گزارش ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۹
 • ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از تاریخ ایجاد وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر، جلب جذب وسمع شکایات در رسیدن به اهداف تعین شده وزارت سعی و تلاش های خسته گی ناپذیر را انجام داده وظایف خویش طبق پلان و برنامه به پیش برده است، این ریاست در بخش در سه بخش نظامی امربالمعروف را انجام داده است که شامل وزارت های داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات می گردد که گزارش آن در بخش های جدا گانه ترتیب گردیده است.
 • فعالیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات دربخش نظامی در وزارت دفاع ملی :
 • ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در وزارت دفاع ملی مطابق پلان  و برنامه های وزارت  امربالمعروف و نهی عن المنکر در وزارت دفاع ملی  مربوطات آن فعالیت های ذیل را انجام داده است :
 • جلسه رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین وزارت دفاع ملی غرض مشخص کردن مکانهای نظامی مربوط آن وزارت و تعین محتسبین .
 • جلسه ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین لوای ریشخور وزارت دفاع ملی در این دیدار موضوعات که در مورد آن صحبت شد اهمیت امربالمعروف و مواد فصل هفدهم لایحه وزار امربالمعروف و نهی عن المنکر تشریح و توضیح داده شد.
 • ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از لوای نمبر اول دارالامان دیدار نموده و بامسئولین و مجاهدین این لوا ترتیب جلسه داد در این برنامه برای مجاهدین گفته شد تا سیرت و صورت خود با شریعت عیار سازند، مسئولین افراد کم عمر و ریش کل را در صفوف مجاهدین جذب ننمایند، مجاهدین مطابق فرامین و دستورالعمل های صادره امارت عمل نمایند، مجاهدین باید خودسرانه به خانه های مردم به تلاشی نروند.
 • دیدار رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از کندک نمبر اول ؛ لوای دارالامان واقع دشت سقاوه در این جلسه  برای مجاهدین اهداف و اهمیت امربالمعرف را بیان نموده مجاهدین را به اطاعت ازاوامر امیران امارت توصیه نمود همچنان برای مسئولین این کندک گفت که باید افراد کم عمررا در صفوف مجاهدین جاه ندهند.
 •  ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با محتسبین وزارت دفاع ملی جهت ایجاد هماهنگی و بیشبرد امور به موقع معین جلسه برگزار نموده از آنها خواست کار های خود را به وجه احسن انجام داده در صورت بروز مشکل با این ریاست در شریک سازند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از قول اردوی 313 مرکزی مربوط وزارت دفاع ملی دیدار نمود در این جلسه برای مجاهدین این قول اردو اهمیت و اهداف امربالمعروف توضیح و تشریح گردید همچنان مواد فصل هفدهم لایحه وزارت امربالمعروف نیز توضیح داده شد و برای مسئولین خاطر نشان گردید تا افرارد کم را در صفوف مجاهدین جاه ندهند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از لوای نمبر اول دارالامان دیدار نموده با مسئولین این لوا دستور وزارت امربالمعروف را شریک ساختن تا افراد کم عمر و بی ریش را در صفوف مجاهدین جذب ننمایند و در صورت مشاهده مسئولیت بدوش آنها خواهد بود.
 •  رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین قول اردوی مرکزی واقع پلچرخی دیدار نموده برای آنها دستور وزارت امربالمعروف را که افراد کم عمر و بی ریش را درصفوف مجاهدین جذب ننمایند شریک ساخت همچنان در این دیدار با نظامیان این لوا نیز دیدار نموده اهمیت و اهداف امربالمعروف و مواد فصل هفدهم لایحه وزارت امربالمعروف را نیز تشریح نمود .