبه – ۷ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولانا محمودالحسن شیرگل منصوری رئیس امربالمعروف ولایت پنجشیر می‌گوید که هتک حرمت به «قرآن عظیم الشان» در حقیقت هتک حرمت به تمام ارزش‌های الهی و نشانه ضعف دشمنان در مقابل اسلام عزیز است.

رئیس امربالمعروف ولایت پنجشیر که در خطبه نماز جمعه این هفته در مسجد جامع پاراخ بازارک مرکز این ولایت در واکنش به بی حرمتی به قرآن عظیم الشان توسط یک شهروند متعصب سویدنی تبلیغ می‌کرد گفت که دشمنان اسلام باید بدانند که توهین به قرآن کریم نمی‌تواند اسلام را که پیام آور صداقت و پاکی است تضعیف کند.

 او علاوه کرد که هتک و اهانت کردن به مقدسات  دینی یعنی آنچه لزوم احترامش در دین امر بدیهی باشد، مانند قرآن مجید از گناهان کبیره و رذائل اخلاقی است و قرآن کتابی‌ست که گردن زن هر مستکبراست از همین رو است که برخی اشخاص متعصب مانند آن شهروند سویدنی در طول تاریخ دست به چنین عمل زشت زده که سبب رسوای اش در جهان اسلام شد.

رئیس امربالمعروف پنجشیر گفت حفظ و نگهداری قرآن را ، الله متعال ضمانت کرده است و الله معتال می فرماید ( ما قرآن را نازل کردیم; و ما به طور قطع نگهدار آنیم .  مولانا منصوری علاوه کرد که قرآن کتابی‌ست که در سینه میلیون ها مومن محفوظ است وتا قیامت هیچ نیرویی آن را از بین برده نمی‌تواند.

هم‌چنان مولانا محمودالحسن شیرگل منصوری رئیس امربالمعروف  این ولایت مصادف به همین روز در تظاهرات مردمی نیز شرکت ورزیده با خطابه‌ی دینی اذعان کرد که هر نوع احتجاج و بیان غضب بالای کفار و ملحدین نشانه‌ای ایمان است بنابراین تجمع اعتراضی در دفاع از قرآن عظیم الشان بیانگر همت مومنین است که از حرف حرف قرآن با خون خود دفاع می‌کنند.

 


آمرمحتسبین عنابه پنجشیر: در مسیر دعوت ناامیدی را به خود جای ندهند

پنجشنبه – ۴ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

آمر محتسبین ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به هدف بهتر شدن اصول دعوت همراه با محتسبین در دفتر کاری خویش نشست مشورتی برگزار کرد.

آمر محتسبین گفت  دعوت وظیفه ایمانی و وجدانی همه محتسبین می باشد چونکه مسلمان و آخرین امت هستم به همین مناسبت، به خیریت خطاب شدیم بناء درمسیر دعوت بزدل و جبون نباشیم و دعوت خود را طبق قانون و لایحه مقام محترم وزارت امربالمعروف ونهی عن المنکر انجام دهند.

آمر محتسبین گفت در مسیر دعوت تکالیف و مشکلات فراوانی را متحمل خواهید شد؛ زیرا این راه و روش انبیاء علیه السلام ،اولیاء الله وعلماء ربانی می باشد و هیچ نبی از حضرت آدم تا آخرین پیامبر و داعیان برحق؛ زندگی آرام را سپری نکردند  و به اوراق تاریخ، سیرت پیامبر گرامی و یاران با وفایش بنگریم آنان هیچ  نوع کوتاهی در مسیر دعوت از خود نشان ندادند بلکه در اقامه معروفات و ازاله منکرات  بطور همیش کمر بسته و آماده باش بوده اند.

آمر محتسبین خطاب به داعیان گفت الله متعال حضرت محمد(ص) به استقامت امر میکند که تا در زمینه  دعوت استوار باشد  و اگر کسی ادعای داعی بودن را کند و او مورد پسند همه قرار بگیرد و هیچ نوع آسیب را در مسیر دعوت متحمل نشود قطعاً و یقیناً در ادعای خود کاذب است بلکه اینطور انسان عبد الدینار وعبد الدرهم است.

در اخیر موصوف برای محتسبین گفت به متانت و همت عالی در مسیر دعوت گام بردارید یأس و ناامیدی را به خود اجازه ندهید.

 


خانواده ها بر تطبیق احکام اسلامی مسئولیت دینی دارند

دوشنبه – ۱ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی عبدالهادی اسامه آمرمحتسبین ولایت سرپل در رأس یک هیئت به ولسوالی سیدآباد این ولایت سفر نمود.

آمر محتسبین در روستای امام جعفر صادق در جمع کثیری از نمازگزاران پیرامون اهمیت امربالمعروف، نماز جماعت، حجاب اسلامی و حرمت موسیقی سخنرانی نمود.

محتسبین گفتند خواندن نماز جماعت واجب است و تارك آن بدون عذر، فاسق و گناهكار مى‌شود و در روايتى آمده است كه حتى براى فرد نابينائى كه قائد و راهنمايى نداشت تا او را به مسجد برساند، باز هم به خاطر شنيدن اذان، اجازه ترك جماعت را ندادند و عذرشان را نپذيرفتند.

 محتسبین افزودند با نظرداشت احادیث ، نبايد انسان ها از نماز جماعت تخلف كند و اگر گاهى بنابر عذرى جماعت فوت شد با توبه و استغفار آن را جبران كند؛ زيرا كه مؤاخذه ربّ العالمين نسبت به ركن مهم دين، يعنى: نماز و احكام آن بسيار شديد خواهد بود.

آنان گفتند دین اسلام به تطبیق حجاب تاکید بیشتر کرده است و هر شخص به آوردن اصلاحات در خانواده اش مسئول می باشد.


جوانان آینده ساز کشور بر اساس ارشادات دینی آموزش و پرورش خواهند شد

سه شنبه – ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی عبدالرحمن حذیفه محتسب ریاست امربالمعروف ولایت لوگر در جمع کثیری از روستانیشینان روستای منگوخیل سخنرانی نموده و از مردم خواسته است فرزندان شان  را بر اساس ارشادات دینی آموزش و پرورش دهند.

این محتسب ضمن بیان فرامین وزارت امربالمعروف از تمام باشندگان این روستا خواسته است تا فرزندان شان را به اساس ارشادات دینی آموزش و پرورش دهند تا در آینده خادمان دین و وطن گردند.

مولوی حذیفه گفت دشمنان اسلام در ۲۰ سال گذشته بالای ذهن سازی جوانان کار نموده است و اکنون وظیفه حکومت اسلامی است تا در اصلاح افکار آنان از طریق محتسبین اقدامات عملی را آغاز نمایند.

این محتسب از تمام مردم خواست فرزندان شان را در جهت فراگیری آموزش های اسلامی به مدارس دینی بفرستند و آموزش علوم عصری در شرایط کنونی برای جامعه اسلامی یک نیاز جدی بوده و جوانان باید از امکانات موجوده استفاده اعظمی نموده و در آبادانی کشور، سهم شان را ایفا نمایند.

مولوی حذیفه افزود برخی جوانان روشن فکر نه تنها به وطن شان خدمت نکردند بلکه در کنار دشمنان دین قرار گرفته و بر علیه نظام اسلامی تبلیغات می نمایند در حالیکه نظام اسلامی به استعداد ها و ظرفیت های فکری جوانان ضرورت دارد و همیش رهبران نظام امارت اسلامی از طریق کمیسیون تماس از تمام جوانان خواستند به وطن شان برگشته و به دین و وطن شان خدمت نمایند.

محتسبین گفتند یگانه راه پیروزی مسلمانان و غلبه آنان بر دشمنان، چنگ زدن به ارشادات قرآن و گفته های رسول مقبول می باشد و تاکید کرد فرد که نماز های جماعت از او ترک گردد در هیچ یک از موارد دنیوی و اخروی کامیاب نخواهند شد و دشمنان در تلاش استند تا مسلمانان از ارزش های دینی شان فاصله گرفته و به خدمت آنان در آید.


محتسبین حوزه دوم شهرکابل؛ از فعالیت های هوتل ها نظارت نمود

یکشنبه – ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین حوزه دوم شهرکابل برخی هوتل داران را توصیه نمود از پخش موسیقی و استفاده برخی مواد نشه آور خودداری ورزند.

محتسبین حین بازدید از هوتل های عروسی از مسئولین آن خواست؛ قوانین و فرامین وزارت امربالمعروف را در هوتل های شان تطبیق نموده و از پخش موسیقی، استفاده مواد نشه آور و اختلاط زنان مردان اجتناب ورزند.

همچنان محتسبین از پوسته ساحه بهارستان دیدن نموده و مجاهدین را به ادای نماز جماعت، برخورد نیک با عامه مردم، استفاده از یونیفورم تعین شده و اصلاح صورت و سیرت مطابق سنت توصیه نمود.

 


رئیس امربالمعروف لوگر: با حفظ نظام اسلامی؛ به دین و وطن خیانت صورت نگیرد

پنجشنبه – ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

مسئولان ریاست امربالمعروف ولایت لوگر به هدف اصلاح صورت و سیرت مجاهدین مطابق سنت با مسئولین نظامی لیوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ منصوری نشست مشترک را برگزار کرد.

در این نشست معاون لیوای چهارم، رئیس امربالمعروف، محتسبین و برخی از مسئولین نظامی ولایت لوگر نیز حضور داشتند.

این نشست با تلاوت آیاتی از قرآنکریم آغاز شد و سپس مولوی مقیم آمر عقیدتی این لیوا سخنرانی نموده و از اقدامات و فعالیت های ریاست امربالمعروف این ولایت به نیکی یاد نمود و نیز از همه منسوبین نظامی و مسئولین این لیوا خواست به فرامین وزارت امربالمعروف عمل نمایند.

مولوی حجت الله صاحب زاده رئیس امربالمعروف لوگر گفت : مجاهد کسی است در روزهای دشوار روزگار از فرامین خداوند متعال اطاعت و برای تطبیق احکام شرعی در برابر نظام های اشغال گر از مال و جان خویش گذشته و برای شکست اشغال گران از هیچگونه فداکاری ها دریغ نمی ورزد و این قربانی ها سبب گردید تا نصرت الهی نصیب مجاهدین گردیده و دشمنان  با یک شکست سنگین از وطن خارج شدند.

مولوی حجت الله خطاب به مجاهدین گفت :با نگاه به ساختار فکری، ما جهاد را پیروز کردیم و اکنون در مرحله تطبیق احکام شرعی و حفظ نظام اسلامی هستم و حفظ نظام به گونه که حاکمان نظام گذشته به ملت و دین خویش ظلم و خیانت نموده بودند؛ انجام نشود و به برکت مجاهدین اکنون کاملاً یک اسلامی در کشور حاکم گردیده و برای همه لازم است برای نظام موجوده از خداوند معتال شکرگزاری نمایند.

مولوی محمد ابراهیم حقانی آمر محتسبین با اشاره به قربانی های مجاهدین در طول تاریخ افزود: همان طور که در دوران جهان گذشته از رهبران خویش اطاعت می کردم و اکنون هم برای تطبیق احکام شرعی از فرامین رهبران امارت اسلامی اطاعت نموده و گوش به فرمان آنان هستم.

رئیس امربالمعروف در پایان از مجاهدین خواست به فرامین امیرالمومنین احترام گذاشته از آن پیروی کنند.

 


رئیس امربالمعروف جوزجان: کمک های بشردوستانه به افراد نیازمند توزیع گردد

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان با مولوی همزه رئیس انکشاف دهات و نماینده حوزه دریایی این ولایت در دفتر کاری اش دیدار  و گفتگو کرد.

در این دیدار رئیس امربالمعروف گفت کمک های های بشردوستانه که از سوی نهاد های مدد رسان و اداره های دولتی صورت می گیرد باید به افراد نیازمند توزیع گردد.

نماینده گان نهاد های مدد رسان مشکلات وچالش های؛ متنفذین قومی را استماع نموده گفتند تلاش ها برای توزیع کمک ها به افراد نیازمند جریان داشته و سعی می کنند  در توزیع کمک ها اصل شفافیت و عدالت را مدنظر گیرند.

محتسبین این ولایت با کارمندان ریاست تصدی گاز این ولایت نشست هماهنگی را برگزار و از آنان خواسته است وظایف شان را به نیت خیر و رضای خداوند متعال انجام دهند و آنان تاکید کردند سهل انگاری در وظایف؛ جفا و خیانت در حق شهدا بوده و این نظام موجوده نتیجه قربانی هزاران مجاهد می باشد.

محتسبین گفتند کارمندان دولتی باید  صورت و سیرت شان را به سنت برابر نموده و از امکانات موجوده استفاده موثر نمایند و تاکید کردند اکنون زمان تطبیق توصیه فرار رسیده و بیش از یکسال میشود که محتسبین این ریاست؛ کارمندان دولتی را  به برابر نمودن سیمای شان مطابق سنت توصیه می نمایند.


روند ابلاغ توصیه ها از سوی محتسبین برای کارمندان دولتی ولایت بغلان به پایان رسید 

پنجشنبه – ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولایت بغلان برنامه آموزشی را از بهر ابلاغ توصیه ها برای کارمندان دولتی و نظامیان این ولایت راه اندازی نموده  بودند روز گذشته با حضور متنفذین قومی، علمای کرام و محتسبین به پایان رسید.

محتسبین این ولایت هدف از راه اندازی این برنامه آموزشی را ابلاغ توصیه ها برای مامورین خدمات ملکی و منسوبین نظامی در سطح ولسوالی ها این ولایت عنوان نموده و نیز از روند فرامین که پیرامون اصلاح صورت و سیرت کارمندان مطابق سنت از سوی این وزارت صادر شده بود؛ نظارت نموده و افزودند مامورین مکلف هستند نماز را با جماعت ادا نموده و ریش خویش را مطابق سنت بمانند.

در این برنامه و نشست های مشورتی پیرامون؛ احکام نماز، اهداف جهاد مقدس، حفاظت از ارزش های اسلامی، مراعات کردن حجاب شرعی، از سوی محتسبین برای مجاهدین و کارمندان دولتی وعظ دینی گردیده و نیز از آنان خواسته شد به نیت خیر و رضای خدواند متعال؛ به حکومت اسلامی انجام وظیفه نموده و خود را خدمت گار مردم بپندارند.

محتسبین خطاب به کارمندان گفتند وظایف و مسئولیت های سپرده شده برای کارمندان یک امانت الهی بوده و هر که در این امانت خیانت نمایند از وظایف برکنار و به نهاد های ذیربط معرفی خواهند شد.


محتسبین به منازعات قومی میانجگری می نمایند

پنجشنبه – ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک یک منازعه اختلافی را حل فصل نموده و در میان طرفین صلح و آشتی را برقرار نمود.

محتسبین گفتند دین مقدس اسلام مومنین را به صلح آشتی فرا خوانده و در قرآنکریم از صلح به عنوان خیر یاد شده است و هر که در صلح پیش دستی نمایند، مورد رحمت وشفقت خداوند متعال قرار خواهند گرفت و تاکید کردند دشمنان می خواهند مسلمانان به جان هم افتیده و یگانه مورد که مسلمانان را به شکست مواجه می کند؛ دامن زدن به مسائل  اختلافی و نزاع قومی و مذهبی  می باشد.

همچنان محتسبین از امامان مساجد و متنفذین قومی خواستند در منازعات مردمی؛ میانجگری نموده و اختلافات را که در میان خود شان قابل حل نمی باشد؛ محتسبین و مسئولین حکومت را در جریان قرار دهند تا در جهت حل آن اقدام نمایند.

طرفین منازعه از این میانجگری محتسبین اظهار خرسندی نموده گفتند یگانه مزایای حکومت اسلامی این است مسئولین از رنج و مشقت مردم؛ آگاه شده و مردم می توانند در فضای آرامش و بدون هیچگونه هراس؛ مشکلات شان را در حضور مسئولین بیان نمایند.

 


 زنان بی حجاب اجازه ورود به دفاتر دولتی را ندارند

دوشنبه - ۹جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت بلخ به هدف نظارت از توصیه ها از ریاست های؛ احصائیه و صنعت و تجارت این ولایت نظارت به عمل آورد.

محتسبین در این دیدار با مسئولین ریاست های احصائیه و صنعت و تجارت تدویر جلسه نموده و به آنان در مورد؛ برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت، مراعات کردن حجاب اسلامی و پابندی به نماز جماعت؛ ایراد سخنرانی نمود.

محتسبین از دفاتر کاری کارمندان دیدن نموده و تاکید کرد زنان  که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند نباید اجازه ورود به دفاتر دولتی را داشته باشند و نیز از کارمندان خواسته شده است صورت و سیرت شان را مطابق سنت آراسته نموده و ریش خویش را تراش نه نمایند.

محتسبین از امام مساجد این ریاست ها خواست در اوقات معین برای کارمندان زمینه فراگیری آموزش های دینی مساعد نموده و کارمندان مکلف هستند در ساعات تعین شده جهت اشتراک در نماز جماعت حاضر گردند.

گفتنی است محتسبین چند کارمند را که  به صورت مکرر از توصیه تخطی می نموده بود مورد توصیه قرار داده و به آنان هشدار داد  در صورت تکرار تخطی ؛ از وظیفه برکنار خواهند شد.


 

مجاهدین با انجام اخلاق حسنه؛ بهترین الگو برای جامعه قرار گیرند

دوشنبه - ۹جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت کندهار به هدف نظارت از  تطبیق توصیه ها؛ با مجاهدین و منسوبین نظامی حوزه سیزدهم شهرقندهار مرکز این ولایت؛ دیدن نمود.

محتسبین از فداکاری ها و خدمات مجاهدین قدردانی نموده گفت: اکنون زمان تطبیق فرامین و احکام اسلامی فرا رسیده است و اخلاق و رفتار مجاهدین؛ بهترین الگو برای سایر افراد جامعه باشد و این امر با تطبیق فرامین و دوری از منکرات تحقق می یابد.

محتسبین افزودند: مجاهدین راه سنگر؛ نباید همکاری های مردم را فراموش نمایند؛ زیرا این ملت رنجدیده در طول ۲۰ سال گذشته شانه به شانه مجاهدین در شکست تجاوزگران نقش کلیدی را ایفا کرده است و جا دارد با آنان برخورد نیک صورت گرفته و به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.

محتسبین گفتند : یکی از خصوصیات مجاهد؛ استمرار به فراگیری آموزش های اسلامی می باشد و امارت اسلامی برای تحقق این امر در تمام حوزه ها و قول اردو ها؛ بخش دعوت ارشاد را ایجاد نموده است تا مجاهدین از احکامات اسلامی و رهنمایی های رسول گرامی اسلام آگاهی حاصل نمایند.

آنان افزودند مجاهدین برعلاوه مراعات کردن نظم و دسپلین قواعد نظامی؛ در ادای نماز جماعت پابندی بیشتر نموده و مکان های را که در آن امکان وقوع منکرات می رود؛ مسئولیت دارند تا در جهت اجراات و اصلاح آن ریاست امربالمعروف این ولایت را در جریان قرار دهند.


مجاهدین به اساس قرآن و ارشادات رسول گرامی تربیت فکری گردند

دوشنبه - ۹جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند به هدف؛ تربیت عقیدتی مجاهدین و منسوبین نظامی با مسئولان محلی این ولسوالی نشست مشورتی برگزار کرد.

در این نشست که ولسوال، قومندان امنیه، محکمه،مسئولین استخبارات،آمر معارف و محتسبین حضور داشتند؛ پیرامون، تربیت فکری مجاهدین نظریات و پشنهادات شان را ارائه نموده و خواستار تعین مسئول بخش عقیدتی مجاهدین و امام در مسجد این قومندانی گردیدند.

محتسبین گفتند مسجد را که به تازگی  در این ولسوالی اعمار گردیده است باید در آن برای مجاهدین؛ احکام نماز، فضایل جهاد، سیرت نبی پبامبر گرامی اسلام، ترجمه قرآن و سایر مسائل ضروری دینی تدریس گردیده و عقیده مجاهدین بر مبنای ارشادات قرآن و حدیث و فقه حنفی اصلاح گردد و در جهت دور نگهداشتن مجاهدین از منکرات و سایر خرافات؛ هر مسئول به نوبه خویش نقش شان را ایفا نمایند.


ذهن سازی جامعه از مسئولیت های اساسی محتسبین می باشد

دوشنبه - ۹جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولوی خلیل الرحمن راشد رئیس امربالمعروف ولایت بغلان در سمینار که به هدف ذهن سازی مردم برگزار گردیده بود؛ اشتراک و سخنرانی نمود.

رئیس امربالمعروف گفت: ذهن سازی مردم از مسئولیت های اساسی محتسبین می باشد و محتسبین در این عرصه از طریق مساجد و ابلاغ توصیه ها دستآورد های چشم گیری دارند و اکنون باشندگان بغلان ضمن حمایت از نظام اسلامی؛ علاقمندی بیشتر به  تطبیق توصیه ها نموده است وهمه گواه استند که مردم شریف این ولایت چگونه در روزه های جمعه درب دکان ها را بسته نموده به نماز جماعت اشتراک می نمایند.

مولوی راشد گفت دموکراسی با بیان آزادی و حمایت از حقوق زنان می خواهند جامعه را به سوی منکرات و خرافات بکشاند در حالیکه دین اسلام بهترین حقوق  را برای زنان و آزادی بیان را برای تمام جامعه  داده است و نباید اشغالگران زیر نام دموکراسی به ارزش های دینی مان هجوم برده و افکار جوانان را تخریب نمایند.

رئیس امربالمعروف این ولایت در نشست که در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت با حضور علمای کرام، متنفذین قومی و مجاهدین برگزار گردیده بود، گفت: فرامین عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیت و التفسیر مولوی هبة الله آخندزاده (حفظه الله) به ما مسئولین پیام می دهد  نباید به خون مجاهدین خیانت صورت گیرد و سهل انگاری در وظایف، خیانت به ملت و خون شهدا محسوب می گردد


هیچ یک از مجاهدین اجازه ندارد از نام امارت اسلامی سوءاستفاده نمایند

یکشنبه - ۸جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولوی لطیف الله اواب محتسب ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار در نشست از تمام مجاهدین و منسوبین نظامی خواست از نام امارت اسلامی نباید استفاده شخصی نمایند.

همچنان محتسبین حین بازدید از معاینه خانه ها و دواخانه های  این ولسوالی گفت داکتران در فروش دارو عدل و انصاف نموده و از اضافه ستانی خودداری نمایند و تاکید کرد مریضان زنانه باید نزد داکتران زن معالجه گردیده و از خود محرم شرعی داشته باشد.

محتسبین خطاب به باشندگان این ولسوالی گفت زنان می توانند همراه با محرم شرعی به شهرها رفته و نیازمندی های شان را مرفوع نمایند.

 


رئیس امربالمعروف پنجشیر: نظام اسلامی آرمان همیشگی مردم افغانستان بود

شنبه - ۷جمادی الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولانا محمودالحسن شیرگل منصوری رئیس امر بالمعروف ولایت پنجشیر روز گذشته در خطبه نماز جمعه در مسجد جامع روستای مرشتان ولسوالی‌رخه این ولایت پیرامون اهمیت نظام اسلامی، ارزش وقت در اسلام و نقش  امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه سخنرانی نموده است.

رئیس امربالمعروف گفت حکومت اسلامی نوعی از حکومت دینی درجوامع مسلمان که حزب یا اشخاص حاکم، معتقد به برتری اسلام، سعی درپیاده سازی قوانین بر پایه احکام و معارف اسلامی دارند به‌عبارت دیگر، مقصود از حکومت اسلامی، حکومتی است که تمام ارکان آن بر اساس دین اسلام وشریعت شکل گرفته‌باشد.

او اضافه کرد که حاکمان اسلامی معتقداند اسلام برنامه کاملی است که از جانب خداوند متعال، راه چگونه زندگی کردن را آموزانده است، حکومت نیز جزئی از زندگی ماست پس برای حکومتداری، باید از راهنمایی خداوند متعال استفاده کرد و پیامبر گرامی اسلام نیز در پی  هجرت از مکه به مدینه، حکومت تشکیل داد بنابراین برای ما و شما لازم است تا از این نظام اسلامی که آرمان همیشه‌گی ما بود از دل‌وجان حمایت نمایم.

مولانا منصوری هم‌چنان در سخنرانی اش در رابطه به سوژه امر به معروف و نهی از منکر سخن زده اذعان کرد که معنای امر به معروف و نهی از منکر یعنی مردم را به کار نیک واداشتن و از کار زشت بازداشتن‌است و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض بسیار مهم و بزرگ اسلامی به شمار می‌رود و افرادی که این فریضه‌ی بزرگ الهی را ترک می‌کنند یا در برابر آن بی‌تفاوتند گناهکار خواهند بود و کیفری سخت و سنگین در انتظار آنها است.

رئیس امر بالمعروف در پایان صحبت‌های اش از نمازگزاران خواست تا در هرگونه شرایط مطابق دین مبین اسلام و شریعت رفتار نمایند و از منکرات جلوگیری نمایند.


علما در تربیت فکری جوانان نقش شان را ایفا کنند

چهار شنبه - ۲۷جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مسئولان امربالمعروف ولسوالی امام صاحب ولایت کندز نشست را به هدف اصلاح افکار جوانان با متنفذین قومی، علما، محصلین و معلمین این ولسوالی برگزار کردند.

محتسبین گفتند ملت ها چشمان شان را به علما دوخته اند اگر عالم منحرف شود، جامعه به طرف فساد و انحرفات سوق داده خواهند شد و اگر علما و طبقه تحصیل کرده صالح باشند، همه کشور به سوی صلاح و خیر کشیده خواهند شد؛ زیرا تمام جامعه از علما و طبقه تحصیل کرده آن پیروی می کنند.

محتسبین گفتند علما و مدارس دینی برای اصلاح جامعه و حفظ وحدت مشکلات سنگینی را متحمل شده‌اند و فرصت‌های ارزشمند خود را وقف اجتماع کرده‌اند تا جلوی منکرات، فساد و اختلافات در جامعه گرفته شود.

در این نشست محتسبین از علما  خواستند در اصلاح جامعه از طریق منابر ومساجد همکاری جدی نمایند و نیز از استادان مکاتب و مدارس دینی خواستند در تربیت نسل جوان مسئولیت پذیر باشند و جوانان را مطابق عقاید اسلامی تربیت و آموزش دهند.


وحدت و همبستگی مهمترین ضرورت امروزی جامعه اسلامی است

چهار شنبه - ۲۷جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت هرات در مساجد این ولایت پیرامون؛ فضایل نماز، اتحاد و اتفاق، حقوق والدین، حجاب اسلامی و روز قیامت سخنرانی نمودند.

محتسبین گفتند نماز جماعت بر نماز فرد و تنهائى به بيست و هفت درجه فضيلت و برترى دارد پس چه بهتر از اينكه انسان مؤمن هميشه با جماعت و در مسجد نماز بخواند تا اين فضيلت را كسب نمايد و انسان هر گامى را كه براى رفتن به طرف مسجد بر مى دارد خداوند متعال براى او أجر و پاداش مى نويسد.

محتسبین افزودند مهمترین ضرورت جامعه امروز حفظ اتحاد و اتفاق در جامعه اسلامی  است و باید اقوام ساکن و پیروان مذاهب در کنار یکدیگر برادروار زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و از هر نوع تفرقه افگنی بپرهیزند و اتحاد مشق همیشگی مردم و مسوولان باشد که در این عرصه پیامبر گرامی اسلام در احادیث متعددی  امت اسلامی و مسلمانان را برای مقابله با دشمنان به اتحاد و یکپارچگی دعوت نموده است .

محتسبین ضمن بیان صحنه های روز قیامت گفتند:هنگامی که انسان ها به منظره مرگ روبرو می شود، تمام درهای توبه بر رویش بسته می شود و بر اعمال و کردارش مهر زده می شود، در حدیث آمده است که: «‌هنگامیکه شخص میمیرد اعمال او منقطع می گردد، مگر سه چیز که پیوسته ثوابش به وی می رسد: یک صدقه جاری. دوم علم سودمندی که به کسی آموخته است و مردم از آن فایده و بهره می گیرند سوم فرزند صالح و نیکی به جا گذاشته که برایش دعا می کند.

محتسبین در ادامه فعالیت های کاری شان خاطرنشان کرد: خدمت به والدین و رعایت حقوق آنان یکی از راه های رسیدن به جنت است، همانطور که سرکشی از والدین و عدم رعایت حقوق آنان می تواند آن شخص نافرمان را  به سوی جهنم بکشاند.


محتسبین ولسوالی یکه ولنگ بامیان از سوی مسئولان محلی این ولسوالی تقدیر شدند

دوشنبه - ۲۵جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مسئولان محلی  ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان از دستآورد های اخیر آمریت امربالمعروف این ولسوالی، طی محفلی تقدیر نمودند.

مسئولان این ولسوالی دیروز طی یک محفل تشریفاتی از فعالیت های محتسبین  این ولسوالی  تقدیر نموده و نیز به آمر امربالمعروف و شماری دیگر از مدیران سایر ارگان های این ولسوالی ، هدایای لازم را اهدا نمود.

مسئولان این ولسوالی در این مراسم گفت که در نتیجه تلاش های محتسبین گراف منکرات کاهش یافته و جامعه به اساس ارشادات اسلامی اصلاح گردیده است و نیز مردم از برخورد حسنه محتسبین خشنود به نظر می رسند


سلمانی های ولسوالی حصه اول پنجشیر بر تطبیق لایحه  وزارت امربالمعروف تعهد نمودند

یکشنبه - ۲۴جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

در نشستی تمام سلمانی های  ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر که در آمریت امر بالمعروف این ولسوالی حضور به هم رسانده و تعهد سپردند از فرامین و لوایح وزارت امربالمعروف تخطی نخواهند کرد.

این سلمانی ها از لایحه وزارت امربالمعروف استقبال نموده ودر اجرای عملی آن روزگذشته درحضورمحتسبین این ولسوالی تعهد کتبی سپردند.

این سلمان ها از برخورد حسنه و فعالیت های محتسبین به نیکی یاد نموده گفتند همه سلمانی ها مکلف به تطبیق قوانین اسلامی است و باید آنان به این قوانین عمل نمایند  و تعهد سپردند منبعد مطابق فرامین این وزارت عمل نموده و در فعالیت های کاری شان تغیرات خواهند آورد.


رئیس امربالمعروف بامیان با مسئول حقوق بشر دفتر یوناما دیدار کرد

شنبه - ۲۳جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان با بن جامینگ کلارک مسئول بخش حقوق بشر دفتر یوناما بامیان و دایکندی دیدار کرد.

مسئول حقوق بشر در مورد نحوه رسیدگی به شکایات مردم به تفصیل صحبت نموده و نیز از تامین اوضاع حقوق بشری و کارکرد های کارمندان ریاست امربالمعروف در دوران ماموریت اش در این ولایت اظهار قدردانی و خوشبینی نمود.

رئیس امربالمعروف  بامیان با اظهار قدردانی از فعالیت‌های یوناما در افغانستان، روی موضوعات فوق بحث کرد و گفت: وزارت امربالمعروف در تمام موارد جهت رعایت حقوق هر شهروند مطابق معیارهای اسلامی متعهد بوده و هیچکس حق ندارد بالای مردم ظلم نموده و حقوق آنان را پایمال نمایند.

رئیس امربالمعروف گفت تمام پرسونل کارمندان این ریاست برای خدمت گزاری به وطن  آماده بوده و روزانه به ده ها موارد از شکایت های مردم رسیدگی نموده و نیز کسانی را که  از سوی افراد زورمند مورد ظلم قرار  می گیرد؛ مسئولان بخش سمع شکایت این وزارت در اسرع وقت به این نوع شکایت ها رسیدگی می نمایند.


 

همکاری به فقرا در شرایط سخت زمستان بهترین اعمال صالحه است

شنبه - ۲۳جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی های؛ البرز و چهار بولک ولایت بلخ درسخنرانی نماز جمعه نمازگزاران را به عملی نمودن سنت نبوی، همکاری به نیازمندان و تطبیق فرامین وزارت امربالمعروف توصیه دینی نمود.

محتسبین در خطبه نماز جمعه در مساجد جامع این ولسوالی ها؛ پیرامون اهمیت نماز جماعت، فضیلت اخلاق نیکو،احیای سنت نبوی، همکاری با فقیران، احکام نماز، نقش امربالمعروف در اصلاح جامعه، نقش مردم در تطبیق معروفات و نهی از منکرات و سایر اعمال صالحه سخنرانی نمودند.

محتسبین افزودند امربالمعروف و نهی عن المنکر جایگاه والای در ارشادات دینی دارد و هیچ اعمالی نمی تواند با امربالمعروف و نهی عن المنکر برابر نمود ؛ زیرا این دو فریضه، اصل و ریشه تمام اعمال دیگر است و نقش بنیادین در اصلاح وامنیت روانی جامعه دارد و نجات جامعه از خرافات و منکرات به تطبیق به این دو فریضه بیشتر میسر خواهند شد.

محتسبین گفتند مطابق ارشادات دینی بهترین مردم نزد خداوند متعال کسانی هستند خیر و همکاری شان به سایر اقشار جامعه برسد و از تمام تجاران و افراد خیر تقاضا می گردد در شرایط سخت زمستان، نیازمندان و فقرا  را همکاری نمایند.


محتسبین ولایت فاریاب به هدف جلوگیری از منکرات از جریان بازی بزکشی نظارت نمود

یکشنبه - ۱۷جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت فاریاب به هدف ابلاغ توصیه ها؛ از مساجد، موسسات کمک رسان و میدان های ورزشی این ولایت بازدید نمود.

محتسبین این ولایت به هدف گسترش توصیه ها؛ به محتسبین وظیفه سپرد تا فرامین و توصیه های وزارت امربالمعروف را در مساجد، باشگاه های ورزشی و ارگان های نظامی و ملکی این ولایت در میان گذارند.

همچنان محتسبین از جریان بازی بزکشی که در منطقه دمقول این ولایت برگزار شده بود؛ نظارت نموده و برای تماشا گران توصیه نمود؛ نماز را با جماعت ادا نموده و از انجام سایر منکرات که منجر به قمار می گردد؛ خودداری نمایند.

همچنان محتسبین از حوزه چهارم امنیتی شهرمیمنه بازدید نموده گفتند: نماز از محبوب ترین اعمال نزد خداوند به شمار می رود و پلی ارتباطی بین خدا و بنده می باشد. نماز نه تنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین عبادی و رکن معنویت و ارتباط با خداوند مطرح بوده است در دین مقدس اسلام نماز دارای جایگاه والایی است و در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده است.

در این دیدار محتسبین از مجاهدین خواستند با مردم برخورد نیک نموده و نماز را با جماعت ادا نمایند و نیز به مسئولان توصیه نمودند برای مجاهدین زمینه فراگیری آموزش های اسلامی را مساعد نموده و  در ضمن وحدت و همبستگی خویش را حفظ نمایند.

محتسب هر یک داملا مقیت اسلام جار و داملا عبدالعزیز در دیدار با مسئولان موسسه ماهو گفت: اختلاط زنان و مردان در دفاتر، خلاف شریعت اسلامی بوده و ضمن جدا نمودن دفاتر کاری به تمام اصول و قواعد وزارت امربالمعروف عمل صورت گیرد و همچنان تاکید کرد موسسات کمک رسان باید کمک های شان را به افراد محستحق توزیع نمایند.


علما می توانند در ایجاد جامعه اسلامی نقش کلیدی ایفا کنند

شنبه - ۱۶جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

رئیس امربالمعروف ولایت فاریاب در نشست با علما و اساتید برخی از مدرسه های دینی این ولایت گفت علمای کرام با تبلیغ نمودن و آگاهی به مردم، می توانند نقش کلیدی را در ایجاد جامعه اسلامی، ایفا نمایند.

مولوی محمد صادق ثاقب، رئیس امربالمعروف این ولایت همراه با علمای کرام، مسئولین حکومتی و اساتید مدرسه های دینی در ریاست حج اوقاف این ولایت نشست هماهنگی را برگزار نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف این ولایت در مورد تعلیم علوم دینی، آموزش قرآن، اطاعت از اوامر امیرالمومنین و گسترش فعالیت های امربالمعروف ایراد سخنرانی نموده و از علمای کرام خواست در تطبیق این وظیفه مقدس، مسئولیت های دینی خویش را انجام دهند.

مسئولان ریاست امربالمعروف این ولایت می گویند که علمای دین از طریق مساجد و مدارس دینی در کشور می توانند به مردم در مورد اهمیت امربالمعروف و فواید جوامع و حکومت اسلامی معلومات بدهند.

مسئولان گفتند در این نشست مشورتی، اشتراک کنندگان؛ نظریات و پیشنهادات شان را به هدف اصلاح جامعه  ارائه نمودند.

 


رئیس امربالمعروف میدان وردک به شکایات زندانیان رسیدگی نمود

سه شنبه - ۱۲جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی مولوی محمد عالم ناصح رئیس امربالمعروف ولایت میدان وردک در رأس هیئت از محبس مرکزی این ولایت بازدید نموده و نحوه عرضه خدمات برای محبوسین و چگونگی تطبیق فرامین این وزارت  را از نزدیک مورد مشاهده و بررسی قرار داد.

رئیس امربالمعروف این ولایت نحوه عرضه خدمات؛ از قبیل خوراک، استراحت گاه و مساعد نمودن زمینه ادای نماز جماعت،آموزش مسائل دینی را مورد بررسی قرار داده و از مسئولین زندان مذکور خواست فرامین و توصیه های وزارت امربالمعروف را بدون هیچ گونه کاستی عملی نمایند.

رئیس امربالمعروف این ولایت شکایات زندنیان را که  در مورد نحوه رسیدگی به دوسیه های شان؛ مورد استماع قرار داده و سپس شکایت های  آنان را حل و قناعت محبوسین حاصل گردید و نیز به تمام زندانیان اطمینان داد، وزارت امربالمعروف به تمام شکایت های که از سوی زندانیان صورت می گیرد؛ رسیدگی خواهند کرد.

مولوی ناصح از مسئولین زندان خواست  با زندانیان برخورد نیک نموده و برای آنان زمینه ادای نماز جماعت، تلاوت قرآنکریم، آموزش مسائل احکام نماز و سایر مسائل ضرورری دینی را مساعد نمایند.


کارمندان دولتی و موسسات مطابق فرهنگ اسلامی لباس بپوشند

دوشنبه - ۱۱جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت دایکندی با کارمندان مراکز دولتی، خصوصی و موسسات این ولایت دیدار و از آنان خواسته است، مطابق توصیه های این ریاست صورت و سیرت شان را مطابق سنت برابر نموده و موافق بر فرهنگ اسلامی لباس بپوشند.

محتسبین در این دیدار تمام کارمندان مؤسسات و سایر ارگان های دولتی  را به  برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت توصیه نموده گفتند: کارمندان مرد  باید ریش و کلاه داشته ومطابق فرهنگ افغانی و اسلامی  لباس بپوشند و  از پوشیدن لباس  های که مشابهت به غیر مسلمان می نماید؛جداً خودداری نمایند.

محتسبین افزودند کارمندان اناث باید حجاب اسلامی را به طور کامل رعایت  نموده و در حین سفر به ساحات دور دست از خود محرم شرعی داشته باشند و تاکید کردند کارمندان زن بدون حجاب ومحرم شرعی نباید به ساحات دور دست سفر نمایند.

به گفته محتسبین همه مسلمانان  در انجام فرائض دینی و واجبات الهی مثل نماز جماعت، نماز جمعه ، روزه ودیگر فرائض و واجبات ومحرمات باید دقیق وپابند باشند، چون هدف  از خلقت  انسان ها عبادت خداوند متعال  و انجام خدمت به بندگان اش می باشد.

محتسبین گفتند؛ ریاست امربالمعروف این ولایت همواره می کوشد؛ مسلمانان را به کاری های پسندیده دعوت و بر تطبیق احکام شرعی  و اصلاح جامعه ترغیب می نمایند.


محتسبین هلمند از بهر نظارت از توصیه ها از مکاتب و مساجد این ولایت دیدن نمود

یکشنبه - ۱۰جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی کجکی ولایت هلمند در یک هفته گذشته ۸۵ فعالیت کاری را انجام داده که از این میان از ۲۰ محراب مسجد نظارت نمودند.

محتسبین حین دیدار با نمازگزاران از امام مسجد خواستند برای نماز گزاران فضایل نماز جماعت و احکام نماز را بیان نموده و نیز آنان را بر برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت؛ توصیه های دینی نمایند.

این محتسبین با مسئولین و شاگردان ۴ مکتب دیدار و تصریح کردند آموزش علوم عصری در شرایط امروزی یک نیاز بوده و و فراگیری علوم اسلامی نسبت به هر علوم دیگر در اولویت قرار داده شود و باید مسئولین مکاتب در کنار تدریس علوم عصری بر تدریس علوم اسلامی نیز توجه جدی نمایند.

همچنان محتسبین این ولسوالی از چندین کلینیک نظارت به عمل آورده و به داکتران توصیه نمودند با مریضان برخورد نیک نموده و خود را مطابق ارزش های اسلامی و فرامین این وزارت عیار نمایند.


 

محتسبین ضمن نظارت؛ دکان داران بازار اشکمش تخار را توصیه های دینی نمود

یکشنبه - ۱۰جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی اشکمش ولایت تخار به سلسله فعالیت های گذشته شان از بخش های مختلف بازار این ولسوالی نظارت به عمل آوردند.

 محتسب مولوی عبدالغنی حقبیان از بخش های مختلف شهر اشکمش نظارت نموده و تجمعات مردان وزنان را به بسیار طریقه احسن توصیه های دینی نموده گفت: دین اسلام اختلاط زنان و مردان را منع قرار داده و هیچ گاه ارشادات دینی مخالف بیرون شدن زنان از منزل نمی باشد و همواره تاکید کرده است زنان می توانند در صورت مراعات کردن حجاب شرعی و اصول اسلامی به بازار بروند.

همچنان محتسبین دوکان داران بنجاره فروشی را توصیه نمود؛ پرده های پیشروی دکان های شان را بردارند تا فضای نظارت از توصیه به گونه موثر مساعد گردد .

محتسبین برای سلمانی ها ومراجعین آنان؛ پیرامون فضیلت گذاشتن ریش در روشنایی احادیث پیامبر گرامی اسلام صحبت نموده گفت:  ریش عزت، زیبای وشهامت مردها میباشد، خداوند متعال مرد ها را با ریش خلق کرد تا عزت و عظمت آنان بهتر معلوم شده و تفکیک میان زنان و مردان صورت گیرد.

محتسبین ولسوالی چاه آب ولایت تخار در جمع کثیری از نمازگزاران مسجد بی بی خدیجه پیرامون استفاده غذاهای حلال صحبت نموده گفت: بدست آوردن رزق به صورت غیر مشروع باعث تاریکی قلب ها گردیده و انجام اعمال نیک را برای انسان ها دشوار می نماید و تاکید کرد صدقه از پول حرام بزرگترین گناه می باشد.


نماز جماعت باعث اتحاد و اتفاق مسلمین می گردد

نماز جماعت باعث اتحاد و اتفاق مسلمین می گردد

شنبه - ۹جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی شیر محمد منیب آمر امر بالمعروف نهی عن المنکر وسمع شکایات ولسوالی دره صوف پائین ولایت سمنگان در یکی از مساجد در مورد  تعلیم وتعلم، پابندی به نمازجماعت و حجاب اسلامی  تبلیغ نمود.

محتسبین گفتند نماز جماعت نسبت به نمازهای تنها گذار فضیلت بیشتر داشته و حضور نمازگذاران در مسجد باعث اتحاد و اتفاق آنان می گردد و پیامبر گرامی اسلام؛ امت اش را بر پابندی نماز جماعت، تاکید بیشتر نموده است.

مسؤلين امربالمعروف از استقبال گرم مخلصین و علماء این روستاها ابراز قدردانی نموده گفتند امر بالمعروف ونهی عن المنکر وظیفه عامه امت مسلمه می باشد و هرکسی که از این امر الهی  سرپیچی کند مورد عذاب خداوند متعال قرار خواهند گرفت.

محتسین در پایان از مردم خواست در ریشه کن نمودن منکرات با مسئولین این اداره همکاری نمایند.شنبه - ۹جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی شیر محمد منیب آمر امر بالمعروف نهی عن المنکر وسمع شکایات ولسوالی دره صوف پائین ولایت سمنگان در یکی از مساجد در مورد  تعلیم وتعلم، پابندی به نمازجماعت و حجاب اسلامی  تبلیغ نمود.

محتسبین گفتند نماز جماعت نسبت به نمازهای تنها گذار فضیلت بیشتر داشته و حضور نمازگذاران در مسجد باعث اتحاد و اتفاق آنان می گردد و پیامبر گرامی اسلام؛ امت اش را بر پابندی نماز جماعت، تاکید بیشتر نموده است.

مسؤلين امربالمعروف از استقبال گرم مخلصین و علماء این روستاها ابراز قدردانی نموده گفتند امر بالمعروف ونهی عن المنکر وظیفه عامه امت مسلمه می باشد و هرکسی که از این امر الهی  سرپیچی کند مورد عذاب خداوند متعال قرار خواهند گرفت.

محتسین در پایان از مردم خواست در ریشه کن نمودن منکرات با مسئولین این اداره همکاری نمایند.

 


 

بهترین مردم کسانی هستند که در میان شان امربالمعروف و نهی المنکر صورت گیرد

شنبه - ۹جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر ولایت پنجشیر در جمع کثیری از نماز گذاران در مسجد جامع الانوار ولسوالی رخه این ولایت تبلیغ نمود۰

مولانا محمودالحسن منصوری رئیس امربالمعروف این ولایت درباره جایگاه امر به معروف از نگاه قرآن و سنت صحبت نموده گفت:خداوند متعال امت محمدی را نسبت به انجام امر به معروف و نهی از منکر به تناسب، دیگر امت های گذشته در قرآن برتر قرار داده است و هر کسی از این اصول شرعی سرپیچی کند خداوند متعال آنها را ناکام خواهند کرد.

مولانا منصور گفت بعد از فتح، نخستین اقدام عالیقدر امیرالمومنین شیخ هبة الله حفظه الله؛ ایجاد وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر می باشد و این افتخار برزگ به ملت قهرمان افغانستان بر می گردد که ؛ در آن همچون نظامی اسلامی حاکم شده و در  قلمرو آن امربالمعروف و نهی عن المنکر به گونه موثر تطبیق می شود.

وی  گفت وظیفه امربالمعروف و نهی المنکر تنها منحصر به محتسبین نمی باشد بلکه تمام اقشار جامعه مطابق ارشادات دینی در اصلاح جامعه  مسئولیت دارند.

 


محتسبین جوزجان: رانندگان نباید زنان بدون محرم را بالاتر از حدمجاز انتقال دهند

پنجشنبه - ۷جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت جوزجان در سه ایست بازرسی این ولایت؛ مسافرین و رانندگان را مورد توصیه های دینی قرار داد.

محتسبین این ولایت به هدف تطبیق امور شرعی، ترویج معروفات، جلوگیری از منکرات و رسیدگی به شکایات مردم؛ در کمر بندهای فاریاب، مزار و سرپل ایست بازرسی ایجاد نموده و به رانندگان و مسافرین توصیه نمود از شنیدن موسیقی و سخنان لهو و لعب خودداری نموده و زنان بدون محرم را بالاتر از حد مجاز انتقال ندهند.

آنان گفتند بخش سمع شکایات این ریاست، شبانه روزی در خدمت مردم بوده و از رانندگان خواسته است در صورت مواجه شدن به آزار اذیت؛ شکایت های شان را با این ریاست در میان گذارند تا به آن در هماهنگی نهاد های ذیربط رسیدگی نمایند.


رئیس امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت فراه با شماری از مسئولین بندر شیخ ابونصر فراهی و تاجران ملی این ولایت دیدار و ملاقات کرد.

 مولوی عبدالمجید «صمیم» رئیس امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت فراه در سفر یک روزه خود به بندر شیخ ابونصر فراهی در حالی که سید فضل احمد آقا آمر محتسبین ویرا همراهی می‌کرد، با ملا شمس الحق رئیس گمرک، عبدالرحیم مختار معاون کمیسار، قوماندان جهاد الله، مولوی احسان الله آمر نورم ستندرد، مستری نوراحمد مدیر استخبارات، تاجران ملی و شماری از رانندگان دیدار ملاقات کرد.

 آقای "صمیم" در جلسه‌ای که با آنان داشت، گفت:

 لازم است همه ما با منکرات مبارزه کرده و در پهلوی انجام کارهای درست، با دیگران برخورد خوب داشته باشیم.

 آقای صمیم نیز پیرامون موضوعات مبرم امربه معروف و نهی از منکر صحبت‌های همه جانبه ایراد فرمود.

باید گفت که مولوی عبدالمجید «صمیم» یک روز پیش از این سفر، با مولوی «مسرور» معاون ولسوالی  پشتکوه آقای «مخلص آغا» و با حافظ «ضرار» مدیر استخبارات این ولسوالی دیدار و ملاقات کرده است.


رئیس امربالمعروف بدخشان: برای اصلاح افکار زنان باید مدارس دینی ایجاد گردد

سه شنبه - ۵جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی شیراحمد جواد رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان به هدف ایجاد مدرسه های دینی برای زنان با مولوی امان الدین منصور والی این ولایت دیدار کرد.

رئیس امربالمعروف این ولایت فعالیت های کاری اش را با والی این ولایت در میان گذاشته و گفته است باید مدارس دینی به هدف اصلاح افکار برای زنان ایجاد گردیده و علوم اسلامی در میان آنان گسترش یابد.

مسئولین امربالمعروف این ولایت برای چندین تن از افراد که مواد نشه آور را استعمال میکردند توصیه کرد از منکرات دست بردار شوند در غیر آن با آنان مطابق شریعت اسلامی برخورد جدی صورت خواهند گرفت.

همچنان محتسبین در بخش های مختلف شهر فیض آباد مرکز این ولایت ایست بازرسی ایجاد نموده و مردم را به کار های پسندیده توصیه کردند و نیز طی نشست با مسئولین نظامی؛ فرامین این وزارت را با آنان در میان گذاشته و از مجاهدین خواسته است فرامین را  بر خود شان تطبیق نموده و به وظایف شان پابندی نمایند.


ریاست امربالمعروف  زابل از بهر نظارت از توصیه ها با مسئولین ۷ ریاست این ولایت دیدار کرد

سه شنبه - ۵جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولایت زابل با روسا و کارمندان ۷ ریاست ملکی  این ولایت از بهر نظارت از توصیه ها دیدار و طی نشست فرامین و توصیه های وزارت امربالمعروف را با آنان در میان گذاشت.

محتسبین به هدف تطبیق برنامه های کاری شان با مسئولین و کارمندان ریاست های؛ برق؛معارف،سرحدات و اقوام، مهاجرین،زراعت، احیا و انکشاف دهات و مستوفیت این ولایت دیدار و ا آنان خواسته است  صورت و سیرت شان را مطابق سنت برابر نمایند.

محتسبین آنعده از کارمندان را که صورت وسیرت شان مخالف سنت بود به آنان توصیه کرد مطابق سنت ریش گذاشته و به مکتوب فرستاده شده ریاست امربالمعروف این ولایت عمل نمایند و تاکید کرد کسانی که از فرامین تخطی می کنند مطابق قانون با آنان برخورد خواهند شد.

همچنان مامورین این ریاست ها بر تطبیق فرامین این وزارت تعهد نموده گفتند منبعد مطابق سنت ریش گذاشته و بر نماز های جماعت پابندی خواهند کرد و  خود را مطابق شریعت اسلامی عیار خواهند کرد.

محتسبین در پایان گفتند؛ لله الحمد اکثریت کارمندان این ولایت به توصیه های این وزارت عمل نموده و تعداد اندکی که از توصیه ها غفلت نموده بودند بر عملی نمودن فرامین تعهد کردند و نیز محتسبین در جمع کثیری کارمندان بیان داشتند رهبری وزارت امربالمعروف همواره تاکید کرده است باید با کارمندان برخورد نیک صورت گرفته و فرامین به بسیار طریقه احسن، بالای شان تطبیق گردد.


محتسبین حصه اول پنجشیر جنگ انداختن حیوانات را ممنوع قرار داد

شنبه - ۲ جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

محتسبین حصه اول پنجشیر جنگ انداختن حیوانات را در این ولسوالی ممنوع  قرار داده و  و از مرتکبین آن خواست عمل که خلاف اسلام است، انجام ندهند.

محتسبین در برخی مناطق این ولسوالی گشت زنی نموده و مردم را از جنگ انداختن پرندگان و حیوانات منع قرار داده گفت: در روز قیامت خداوند متعال از کسانی که حیوانات را جنگ می اندازند و از آن به عنوان سرگرمی و سودجویی؛ استفاده می کنند؛ پرسان خواهند کرد.

همچنان محتسبین از مردم خواستند جوانان دیار شان را به انجام این نوع منکرات تشویق نه نمایند و مردم و علما  در قبال جلوگیری همچون منکرات مسئولیت دینی و ایمانی دارند.

محتسبین از امامان مساجد خواستند در ریشه کن کردن این نوع منکرات همکاری نمایند؛ زیرا این نوع منکرات به نسل بعدی به یک عادت منفی مبدل شده و باعث گمراهی آنان می گردد.


محتسبین ولایت بلخ:  نام امیرالمومنین در خطبه های نماز جمعه ذکر گردد

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴ه.ق

مسئولان ریاست امربالمعروف ولایت بلخ به تمام خطبای مساجد ابلاغ نمودند تا نام عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله را در خطبه های نماز جمعه ذکر نموده و مطابق اوقات تعین شده؛ نماز های جماعت را ادا نمایند.

در این نشست محتسبین این ریاست گفتند امامان مساجد باید در تطبیق حجاب اسلامی همکاری نموده و کسانی را حجاب اسلامی را مراعات نه نموده و دست به بی حجابی می زنند در نخست نصیحت  و سپس به این ریاست معرفی نمایند تا برای شان وعظ دینی صورت گیرد.

محتسبین افزودند هرنوع موسیقی در محافل های خوشی ممنوع بوده و در صورت تخلف؛امامان مساجد مسئولیت دارند تا محتسبین را از وقوع این نوع منکرات اطلاع داده و گفتند  استفاده هرنوع مواد نشه آور از  قبیل چرس، پودر و تابلیت "ک "ممنوع می باشد و مردم  نیز در قبال گزارش دادن این نوع منکرات، مسئولیت دینی دارند.

آنان گفتند فعالیت حمام های زنانه و قیلون خانه ها در این ولایت به طور عموم ممنوع  می باشد و در صورت فعالیت خودسر حمام های زنانه؛ وکیلان گذر؛ مسئولیت دارند تا گزارش فعالیت  آنرا با محتسبین در میان گذارند.

محتسبین در این نشست از تمام خطباء خواستند تا نام عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله را در خطبه های نماز جمعه بیان نموده و برای عالیقدر امیرالمؤمنین دعای خیر نمایند و نیز از آنان خواستند تا  در اوقات تعین شده؛ نماز های جماعت را ادا  نمایند.


بعداز پیروزی امارت اسلامی ۱۱۴ مسجد در ولایت بدخشان اعمار گردیده است

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴ه.ق

مسئولان ریاست امربالمعروف ولایت بدخشان می گویند بعداز پیروزی امارت اسلامی ۱۱۴ مسجد در ولسوالی های این ولایت اعمار گردیده و عملاً اذان و اقامه در آن جریان دارد.

آنان می گویند قبل از صادر شدن فرمان وزارت امربالمعروف ۱۱ مسجد  در ولسوالی های نسی و کشم این ولایت این ولایت مسدود بود که به کمک محتسبین و مردم دین پرور این ولایت  دوباره فعال گردیده برای تعداد کثیری از نمازگذاران زمینه ادای نماز جماعت نیز مساعد گردیده است.

به گفته مسئولان این ولایت بعداز ابلاغ فرامین این وزارت بیش از ۱۵ مسجد در ولسوالی های نسی، کشم و مرکزی این ولایت فعال گردیده و در این مساجد بر علاوه نماز جماعت، زمینه تدریس علوم دینی نیز مساعد گردیده است.


محتسبین سمنگان: تلاش دشمنان در ۲۰ گذشته دور نگهداشتن مردم از عقائد اسلامی بود

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴ه.ق

مولوی سراج الدین فائق، آمرمحتسبین ریاست امربالمعروف نهی عن المنکر وسمع شکايات ولایت سمنگان در مسجد جامع روستای« شلکتو» در نمازجمعه سخنرانی نمود.

مولوی فائق گقت نظام امارت اسلامی در اثر جانفشانی های ۲۰ ساله مجاهدین به وجود آمده است و ملت باید پاس این فداکاری ها را دانسته و در حمایت این نظام قرار داشته باشند.

آمر محتسبین افزود دشمنان در طی۲۰ سال گذشته تلاش کردند تا مردم را از عقائد اسلامی دور نگهدارند؛ اکنون به فضل خداوند متعال نظام اسلامی پیروز گردیده و باید برای مردم مسائل احکام نماز، عقائد اهل سنت و الجماعت آموزش داده شود و نیز از مردم خواست در اقامه معروفات و ازاله منکرات محتسبین را همکاری نمایند.

آمر محتسبین این ریاست؛ فرامین را که در مورد حجاب اسلامی از سوی وزارت امربالمعروف ابلاغ  گردیده  بود؛برای نمازگذاران قرائت نموده و از آنان خواست؛ حجاب را منحیث یک حکم اسلامی پنداشته و به آن عمل کنند.


علمای حوزه دوازدهم شهرکابل بر آوردن اصلاحات در جامعه با محتسبین اعلام همکاری نمودند

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین حوزه دوازدهم شهر کابل با وکیلان بلاک های رهایشی و علمای کرام نشست مشورتی را برگزار کرد.

دراین نشست نخست آمر محتسبین این حوزه فرامین و توصیه های وزارت امربالمعروف به آنان در میان گذاشته و خواهان همکاری علما و وکیلان گذر در زمینه تطبیق فرامین و آوردن اصلاحات در جامعه گردید.

علما گفتند اکنون که نظام اسلام در کشور حاکم شده به تمام اتباع و علما کرام واجب است از فرامین عالیقدر امیرالمومنین اطاعت نموده و مطابق رهنمود های امارت اسلامی عمل نمایند.

این علما حمایت همه جانبه خویش را از توصیه های این وزارت اعلام نموده و تاکید کردند به فضل کرم و مجاهدت، مجاهدین اکنون جهاد پیروز گردیده و زمان تطبیق احکام اسلامی فرا رسیده است و افزودند علما و وکیلان گذر این حوزه، موارد را که در آن باعث اصلاح وخیر الفلاح جامعه گردد؛ حمایت نموده و جلو مرتکبین منکرات را به همکاری محتسبین خواهند گرفت.


قصابان باید هنگام ذبح حیوانات به مسایل شرعی توجه نمایند

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴ه.ق

محتسبین ولسوالی رودات ولایت ننگرهار با قصابان، سبزی فروشان و دکان داران این ولسوالی دیدار نمود.

محتسبین در نخست با تمام قصابان این ولسوالی تدویر جلسه نموده و خطاب به آنان گفت:قصابان باید هنگام ذبح تمام موارد شرعی را در نظر گرفته و هشدار داد از ذبح حیوانات مردار شده و مریض خودداری نمایند؛ زیرا این عمل مخالف اصول شرعی بوده و برای صحت مردم مضر می باشد.

محتسبین به موبایل فروشان و کمپیوتر کاران توصیه نمود از نشر فلم های مبتذل و خلاف اصول شرعی خودداری نموده و تاکید کرد فرستادن فلم های غیر اسلامی بر موبایل های مشتریان؛ کاملاً ممنوع می باشد.

محتسبین در دیدار با برخی از جوانان این ولسوالی به آنان توصیه نمود؛ موی سر شان خلاف دستور شرعی و همانند فیشن های غربی اصلاح نه نمایند؛ زیرا آن فرهنگ ها خلاف اسلام بوده و باعث گمراهی جوانان می گردد.


محتسبین ولایت زابل: تلفن های هوشنمد نباید وسیله برای انجام منکرات باشد

۲۱ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی خاک افغان ولایت زابل، شماری از افراد را که از تلفن های هوشنمد به گونه غلط استفاده می نمود، مورد توصیه دینی قرار داده گفتند؛ تکنالوژی باید در راه های مثبت مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه وسیله یی برای انجام گناه و منکرات باشد.

این محتسبین در مساجد شماری از روستاهای این ولسوالی؛ گشت ارشاد نموده و پیرامون نماز جماعت، عقیده اسلامی،زکات، حج،حقوق الله و حقوق العبد سخنرانی نموده و همچنان برخی از جوانان را که در نماز جماعت حاضر نشده بودند مورد توصیه دینی قرار داده و خطاب به آنان گفت؛ وزارت امربالمعروف برای خیر و اصلاح جامعه می اندیشد و شما جوانان سرمایه معنوی یک کشور اسلامی هستید و باید برای حفظ ارزش های اسلامی، بیشتر از همه تلاش ورزید.

همچنان برخی از دکان داران را که معاملات شان را مغایر شریعت اسلامی انجام می دادند؛ محتسبین در نخست با آنان وعظ دینی نموده و از آنان تعهد گرفت منبعد معاملات شان را به اساس اصول شرعی انجام دهند و نیز تذکر داد درصورت داشتن سوالات شرعی؛ شهروندان می توانند پرسش شان را با مراجعه به دفاتر محتسبین، حل نمایند.


فعالیت های کاری نباید مانع ادای جماعت نماز گردد

۱۸ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

محتسبین ولسوالی گذره ولایت هرات در مسجد حضرت رسول الله(ص) حضور به هم رسانده و برخی از افراد را که در نماز های جماعت غفلت می نمودند به طریقه پسندیده توصیه نموده گفتند نماز جماعت سنت موکده  می باشد و فعالیت های روزمره نباید مانع ترک آن گردد.

محتسبین ولسوالی کهستان به ادامه فعالیت های کاری شان از برگزاری یکی از مراسم عروسی دیدن نموده گفتند؛ لله الحمد مسلمانان متدین آن مراسم به توصیه های وزارت امربالمعروف عمل نموده و مراسم را مطابق ارشادات دینی به اختتام رساندند.

محتسبین این ولسوالی در دیدار با داکتران شفاخانه گفتند؛ زنان و مردان در دفاتر جداگانه ایفای وظیفه کنند و ادویه جات را به اساس قوانین به مردم تجویز نموده و از خویش خوری و تبعیض خوداری نمایند.

آنان به کارمندان توصیه نمودند زیر نام شیرینی به هیچ عنوان از مردم پول نگیرند؛ زیرا امارت اسلامی برای داکتران و کارکنان شفاخانه ها معاش مناسبی را در نظر گرفته است و نیز به رئیس شفاخانه توصیه نمود مواظب رفتار کارمندان بوده و از منکرات جداً خودداری نمایند.

محتسبین این ولایت به سلمانی ها توصیه نمودند از تراش نمودن ریش و اصلاح نمودند موی که به خلاف دین است؛ خودداری نمایند و نیز از آنان خواسته شد تصاویر را که محتوای آن خلاف شریعت است از دیوار های دکان ها بردارند.

طبق یک خبر دیگر از ولسوالی کرخ این ولایت که یک شخص در بازار این ولسوالی که سرگرم شنیدن موسیقی بود از طرف محتسبین مورد توصیه دینی قرار گرفته و برای اش ابلاغ گردید، دین مقدس اسلام شنیدن موسیقی را منع قرار داده است و نیز دکان دار مذکور از عمل منکر خویش اظهار ندامت کرده و بر تکرار نکردن آن تعهد نمود


محتسبین ولایت پنجشیر به بازار رفته و مردم را به نماز جماعت دعوت نمودند

۱۸ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولانا محمودالحسن منصوری رئیس امربالمعروف پنجشیر میگوید محتسبین مرکز به بازار رفته و دکان داران، کسبه کاران، رانندگان، و بقیه مردم عام را به اداء نماز جماعت در  روز جمعه دعوت نمودند.

مولانا منصوری گفته است این اقدام محتسبین مرکز، نتیجه بخش بوده و مردم گروه گروه و کمافی سابق به مساجد جهت اداء نماز جمعه حضور به هم رسانیده اند.

مولانا منصوری علاوه کرده است محتسبین در سطح مرکز و ولسوالی ها همواره تلاش می ورزند تا از شیوه های ناب دعوت استفاده نموده و مطابق به اذهان، کلتور و عنعنات مردم در مکان های  مذهبی و سایر تجمعات از قبیل مدارس، مکاتب، شفاخانه ها و  نیز کارمندان سایر ریاست ها  را مورد توصیه های دینی قرار می دهند، به گفته رئیس امربالمعروف، فعالیت های محتسبین به گونه موثر به پیشرفته و تا اکنون لله الحمد در کار آنان نواقض وارد نشده است.


ملا امامان باید نماز گذاران را به طریقه پسندیده که همانا توصیه است؛ به نماز حاضر نمایند

۱۷ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولوی عبدالفتاح محتسب ولسوالی خنجان ولایت بغلان در مدرسه حضرت بلال و مدرسه حضرت محمد رسول الله (ص)حضور به هم رسانده و پیرامون فضیلت نمازجمعه، تلاوت قرآنکریم و حجاب شرعی سخنرانی نمود.

این محتسب همچنان پیرامون اضرار و حرمت مواد مخدر صحبت نموده و به تمام مردم خاطر نشان کرد منبعد؛ کوکنار کشت نه نمایند؛ و تاکید نمود افراد که به نماز حاضر نمی شوند ملاامام همان منطقه موظف است فرد مذکور را به طریق پسندیده به ادای نماز جماعت توصیه نمایند.

مولوی عبدالواحد لیاقت آمر امربالمعروف این ولسوالی همراه با محتسبین؛ حین نماز جمعه، دکان داران را توصیه نمود؛ فعالیت های کاری شان را متوقف نموده و به نماز بشتابند؛ به گفته وی تمام دکان داران این ولسوالی؛ لله الحمد، دکان های شان را بسته نموده و به طرف نماز شتافتند.

گفتنی است محتسبین بازار ولسوالی خنجان در نماز های جمعه به طور مداوم از بازار نظارت نموده و مردم را به سوی کارهای شایسته توصیه می نمایند و نیز دکان داران از اخلاق و رفتار پسندیده محتسبین اظهار خرسندی نموده و بر تطبیق احکام اسلامی در بازار مذکور اعلام همکاری نمودند.


رئیس امربالمعروف ولایت زابل در یک سفر رسمی به ولسوالی میزانی این ولایت رفت

۸ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

رئیس امربالمعروف ولایل زابل به هدف بررسی فعالیت های محتسبین به ولسوالی میزانی این ولایت سفر نمود به گفته مسئولان این ولایت وی با اقشار مختلف مردمی این ولسوالی دیدار داشته است.

مولوی محمد ابراهیم جاوید رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات طی نشست با ولسوال، قومندان امنیه، مسئولان ملکی، نظامی، داکتران، علمای دین، بزرگان قومی، محاسن سفیدان، جوانان و کادرهای علمی  دیدار و گفتگو کرد.

رئیس امربالمعروف در این نشست در مورد فعالیت ها و فرامین وزارت امربالمعروف معلومات داده گفت اکنون زمان آن فرارسیده است تا به مردم رنج دیده خویش خدمت نموده و در صفوف نظامیان تغییرات رونما گردد.

مولوی محمد ابراهیم در ادامه این سفر برای داکتران این ولسوالی سمینار دینی ارائه نموده و بر آنان توصیه نمود؛ اراده خدمت به ملت را در وجود شان بیشتر نموده و تطبیق حجاب اسلامی را منحیث مسئولیت های دینی شان بی پندارند و برتطبیق آن گام های عملی را بردارند.

رئیس امربالمعروف این ولایت از دکان ها و ساحات تجارتی این ولسوالی بازدید نموده و کسبه کاران را که روحیه خدمت به  کشور شان را داشتند؛ تشویق نموده و از آنان خواست در تطبیق فرامین و توصیه های این وزارت؛ محتسبین را همکاری نمایند.


هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف از حوزه چهارم استخبارات شهرکابل دیدن نمود

۳۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۴ه.ق

یک هیئت از ریاست دعوت و ازاله منکرات دربخش نظامي وزارت امربالمعروف از بهر نظارت از توصیه ها از حوزه چهارم استخبارات شهر کابل بازدید نمود.

این هیئت در نخست در مسجد این حوزه با مجاهدین و منسوبین نظامی تدویر جلسه نموده و تمام فرامین و توصیه های این وزارت را مفصلاً بیان نمود و نیز کرد در صورت  تخطی از فرامین و توصیه ها با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهند گرفت.

هیئت مذکور گفت مجاهدین باید نماز را با جماعت ادا نموده، صورت و سیرت شان را به سنت برابر نمایند و نیز اظهار داشت؛ آنان باید به تمام ارزش های جهاد عمل نموده و افراد زیر سن و بدون ریش را از میان شان خارج نماید.

هیئت بخش نظامی این وزارت از آمدن اصلاحات در حوزه مذکور اظهار قدردانی نموده و به مسئول بخش عقیدتی این حوزه توصیه نمود به مجاهدین در زمان مناسب؛ دروس احکام اسلامی را؛ راه اندازی نموده و آنان را متوجه مسئولیت های دینی شان نماید.


تجاران و صنعت کاران باید به جمعیت هلال احمر افغانی همکاری نمایند

۲۳ربیع الاول، ۱۴۴۴ه.ق

آمرمحتسبین ولایت هلمنددر روز تجلیل ازهفته مخصوص سره میاشت ازتجاران و صنعت کاران  خواست به اندازه توان شان به جمعیت هلال احمرافغانی همکاری نمایند.

این محفل که در ریاست سره میاشت این ولایت برگزار شده بود؛ شیخ  محمد ایوب ایوبی آمرمحتسبین ولایت هلمند از کمک های این نهاد به آسیب دیدگان حوادث ستایش نموده و تاکید کرد مردم ما با وجود آسیب پذیری بیشتر نیازمندی همکاری های بی دریغ این اداره می باشد.

آمر محتسبین ضمن بیان فواید همکاری در روشنای آیات قرآن کریم از تجار، صنعت کاران، پیشه وران و افراد خیر خواست،این نهاد را به اندازه توان شان کمک کنند.

در این نشست رئیس سره میاشت به تمام اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته  و از  کارمندان اداره های دولتی این ولایت خواست از حقوق ماهانه شان  به اندازی توان،این نهاد را همکاری نمایند.

این نشست با حضور ده ها تن از علمای کرام، متنفذین قومی و مسئولان محلی این ولایت برگزار و با اتحاف دعای یکی از علمای کرام در حق شهدا به پایان رسید.


رئیس امربالمعروف ولایت بامیان با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار نمود.

۲۳ربیع الاول، ۱۴۴۴ه.ق

   مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امربالمعروف نهی عن المنکر وسمع شکایات ولایت بامیان با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو نمود.

دراین دیدار رئیس امربالمعروف بامیان ضمن ابراز خوش آمدید، از تامین حقوق بشر و رسیده گی به شکایات کتبی و شفاهی مردم این ولایت، اطمینان داده و تاکید کرد شخصاً به مشکلات و قضایای  افراد که مراجعه می کنند؛ رسیده گی می نمایند. 

مولوی تقاص افزود درقسمت تطبیق فرامین حجاب اسلامی، بیان فواید حجاب ومعایب بدحجابی برنامه های آگاهی دهی و سمینارهایی را  درمراکز آموزشی این ولایت برای خانم ها ومحصلین راه اندازی نموده است و در بسا موارد زنان از این اقدام ریاست امربالمعروف استقبال و خواهان ادامه همچون برنامه های اصلاحی شدند.

 رئیس امر بالمعروف بامیان گفت: مردم شریف بامیان با محتسبین همکار هستند و تا اکنون هیچگونه شکایت از آزار واذیت بانوان در ادارات محلی این ولایت به ثبت نه رسیده است. وی اضافه نمود برخی مشکلات وجنجال های فامیلی که از قبل وجود داشت  با مراجعه به این اداره، در اسرع وقت حل وفصل گردیده است.

سپس گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، درمورد وضعیت حقوق بشری در این ولایت و  رسیده گی به شکایات در خصوص حجاب وتحصیل دختران صحبت نمودند.

 ریچارد بنت، با ابراز قدردانی از تامین امنیت درافغانستان، روی مشکلات حقوق بشری تاکید نمود واظهار داشت که فضای ترس واضطراب که در بین مردم شایعه است باید برطرف گردد.

مولوی وقاص رئیس امربالمعروف ولایت بامیان گفت: به  شایعات باور نکنید چون  حلقات در پی آنست تا  شرایط را به نفع خودشان تبلیغات کنند وی گفت برخورد محتسبین این ریاست با مردم بسیار حسنه بوده و تا اکنون هیچ نوع بدرفتای از سوی ماموران این ریاست به مردم صورت نگرفته است .


ریاست امربالمعروف بدخشان به هدف آشنای با سیرت پیامبر بزرگوار اسلام، سمینار یک روزه را دایر نمود

۲۲ربیع الاول۱۴۴۴ه.ق

ریاست امربالمعروف ولایت بدخشان به هدف گرامی داشت از روز مولود حضرت محمد (ص)  سمینار یک روزه را در مقر این ریاست برگزار نمود.

این سمینار از سوی مسئولین ریاست امربالمعروف به هدف آشنای از کارنامه پیامبر بزرگوار اسلام برای ده ها تن از اقشار مختلف جامعه در شهر فیض آباد مرکز این ولایت برگزار و از  سیرت و کار نامه های حضرت محمد (ص)  برای شان آگاهی داده شد.

مولوی شیر احمد جواد رئیس امربالمعروف حضور اشتراک کنندگان را ارزنده دانسته و از آنان خواست که موضوعات فرا گرفته شده این سمینار  را به سایر اقشار جامعه شریک سازند.

در این سمینار نظامیان، مجاهدین متنفذین، عالمان دین،کسبه کاران، مسئولین محلی و جوانان اشتراک و پیرامون سیرت پیامبر بزرگوار اسلام و خلفای راشدین بحث نمودند.

این سمینار که باحضور ۱۰۰ تن دایر گردیده بود، برخی از اشتراک کنندگان نیز پیرامون خودگذری پیامبر در قبال امت اش سخن گفته و تاکید کردند یگانه راه رفاه و نظم در جامعه تامین عدالت  می باشد.


د امربالمعروف مسؤلین؛د پبغمبر صلی علیه وسلم سیرت زموږ له پاره تر ټولو ښه لارښود دی
سه شنبه، ۱۴، ۱۴۴۴

د خوست ولایت د امربالمعروف مسؤلینو د ددې ولایت مرکزي لېسه کې د نبوي سیرت علمي سیالۍ په رابلل شوې ناسته کې ګډون والو ته وویل: له غربي افکارو او پدېدو د خلاصون تر ټولو غوره لار همداده چې موږ له خپلې ماضي سره په ارتباط کې واوسو او د پیغمبرانو،صحابه و او عالمانو ژوند مطالعه کړو او پخپل ورځني ژوند کې استفاده ورڅخه وکړو.

ناستې ته د دامربالمعروف مسؤلینو چې پکې د سیمې دیني عالمانو،د خوست ولایت د ملي ټلویزون مسؤلینو او ځوانانو ګډون درلود وویل: له پردیو افکارو او پدیدو د خلاصون یوازینۍ لار د پیغمبرانو ژوند مطالعه کول دي چې موږ باید دهغوی ژوند مطالعه کړو او په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلو.

هغوی په همدې تړاو وویل: زموږ له پاره تر ټولو قوي رهبر، معلم، قومندان او لارښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چې موږ باید د هغه او د هغه د صحابه و رضی الله عنه اجمعین ژوند مطالعه کړو ځکه هغوی د اسلام لومړني مبلغین دي او د ټولنیز ژوند د جوړلو په طریقه تر هر چا ښه پوهېږي.

هېره دې نه وي چې د امربالمعروف مسؤلینو دا کار وستایه او له دوی یې وغوښتل چې په راتلونکي کې د عامه ذهنیت جولوړلو له پاره له همداسې برنامو کار واخلي او نوي نسل ته سالم ذهنیت ورکړي.


محتسبین شهرکابل از طریق بلندگوها مردم را به معروفات دعوت نمودند

۱۴ربیع الاول ۱۴۴۴ ه.ق

ده ها تن از محتسبین شهر کابل در گشت شهری این هفته از چگونگی تطبیق توصیه های وزارت امربالمعروف از برخی مارکیت های تجارتی، مساجد، کلینک های صحی، ادارات دولتی، هوتل ها و پارک های تفریحی نظارت به عمل آوردند .

این محتسبین در دیدار با مسوولین ادارات دولتی؛ کارمندان را به برخورد حسنه با مراجعین، برپایی نماز های جماعت، رعایت حجاب اسلامی و برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت؛ توصیه نمودند.

این محتسبین در حوزه سوم شهر کابل در نماز جمعه؛ مردم را از طریق بلندگوها به ادایی نماز جماعت دعوت نموده و از مردم خواستند در هنگام نماز جمعه دکان های شان را بسته نموده و به صف نماز بشتابند.

محتسبین حوزه سوم از برخی کلپ های ورزشی، مکاتب، خیاطی و برخی از بانک های خصوصی نظارت نموده و برخی مکان های را که در آن تصاویر غیر اسلامی نصب بود، مربوطین آنر به برداشتن آن تصاویر توصیه نمود و نیز این افراد از توصیه محتسبین اظهار خرسندی نموده و تاکید کردند افراد که آنان را به راه راست هدایت نمایند از عملکرد آنان خرسند خواهند شد.

محتسبین شهر کابل از فابریکه عزیزی هوتک دیدن نموده و کارکنان آنان را به اقامه نماز و اخلاق حسنه توصیه های لازم خویش را بیان نموده و تاکیدکرد در شرایط کنونی اطاعت از نظام اسلامی بر تمام اتباع کشور واجب می باشد.


رئیس امر بالمعروف جوزجان، خواستار تدریس سیرت النبی در نهاد های آ موزشی شد

۱۳ربیع الاول ۱۴۴۴ ه.ق

رئیس امر بالمعروف جوزجان در محفل گرامیداشت از مولود پر سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) تاکید داشت که باید اخلاق محمدی وعدالت عمری در جامعه عملی شود.

این همایش که در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شده بود؛ مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امر بالمعروف این ولایت گفت:مسلمانان باید راه و روش حضرت محمد(ص) را اختیار کرده، عدالت، امانت داری و پرهیزگاری را در زنده گی شان عملی کنند او همچنان خواستار تدریس سیرت النبی در نهاد های تعلیمی و تحصیلی شد.

مفتی فضل الرحمان، یکتن از علمای دینی جوزجان گفت: حفاظت از نظام امارت اسلامی و حرمت به مردم را باید همه در اولویت قرار بدهند و برای بقای این نظام که با فدا کاری های بی دریغ مردم و مجاهدین امارت اسلامی روی کار آمده است  تلاش کنند.


کارمندان ریاست مخابرات ولایت پنجشیر از ابلاغ به موقع توصیه ها خرسندی نمودند

۹ربیع الاول ۱۴۴۴ه.ق

مولانا علی مرزا محمدی باجمعی از محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت پنجشیر، کارمندان ریاست مخابرات و تکنالوژی این ولایت را مورد وعظ و نصیحت دینی قرار داد.

مولانا محمدی، ادای نماز، عقیده سالم، ، امر به معروف  و نهی عن المنکر، تعهد وظیفوی در اوقات کاری و غیر کاری را از جمله مسوولیت های اساسی مسلمانان دانسته  و افزود:«دنیا کشت زار آخرت است اگر در آن اعمال شایسته و نیکو انجام دهید در آخرت نعمت های فراوانی نصیب تان خواهد گردید».

مولانا محمدی علاوه کرد برای مومنان در اوایل اسلام، پنجاه مرتبه نماز در روز فرض گردیده بود، که با تلاش های مکرر پیامبر اسلام ، نماز از پنجاه وقت به پنج وقت از نزد الله متعال خلاصه گردید؛  که همه مسلمانان باید آنرا در جماعت با خشوع و خضوع ادا نمایند.

 در پایان مسوولین ریاست مخابرات از ابلاغ به موقع توصیه ها اظهار خرسندی نموده و وعده سپردند به سخنان مسوولین امربالمعروف به طور جدی عمل خواهند کرد.


نصب پوسترهای تبلیغاتی حجاب در بازار ولسوالی یکه ولنگ

۹ربیع الاول ۱۴۴۴ه.ق

ریاست امربالمعروف ولایت بامیان پوسترهایی را که در ولسوالی یکه ولنگ این ولایت  نصب نمودند؛ که در آن تمام خواهران مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی توصیه نموده است.

این پوسترها در دیوارها، رستورانت‌ها و دکان‌های شهر یکه ولنگ آویخته شده است.

در این پوسترها نوشته شده است »ای خواهرم به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زیور زن حفظ حجاب است».

این اقدام آمریت امربالمعروف این ولسوالی با استقبال گرم مردم مواجه گردیده و علمای کرام  نیز در اجرای این حکم اسلامی اعلام آمادگی نشان دادند.