گزارش فعالیت های ولایتی

سه  تن  در پیوند به قاچاق و فروش تابلیت‌های نشه آوردر کابل دستگیر شد

ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل می‌گویند: محتسبین این ریاست در هماهنگی با نیروهای کشفی و امنیتی با اجرای یک علمیات هدفمند، در مربوطات حوزه دهم شهرکابل، سه تن را در پیوند به قاچاق و فروش بیش از هزار قرص تابلیت های نشه آور دستگیر کردند.

محتسبین حوزه دهم شهر کابل میگویند: این افراد قصد داشتند، ۱۳۰۰ قرص تابلیت‌های نشه آور را بالای شبکه‌های پرچون فروش و مردم در نقاط مختلف شهر کابل به فروش برسانند.

منسوبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف می افزایند؛ کشت، قاچاق و ساخت هرنوع مواد نشه آور در دین مبین اسلام حرام است و ساخت تابلیت های نشه آور یکی از نقشه های خطرناک دشمنان اسلام برای نابود کردن ایمان و توان جوانان در کشورمی‌باشد.

قابل ذکر است که دوسیه های نسبتی افراد بازداشت شده، بعد از تحقیقات ابتدائی از سوی محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات به آمریت مبارزه با مواد مخدر حوزه دهم شهر کابل جهت بررسی بیشتر محول گردیده است.


تطبیق فریضه امربالمعروف، نهی عن المنکر جامعه را به سوی خوش‌بختی سوق میدهد

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان در سفراش به ولسوالی آقچه و با شرکت در سمینار ارتقای ظرفیت کارمندان اداری این ولسوالی که از سوی مقام این ولایت برگذار شده بود؛ روی اهمیت هماهنگی اداره ها و مسئولیت های محتسبین امربالمعروف صحبت نموده گفت: عملی نمودن احکام الهی جامعه را به سوی پیشرفت و خوشبختی سوق میدهد.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر این ولایت با تأکید بر رعایت اصول شرعی از سوی منسوبین و کارمندان اداره های امارت اسلامی در این ولسوالی گفت: مسئولین و کارمندان حین انجام وظیفه صداقت و راستی را سر لوحه امور محوله وظیفوی شان قرار دهند.

همچنان در این سمینار آموزشی رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان افزود: اطاعت از اوامر بزرگان، رعایت توصیه ها و طرزالعمل های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات شرط اول است و همه به خصوص منسوبین و کارمندان نظام امارت اسلامی مکلف به تطبیق توصیه های محتسبین امربالمعروف در نهاد های شان میباشند.


محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل از ادارات محلی این ولایت بازدید نمود

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل از ریاست امور شهداء و معلولین، مدیریت احصائیه و معلومات، مدیریت ترافیک، و بخش پاسپورت نظارت نموده و در دیدار با مسئولین و کارمندان پیرامون موضوعات مختلف ایراد سخن نمودند و مسئولین نهاد های متذکره را مبنی بر عملی  نمودن فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمودی این وزارت توصیه های لازم نمودند .

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت سرپل بر علاوه نظارت از فعالیت های کاری نهاد های یاد شده در این ولایت، نحوه برخورد مسئولین، و کارمندان ادارات ملکی با مراجعین و چگونه گی رسیدگی به مشکلات باشنده گان ولایت سرپل را مورد بررسی قراردادند.

همچنان محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل مسئولین و کارمندان نهاد های یاد شده را تشویق نمودند که در آراسته ساختن صورت و سیرت شان مطابق به سنت رسول گرامی ﷺ توجه داشته و در رعایت حجاب شرعی غفلت نه نمایند و نماز های شان را با جماعت اداء نمایند.


تشویق شهروندان ولایت بامیان به ادای نماز در جماعت

ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان با فرستادن خبرنامه‌ای می‌گویند که محتسبین این ریاست مطابق به فعالیت های کاری شان امروز از مارکیت های تجارتی و ساحات پُرازدحام شهر بازدید نموده و در دیدار با دکان داران و مردم عام این ولایت، در راستای رعایت اصول شرعی و نماز در جماعت بیانات اصلاحی نمودند.

محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت بامیان در این دیدار ها؛ مردم را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، همکاری با نظام اسلامی تشویق نمودند، آنان همچنان در دیدار ها بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند؛ شهروندان این ولایت نباید در رعایت احکام شرعی غفلت نمایند زیرا عزت و عفت مسلمانان در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد.

همچنان در این دیدار محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بامیان از تمام دکانداران این ولایت خواستند که خرید و فروشات شان را مطابق به نرخنامه شاروالی این ولایت انجام دهند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولسوالی های ولایت بامیان مطابق به برنامه های کاری شان از مساجد، مکان های ورزشی، تفریحی و هوتل های عروسی بازدید نموده ، مردم را به انجام کار های خیر تشویق نمودند.


محتسبین در ولایت کاپیسا نحوه فعالیت تعدادی از ادارات امارتی در این ولایت را بررسی نمود

۱۴۴۶/۱/۸ ه ق

محتسبین ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت  کاپیسا مطابق به فعالیت های کاری روزانه شان در مرکز و ولسوالی های این ولایت به نهاد های امارتی و غیرامارتی رفته و در نشستی با مسئولین، مجاهدین و کارمندان اداری ادارت محلی پیرامون اهمیت آراسته ساختن صورت و سیرت مطابق به سنت نبویﷺ و رعایت حجاب شرعی توصیه های لازم نمودند.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت کاپیسا بر علاوه نظارت از فعالیت های کاری نهاد های محلی در ولسوالی های این ولایت، نحوه برخورد مسئولین، مجاهدین و کارمندان ادارات ملکی با مراجعین و چگونه گی رسیدگی به مشکلات باشنده گان این ولایت را مورد غور و بررسی قراردادند.

در همین حال؛ محتسبین امربالمعروف این  ولایت از تمام مسئولین و کارمندان اداره های محلی امارت اسلامی دراین ولایت خواستند که احکام شرعی را رعایت نمایند و در زمینه اقامه معروفات و منع منکرات محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت را همکاری نمایند.


محتسبین در کابل بر رعایت احکام شرعی تأکید نمودند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های کاری شان امروز نزدیک به ۶۰ اداره امارتی و غیر امارتی را مورد بررسی قرار داده و در نشستی با مسئولین و کارمندان، آنان را در راستای رعایت اصول شرعی توصیه های لازم نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف ولایت کابل، مسئولان و کارمندان اداره های امارتی و خصوصی را به پا بندی  نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، رعایت حجاب شرعی و همکاری با محتسبین در راستای اقامه معروفات و منع منکرات تشویق نموده بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند؛ کارمندان نظام اسلامی در رعایت احکام شرعی و انجام وظیفه غفلت نه‌نمایند، زیرا استحکام نظام اسلامی در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل ده ها کلینک صحی، پارک های تفریحی و مارکیت های تجارتی را در نقاط مختلف شهر کابل مورد بازدید قرار داده؛ شهروندان را به رعایت حجاب اسلامی، پابندی به نماز در جماعت و اجتناب از مواد مخدر تشویق نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان مسلمان نباید در رعایت این حکم شرعی غفلت کنند.


دیدار رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان با علمای دین و و کلای گذر شهر فیض آباد

مسئولان ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان به هدف آگاهی دهی احکام شرعی، با علمای دین، امامان مساجد و نماینده های گذر شهر فیض آباد مرکز این ولایت دیدار نمودند.

دراین دیدار مولوی شیرمحمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت بر اهمیت امر بالمعروف، نهی عن المنکر تأکید نموده گفت: امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده ‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید. وی اضافه نمود؛ لازم است با هماهنگی امامان مساجد و وکلای گذر برای زدودن منکرات در جامعه در سراسر این ولایت مبارزه جدی صورت گیرد.

همچنان رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بدخشان با انتقاد از عنعنات نا پسند در برگزاری محافل عروسی ، برای حاضرین در مورد قباحت شنیدن و نواختن موسیقی و بعضی از رواج های که مغایر به اصول شرعی است، از مظهر قرآن کریم و احادیث نبویﷺ ایراد سخن نمود.

با این حال علمای دین، امامان مساجد و وکلای گذر شهر فیض آباد از برنامه های اصلاحی ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات اظهار خرسندی نموده، وعده دادند که پس از این در تطبیق طرزالعمل ها و توصیه های محتسبین امربالمعروف بیشتر از هر زمان دیگر خواهند کوشید.


 

آمرین امربالمعروف ولسوالی خان آباد و آقتاش ولایت کندز معرفی و به کار آغاز نمودند

مولوی ذبیح الله مصباح بحیث آمر امربالمعروف ولسوالی خان آباد و مولوی عبدالغنی انقیادی بحیث آمر امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولسوالی آقتاش معرفی و به کار شان آغاز کردند.

در مراسم که به همین منظور در مقر ولسوالی خان آباد تدویر گردیده بود، مولوی محمد نجیب غفوری رئیس امربالمعروف و نهی عن المنکر ولایت کندز با حضور ولسوالان ولسوالی های یاد شده، منسوبین اداره های محلی و کارمندان ادارات امارتی تغییر و تبدیل در نظام امارت اسلامی را یک روند عادی دانسته گفت این تغییرات به هدف بهبود روند کاری در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات صورت گرفته است.

مولوی محمد نجیب غفوری رئیس این اداره برای آمرین جدید ولسوالی های یاد شده در پیشبرد هر چه بهتر امور مربوطه شان، آرزوی موفقیت نموده گفت خدمت و حل مشکلات مردم درنزد اللهﷻ عبادت است و مردم نیز توقع دارند مشکلات شان از طریق این اداره مرفوع گردد.

قابل ذکر است که مولوی ذبیح الله مصباح پیش از این بحیث آمر امربالمعروف ولسوالی آقتاش و مولوی عبدالغنی انقیادی بحیث آمر امربالمعروف ولسوالی خان آباد مصروف خدمت بودند.


رئیس امربالمعروف ولایت سرپل به ولسوالی بلخاب این ولایت سفر نمود

مولوی مسعود حنفی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل با محمد يعقوب عبدالرحمن والی این ولایت، قومندان امنیه، معاون ریاست استخبارات و رئیس معدن جهت استماع مشکلات مردم، به  ولسوالی بلخاب این ولایت سفر نمودند.

در این سفر والی ولایت سرپل و رئیس امربالمعروف این ولایت برعلاوه نظارت از نهاد های محلی در این ولسوالی؛ نحوه برخورد و رفتار مجاهدین، محتسبین و چگونه گی رسیدگی به شکایات مردم را مورد غور و بررسی قرار داده؛ طی دیدار های جداگانه با مردم و مسئولین نهاد های امارتی، چالش ها و مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمودند.

با این حال بزرگان و جوانان ولسوالی بلخاب در یک گرد همایی مردمی، مشکلات و پیشنهادات شان را مبنی بر بازسازی سرک ها، اعمار ساختمان برای مکاتب، عدم دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی، ارائه خدمات بهتر صحی و بهره گیری مردم از معادن ذغال سنگ، به رهبری ولایت و رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل شریک ساخته؛ خواهان رسیدگی به مشکلات شان گردیدند.

مولوی مسعود حنفی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت در این گردهمایی در ارتباط به اقامه معروفات وازاله منکرات معلومات ارائه نموده در ضمن رسیده گی به مشکلات وشکایات مردم را از مسئولیت های عمده بزرگان امارت اسلامی دانسته گفت که رهبران امارت اسلامی خادمان حقیقی مردم اند و آنان تلاش دارند تا به تمام مشکلات مردم رسیدگی کنند.

قابل ذکر است که رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل در این سفر از وضعیت محبوسین در محبس عمومی این ولسوالی نیز دیدن نمود.


محتسبین در کابل، شهروندان را به حفظ و حدت و رعایت حجاب شرعی تشویق نمودند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های کاری شان امروز در نقاط مختلف شهرکابل گشت اصلاحی نموده، شهروندان را به حفظ وحدت و رعایت اصول شرعی به خصوص حجاب تشویق نموده و روی فضیلت نماز در جماعت تأکید کرده اضافه نمودند، مسلمانان در هنگام نماز  به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند به گفته آنان تعطیل امور دنیوی در اوقات نماز، امر الهی بوده که سبب رحمت و برکت در کسب و کار می‌گردد.

در این گشت های اصلاحی محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل روی تسریع رسیدگی به مشکلات مردم در اداره های مربوطه  نیز تأکید نموده گفتند: برای تأمین عدالت و خدمت به مردم، دروازه های نهاد های مربوطه به خصوص بخش سمع شکایات وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر باز بوده و مسئولین به درخواست های آنان به زودترین وقت ممکن رسیدگی همه جانبه می نمایند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل، نزدیک به صد هوتل عروسی و رستورانت های داخل شهر را مورد بازدید قرار داده و طی نشست های متعدد با مالکین و کارگران درارتباط به اقامه معروفات و جلوگیری از منکرات صحبت نموده و آنان را به همکاری با این اداره تشویق کردند.


بزرگان قومی و علمای دین در اقامه معروفات و ازاله منکرات مسئولیت دارند

امربالمعروف، نهی عن المنکر وظیفه و مسئولیت همه مسلمانان میباشد اما بزرگان و علمای دین در این عرصه بیشتر ازدیگر اقشار جامعه وظیفه دارند تا مردم را به راه راست هدایت و از منکرات منع نمایند این موضوع را الحاج مولوی گل آقا فاروق رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور در نشستی با بزرگان قومی، علمای دین و جوانان این ولایت بیان نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور در این نشست باشندگان این ولایت را تشویق نمود تا صورت و سیرت خود را مطابق به ارشادات نبویﷺ آراسته و همکاری با محتسبین این ریاست را در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات فراموش نه نمایند.

با این حال بزرگان قومی و علمای این ولایت وعده سپردند، که از هیچ نوع سعی و تلاش در راه دعوت به دین و همکاری با محتسبین امربالمعروف دریغ نخواهند ورزید.

طبق یک خبر دیگر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور در نشستی با آمرین عقیدتی نهاد های محلی امارت اسلامی که در مقر این ریاست برگزار شده بود روی تسریع روند آموزش دورس عقیدتی در ادارات محلی تأکید نموده گفت: در راه اصلاح صورت و سیرت مجاهدین تلاش بیشتر نمایند.


 

به منازعه میان دو قوم  در ولایت سرپل نقطۀ پایان گذاشته شد

مسئولان ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل حین رسیدگی به این منازعه گفتند: جنگ و دشمنی میان مسلمانان خلاف شریعت اسلامی بوده و نهاد های ذیربط امارت اسلامی مصمم است تا قضایای موجوده را در مطابقت به اصول شرعی حل وفصل نماید.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت سرپل میگویند این منازعه در ولسوالی سید آباد ولایت سرپل ناشی از مشکلات حقوقی میان طرفین بوده که منجر به زخمی شدن چندین تن از طرف های درگیر نیز شده است.

همچنان محتسبین از باشندگان این ولایت به خصوص طرفین منازعه، خواستند که خصومت را کنار گذاشته در فضای اخوت و برادری باهم زنده گی نمایند.

با این حال بزرگان محل و اعضای این دو قوم از فعالیت های محتسبین در جهت خاتمه بخشیدن به اختلافات شان ابراز رضایت و امتنان نمودند.


به دشمنی ۲۰ ساله میان دو قوم  در ولایت فراه نقطۀ پایان گذاشته شد

منازعه بیست ساله میان دو قوم در ولسوالی فراه رود  ولایت فراه با وساطت و میانجیگری محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات و همکاری مسئولان اداره های محلی امارت اسلامی، علمای دین و بزرگان قومی این ولایت خاتمه یافت.

این منازعه میان خانواده‌های زوریان و زمانزو در ولسوالی فراه رود ولایت فراه با میان‌جیگری محتسبین ریاست امربالمعروف، ادارۀ محلی و متنفذین قومی فراه حل گردید.

بربنیاد معلومات ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر این ولایت، بیست سال قبل در نتیجه درگیری بین خانواده های یادشده سه تن از طرف های درگیر کشته شده بود که این خصومت سال ها طول کشید.

مولوی عبدالمجید صمیم رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت ولایت فراه در نشست که به منظور حل این منازعه برگزار شده بود، اظهار داشت که این دشمنی در نتیجه تلاش‌های خسته گی ناپذیر محتسبین این ریاست به صلح و آشتی انجامید.

با این حال غوث الدین رهبر والی این ولایت طی سخنان در این جلسه اظهار داشت: "تلاش اداره محلی این ولایت بر این است تا مشکلات، خصومت ها و دشمنی ها  میان اقوام را حل کند؛ میان آنان زمینه آشتی و برادری را فراهم نماید". وی افزود، پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، تا کنون ده ها دشمنی میان اقوام و خانواده های درگیر حل شده است .

مقام ولایت فراه از متنفذین قومی و عالمان این ولسوالی خواست تا بین خود متحد باشند و با یکدیگر در فضای محبت و برادری زنده‌گی کنند.

در همین حال بزرگان دو قوم درگیر، از مسئولان محلی این ولایت اظهار امتنان نموده گفتند جای مُسرت است که بعد از سال ها میان شان صلح و دوستی برقرار شد و دشمنی بیست ساله شان خاتمه یافت.


محتسبین  شهر کابل در بیش از ۱۰۰ مکاتب و مدارس دینی برای استادان و شاگردان وعظ دینی نمودند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های کاری شان امروز از ۱۱۲ مکاتب و مدارس دینی  نظارت نموده و فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله و رهنمودهای این وزارت را برای استادان و شاگردان بیان نمودند.

محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت کابل شاگردان را به فراگیری علوم دینی و عصری فراخوانده و از تمام استادان خواسته اند که در جلوگیری از منکرات و تطبیق احکام الهی با آنان همکاری نمایند و نیز استادان را به برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ تشویق نمودند.

محتسبین این ریاست افزودند: فراگیری علوم دینی و عصری برای جامعه اسلامی یک نیاز جدی بوده و جامعه اسلامی با آموزش و پرورش به قله های  پیشرفت خواهند رسید.

در همین حال محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل در مورد اهمیت حجاب اسلامی در نهاد های آموزشی صحبت نموده و خواهان همکاری مردم در زمینه تطبیق این حکم الهی گردیدند به گفته آنان دین مقدس اسلام به زنان حقوق بیشتر داده است و زنان مسلمان با رعایت حجاب اسلامی از عزت و فضایل بیشتر برخوردار خواهند شد.


محتسبین در ولایت بامیان بر رعایت حجاب شرعی تأکید نمود

محتسبین ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان مطابق به فعالیت های کاری روزانه شان در مرکز و ولسوالی های این ولایت به نهاد های آموزشی امارتی و خصوصی رفته و در نشستی با استادان و شاگردان پیرامون اهمیت رعایت حجاب شرعی و آموختن علوم دینی و عصری توصیه های لازم نمودند.

محتسبین در سخنان خود گفتند؛ حجاب حکم الهی است و رعایت آن باعث حفظ عزت زنان مسلمان می گردد.

محتسبین افزودند؛ رعایت حجاب جامعه را ازمنکرات نجات میدهد و سبب خشنودی اللهﷻ و پیامبر اکرم ﷺ میشود، هر زن مسلمان که در رعایت حجاب شرعی غفلت نماید، نه تنها خودش بلکه پدر، برادر و شوهرش نیز به عذاب الهی گرفتار میشود.

محتسبین از تمام استادان و شاگردان خواستند که احکام الهی به خصوص حجاب را رعایت نمایند و در زمینه اقامه معروفات و منع منکرات محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت را همکاری نمایند.


منازعه پیش آمده میان باشندگان دو ولسوالی در ولایت بدخشان به صلح و دوستی مبدل شد

محترم مولوی شیر محمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان در رأس یک هیئت؛ در نشست که به هدف رسیدگی به منازعه حقوقی میان باشندگان ولسوالی های کشم و تگاب در مقر ریاست شورای علمای این ولایت برگزار گردیده بود، اشتراک نمود. 

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر این ولایت از بزرگان قومی و باشندگان این دو ولسوالی خواست مشکلات شان را  از طریق گفتگو و مصلحت حل کنند و در این زمینه همه مسئولین امارت به خصوص ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با آنان همکار خواهند بود.

مولوی شیر محمد جواد رئیس امربالمعروف این ولایت در این جلسه طرفین منازعه را به اخوت و برادری تشویق نموده گفت: کلید اصلی حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر توطئه های دشمن، وحدت و برادری ملت است.

با این حال بزرگان و جوانان ولسوالی کشم و تگاب ولایت بدخشان با اظهار امتنان از مسئولین نظام امارت اسلامی گفتند: وساطت مسوولین ریاست امر بالمعروف و سایر ارگان های ذیربط سبب گردید؛ قبل از اینکه دامنه ی منازعه وسیع تر گردد؛ با رضایت طرفین حل گردد.

اقوام ساکن در ولسوالی های یاد شده ولایت بدخشان از مدتی به این سو به علت تعیین حدود زمین باهم درگیر بودند که با میانجیگری محتسبین امربالمعروف و همکاری علماء و بزرگان قومی حل گردید.


 منازعه میان دو قوم در ولایت نیمروز به صلح و آشتی انجامید

مولوی احسان الله احسان رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نیمروز در مراسمی که به منظور حل و فصل منازعه میان دو قوم در قریه سیدآباد مرکز این ولایت برگزار گردیده بود تأکید نمود که منازعات در این ولایت مطابق به اصول شرعی حل و فصل می‌گردد.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر این ولایت حین رسیدگی به این منازعه گفت: جنگ و دشمنی میان مسلمانان خلاف شریعت اسلامی بوده و نهاد های ذیربط امارت اسلامی مصمم است تا قضایای موجوده را در مطابقت به اصول شرعی حل وفصل نماید.

مسئولین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نیمروز میگویند، منازعات و دشمنی ها علاوه  ‌بر اینکه تلفات انسانی و خسارات مالی را برای مردم به بار آورده، در بسیار موارد سبب مهاجرت‌ها، محرومیت اطفال از تعلیم و بی‌خانمان شدن خانواده‌ها نیز گردیده است.

منازعه میان دو قوم در ولایت نیمروز پس از کشته شدن یک تن از طرف های منازعه سبب ایجاد حس انتقام جویی طرف مقابل گردیده بود که توسط ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با همکاری شورای علماء، بزرگان قومی و جوانان این ولایت حل و فصل شد.

گفتنی است که منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات؛ تا اکنون بیش از 2 هزار منازعات را در مرکز و ولایات با همکاری بزرگان محلی حل نموده است.


رئیس امر بالمعروف ولایت جوزجان از ادارات ملکی و نظامی ولسوالی فیض آباد در این ولایت دیدار نمود

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان طی سفر کاری اش به ولسوالی فیض آباد؛ از ادارت ملکی و نظامی ولسوالی یاد شده به هدف تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های اصلاحی این وزارت دیدار نمود.

طی این سفر؛ رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت جوزجان با روح الله پهلوان ولسوال فیض‌آباد در مورد تحکیم نظام اسلامی و همکاری مسئولان محلی با محتسبین این اداره  جهت تطبیق فرامین اصلاحی در جامعه تبادل نظر نمودند.

در این سفر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان برعلاوه نظارت از نهاد های محلی در این ولسوالی؛ نحوه برخورد مسئولین و چگونه گی رسیدگی به شکایات مردم را مورد غور و بررسی قرار داده طی دیدار های جداگانه با مردم و مسئولین نهاد های امارتی، مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمود.

با این حال؛ مسئولان و کارمندان اداره های محلی، تشریف آوری رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات را به این ولسوالی خیر مقدم گفته و از روند نظارت تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر در این ولسوالی استقبال نمودند و آن را گام مؤثر در راستای تطبیق و رعایت احکام الهی خواندند.


محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت بدخشان پیرامون رعایت کامل احکام شرعی تأکید نمودند

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات ولایت بدخشان در سطح مرکز و ولسوالی های این ولایت گشت اصلاحی نموده، مردم را به ادای نماز در جماعت توصیه نمودند که در هنگام نماز فعالیت های کاری شان  را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند به گفته آنان تعطیل امور دنیوی در اوقات نماز، امر الهی بوده که سبب رحمت و برکت در کسب و کار می‌گردد.

محتسبین ریاست امربالمعروف برای شهروندان این ولایت گفتند: ادای نماز در جماعت افضل ترین عبادات نزد اللهﷻ می‌باشد که در روایات متعدد یک نماز با جماعت ۲۵ مرتبه نسبت به ادای نماز انفرادی در نزد اللهﷻ فضیلت و درجه دارد.

مولوی سمع الله سروش آمر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر این ولایت می گوید اقامه معروفات، اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق به شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الهی از اهداف مهم و اساسی این اداره می باشد.

همچنان محتسبین از چندین مرکز صحی این ولایت نظارت نموده و به داکتران توصیه نمودند که نماز را با جماعت اداء و با مریضان رفتار حسنه نمایند و نیز تأکید کردند که از تجویز نسخه های بی مورد برای مریضان خود داری کنند.


یک‌ تن در پیوند به فروش صدها قرص تابلیت نشه آور و مواد مخدر در غرب کابل دستگیر شد

منسوبین آمریت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات حوزه هجدهم شهر کابل با همکاری نیروی های امنیتی این حوزه یک تن را در پیوند به فروش صدها قرص تابلیت های نشه آور و مواد مخدر پس از شناسایی بازداشت کرده اند.

محتسبین آمریت امربالمعروف، نهی عن المنکر حوزه هجدهم در غرب کابل می‌گویند: از نزد فرد بازداشت شده صد ها قرص تابلیت های نشه آور و مقدار مواد مخدر از نوع چرس و تریاک به دست آمده که بعد از تحقیق و بررسی فرد مظنون، جهت تحقیقات بیشتر به نهاد های مربوطه سپرده خواهد شد.

منسوبین آمریت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات حوزه یاد شده می افزایند؛ كشت، تهیه، حمل و نقل و پخش مواد نشه آور و مٌضر در مغایرت با احکام شرعی قرار دارد و حصول مفاد از آن، در دین مبین اسلام حرام و نامشروع است.


دیدار رئیس امربالمعروف ولایت سرپل با مسئولین تعدادی از ادارات امارتی در این ولایت

مولوی مسعود حنفی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل طی نشست های جداگانه با رئیس و کارمندان ریاست های برشنا، کار و امور اجتماعی و ریاست آمو دریا در این ولایت دیدار نمود.

در این نشست ها رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل روی تسریع رسیدگی به مشکلات مردم در اداره های یاد شده تأکید نموده گفت؛ برای تأمین عدالت و خدمت به مردم؛ نهاد های مربوطه باید به درخواست های آنان به زودترین وقت ممکن رسیدگی همه جانبه نمایند.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل در این دیدار نیز در رابطه به بعضی از مشکلات و ضروریات با مسئولین اداره های یاد شده مشوره نموده گفت؛ شفافیت در کار های اداری، صداقت و اخلاص منسوبین؛ از بارز ترین شاخصه های  یک اداره خوب می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل در یک هفته گذشته نزدیک از صد قریه در سراسر این ولایت بازدید نموده و طی نشست های متعدد با بزرگان قومی، علمای دین و جوانان در ارتباط به اقامه معروفات و جلوگیری از منکرات صحبت نموده و آنان را به همکاری با این اداره تشویق کردند.

 


محتسبین ریاست شهری کابل با مسئولین و کارمندان تعدادی از شرکت های تولیدی دیدار نمودند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در کابل مطابق به فعالیت های اصلاحی شان از ۲۵ فابریکه تولیدی درنقاط مختلف شهر کابل بازدید نمودند و طی نشست های جداگانه با مسئولین و کارکنان شرکت های تولیدی  برای آنان پیرامون مسایل ضروری توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات کابل، کارمندان و مسئولین را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ و صداقت در کار توصیه نموده گفتند: تطبیق احکام الهی بالای همه شهروندان کشور لازمی می‌باشد  و نباید مسئولین و کارکنان در تطبیق احکام شرعی تعلل نمایند، زیرا پیروزی دنیا و آخرت  مسلمانان در تطبیق و رعایت احکام الهی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل از بهر تطبیق توصیه ها و رهنمود های این وزارت از۵۶ شفاخانه امارتی و خصوصی در نقاط مختلف شهر بازدید نموده و در نشستی با مسئولین و کارمندان صحی پیرامون رعایت حجاب شرعی، رفتار نیک با مریض و مریضداران، صداقت در وظیفه بیانات اصلاحی نمودند.


محتسبین در ولایت دایکندی پیرامون رعایت نظافت در مراکز صحی تأکید نمودند

ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت دایکندی با فرستادن خبرنامه ای می گویند که محتسبین این ریاست مطابق به پلان کاری شان در مرکز و ولسوالی ها  از مراکز عرضه خدمات صحی امارتی و خصوصی بازدیده نموده و طی نشست های متعدد با پرسونل و داکتران مراکز صحی این ولایت در مورد اهمیت رعایت نظافت بیانات اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین گفتند: در دین مبین اسلام نظافت از اهمیت بالای برخوردار است و به عنوان بخشی از ایمان شناخته می‌شود پس این بیانگر آن است که بدون رعایت نظافت ایمان مسلمانان کامل بوده نمیتواند.

محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت دایکندی داکتران و کارمندان صحی را به مراعات کردن حجاب اسلامی، پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ توصیه نموده گفتند: که کارمندان زن و مراجعین نباید در رعایت حجاب شرعی تعلل نمایند زیرا عزت زن مسلمان در مراعات کردن حجاب شرعی می باشد.

همچنان محتسبین به داکتران توصیه نمودند با مریض و مریضداران رفتار نیک داشته باشند چون دین مبین اسلام  مسلمانان را به برخورد حسنه با یکدیگر امر نموده است.


تشویق شهروندان کشور به عملی نمودن دستورات الهی در روز های عید قربان

محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در مرکز و ولایات به منظور تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های اصلاحی این وزارت در ایام عید سعید قربان از سطح شهرها و مکان های تفریحی بازدید نموده، شهروندان کشور را تشویق نمودند که دستورات الهی را در فعالیت های روزمره شان عملی نمایند.

محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در نشست های متعدد با شهروندان کشور می‌گویند که عید اضحی از گرامی‌ترین اعیاد مسلمانان است به گفته‌ی آنان مسلمانان به یاد حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) و فرزندش اسماعیل (علیه‌السلام) عید قربان را جشن می‌گیرند و این عید یکی از روزهای فرخنده در تقویم اسلامی است که باید مطابق به دستورات دین مبین اسلام تجلیل شود.

همچنان محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در روز نخست عید قربان در مساجد حضور یافته، به مسایل مهم و اساسی دینی در روز های عید پرداخته و خطاب به جوانان گفتند: هر روز که مؤمنان در آن گناه نکنند عید است و در عید قربان برای درک هرچه بهتر این روز الهی خواستههای نفسانی خود را قربانی کنیم.

محتسبین وزارت امربالمعروف با بیان اینکه هیچ‌گونه مسأله امنیتی در روز های عید قربان رخ نداده است، می گویند: مجاهدین به منظور تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه رویداد خشونت‌بار شبانه روز در حالت آماده باش قرار داشتند.

با این حال شهروندان کشور نیروی های امنیتی و محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات را قهرمانان واقعی مردم افغانستان دانسته، امنیت کامل سه روز عید و اقامه معرفات و ازاله منکرات را مدیون تلاشهای شبانه روزی مجاهدین ومحتسبین امربالمعروف می‌دانند.


نتایج مسابقات " شناخت درست از نظام اسلامی" در ولایت غور اعلان گردید

نتایج مسابقات شناخت درست از نظام اسلامی که چندی قبل به هدف تقویت ارزش های دینی، از سوی ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور برگزار گردیده بود، با حضور جمع کثیری از باشندگان این ولایت اعلان شد.

 محفلی به همین مناسبت در مقر ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور با حضور شماری از مسئولان محلی، علمای دین، بزرگان قومی و جوانان برگزار گردید. رئیس امر بالمعروف ولایت غور هدف از برگزاری این مسابقات را رشد ارزش های دینی، شناخت درست از نظام اسلامی، تولید انگیزه وشناسائی نخبه گان وممتازان عنوان نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غور در این محفل با تأکید بر پیروی از قوانین اسلامی گفت که این مکلفیت و وجیبه تمام هموطنان است که از نظام اسلامی حمایت نمایند و در تمام عرصه ها این نظام ناب اسلامی را کمک و همکاری کنند.

قابل ذکر است که در این مسابقه حدود 650 شهروند ولایت غوراشتراک ورزیده و برای برندگان این مسابقه نیز جوایز از سوی ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات اهداء گردید.


یک جادوگر حرفه‌ای در شهر کابل بازداشت شد

مسئولان ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل می‌گویند که محتسبین حوزه سیزدهم شهر کابل روز گذشته یک تن از جادوگران حرفه‌ای را باز داشت کرده اند.

محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در کابل می‌افزایند که این فرد، خلاف شریعت اسلامی به عمل سحر و جادوگری متوصل گردیده بود که ازسوی مسئولان آمریت امربالمعروف حوزه سیزدهم حین انجام سحر و جادو دستگیر و به پنچه قانون سپرده شد.

محتسبین حوزه سیزدهم شهر کابل میگویند: کتاب و دیگر اسنادی که از نزد این فرد به دست آمده است، نشان می‌دهد که این فرد بسیاری از جوانان را از همسران شان جدا و میان خانواده ها اختلاف ها را ایجاد کرده بود.

این در حالی است که وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات سال قبل، فعالیت جادوگران را در سراسر کشور، مطابق به احکام شرعی ممنوع اعلان کرده بود که براساس این دستور، اگر فردِ به دلیل انجام اعمال یاد شده بازداشت شود بعد از تحقیق ابتدایی به نهاد های عدلی و قضایی کشور معرفی خواهد شد.


محتسبین ریاست امربالمعروف ولایت بامیان با مجاهدین و مسؤلین قومندانی امنیه ولسوالی کهمرد این ولایت دیدار نمودند

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان مطابق به فعالیت های اصلاحی شان، این بار به قومندانی امنیه ولسوالی کهمرد این ولایت رفته و درنشستی با مجاهدین و مسئولین نظامی پیرامون فضیلت جهاد و مبارزات مردم افغانستان در برابر کشور های اشغالگر صحبت نموده گفتند؛ اگر نصرت بی پایان الله تعالی، شجاعت و فداکاری شما مجاهدین نمی بود، با اسباب موجوده ظاهری نزد مجاهدین، شکست کشور های قدرتمند اشغالگر در فهم کسی نمی گنجید اما این قهرمانی مجاهدین بود که با پیروزی جهاد برحق شان، قدرت های جهانی را نسبت به ادعای توانایی شان، به تجدید نظر واداشت.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر خطاب به مجاهدین گفتند که شما هستید که به جهان درس آزادی می‌دهید و مسلمانان جهان نیز از شما الهام مبارزه را گرفتند.

همچنان محتسبین این ولایت افزودند: اکنون دو هدف مهم جهاد؛ خروج نیروهای اشغالگر و تشکیل نظام اسلامی تحقق یافته است، هدف مهم و اساسی دیگر ما و شما حفظ نظام اسلامی است و دشمنان اسلام هرگز نمی خواهند در افغانستان، نظام ناب اسلامی حاکم باشد.

با این حال مسئولین نظامی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان با ابراز امتنان از فعالیت های ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات به محتسبین این ولایت اطمینان داد که آنان آماده همکاری و  تطبیق هدایات می باشند.


تقدیر از فعالیت های محتسبین؛ توسط مردم ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

شهروندان ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا در نشتسی با محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت؛ ضمن استقبال از فعالیت و برخورد نیک محتسبین با مردم گفتند که از اثر سعی و تلاش محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر، گراف منکرات در این ولسوالی کاهش چشم گیر یافته است.

همچنان باشندگان این ولسوالی بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند که شهروندان نباید در رعایت احکام شرعی غفلت کنند زیرا عزت و عفت مسلمانان در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد ومحتسبین ریاست امربالمعروف همواره با مردم از نرمش و حکمت حین تطبیق فعالیت های اصلاحی عمل نموده اند.

با این حال مسئولان ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا در این دیدار وعده سپردند که شکایات باشندگان این ولایت را مطابق به قانون سمع شکایات رسیدگی قانونی می‌کنند.

 طبق یک خبر دیگر الحاج شیخ جمال الدین مظهری رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا در دیدار با اعضای شورای علمای این ولایت به ایستادگی در برابر توطئه های دشمن تأکید نموده گفت : کلید اصلی حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر توطئه های دشمن، وحدت و اعتماد میان نهاد های نظام اسلامی، ملت و علمای دین است.


مسوول سمع شکایات ریاست امر بالمعروف پروان با تعدادی از رؤسای ادارات در این ولایت دیدار نمود

مولوی محمد صدیق صدیقی آمرسمع شکایات ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پروان جهت رسیده گی به شکایات و هماهنگی فعالیت ها؛ با رئیس و کارمندان محکمه استیناف این ولایت دیدار نمود.

در این دیدار آمر سمع شکایات ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر روی تسریع رسیدگی به شکایات مردم تأکید نموده  گفت؛ برای تأمین عدالت، نهاد های مربوطه باید به درخواست های مردم مبنی بر مشکلات آن ها به زودترین وقت ممکن رسیدگی همه جانبه صورت گیرد و فیصله نهایی پیرامون قضایا در اسرع وقت صادر گردد.

با این حال رئیس محکمه استیناف ولایت پروان دلیل تعلل در جهت رسیدگی برخی قضایا را، مشکل میان دو جانب قضیه و نیز کندی دریافت اسناد مرتبط را عنوان نمود.

طبق خبرنامه ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پروان منسوبین بخش سمع شکایات این ریاست به مدیریت پاسپورت و قوماندانی امنیه پروان رفته طی دیدار با مسوول پاسپورت و قوماندان امنیه ولایت یادشده، پیرامون شکایات مردم تبادل نظر نموده و به کارمندان نهاد های متذکره هدایت داده شد که با مراجعین رفتار نیک نمایند و به مشکلات آنان به اسرع وقت رسیده گی صورت گیرد.


از مراکز تعلیمی 4 ولسوالی در ولایت فاریاب بازدید و نظارت صورت گرفت

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت فاریاب در ولسوالی های قیصار، شیرین تگاب، قرمقول، واندخوی این ولایت به هدف تطبیق رهنمود های اصلاحی ازمراکز تعلیمی امارتی و خصوصی دیدن نموده طی نشست های متعدد با استادان و شاگردان پیرامون اهمیت آموختن علم، رسانیدن آن به دیگران و جایگاه معلم در دین مبین اسلام صبحت نموده گفتند: اینکه آغاز وطلوع اسلام با کلمه اقرأ (بخوان) آغاز یافته، خود بیانگر اهمیت علم و دانش در اسلام است ونقش علم درسعادت و کمال بشریت مهم می باشد.

 همچنان محتسبین در ولسوالی های یاد شده، خواهان همکاری مسئولین مراکز تعلیمی در محو منکرات گردیده گفتند: دین مقدس اسلام مسلمانان را به آراسته ساختنِ صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ و ادای نماز در جماعت امر نموده است و ما مسلمانان به تطبیق احکام الهی مکلف می باشیم.

با این حال محتسبین ریاست امربالمعروف این ولایت در ولسوالی های ذکر شده با علماء، بزرگان قومی و جوانان در مورد تطبیق حجاب اسلامی و ادای نماز در جماعت گفتگو نموده و از علماء خواستند: از طریق منابر برای مردم در مورد فضیلت و اهمیت رعایت حجاب اسلامی، ادای نماز در جماعت، آموختن علوم دینی و تربیت خانواده مطابق ارشادات اسلامی؛ وعظ دینی نمایند.


رئیس امربالمعروف ولایت بغلان، به ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت سفر نمود

مولوی خلیل الرحمن راشد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بغلان طی سفر کاری، از ادارات ملکی و نظامی ولسوالی یاد شده به هدف تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های اصلاحی دیدار نمود.

در این سفر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بغلان برعلاوه نظارت از نهاد های محلی در این ولسوالی؛ نحوه برخورد و رفتار مجاهدین و محتسبین و چگونه گی رسیدگی به شکایات مردم را مورد غور و بررسی قرار داده طی دیدار های جداگانه با مردم و مسئولین نهاد های امارتی مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمود.

مولوی خلیل الرحمن راشد رئیس امربالمعروف در این سفر، کارمندان و مسئولین ادارات محلی امارت اسلامی را تشویق نمود که صورت و سیرت خود را مطابق به سنت گهربار آن حضرتﷺ آراسته نموده و با مردم و مراجعین رفتار نیک در پیش گیرند.

با این حال؛ مسئولان و کارمندان اداره های محلی، تشریف آوری رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات را به این ولسوالی خیر مقدم گفته و از روند نظارت تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر در این ولسوالی استقبال نمودند و آن را گام مؤثر در راستای تطبیق و رعایت احکام الهی خواندند.


رئیس امربالمعروف ولایت دایکندی خواهان همکاری نهاد های عدلی و نظامی در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات شد

الحاج مولوی شیر محمد صدیقی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت دایکندی با حضور در نشست ماهانه ارگانهای نظامی و عدلی این ولایت؛ در مورد همکاری همه جانبه ارگانهای عدلی و نظامی در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات با ریاست امربالمعروف صحبت نموده و بر تطبیق کامل فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رعایت رهنمود های اصلاحی در نهاد های متذکره تأکید نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف ولایت دایکندی به حفظ وحدت میان مردم، مجاهدین ومنسوبین اداره های محلی امارت سلامی صحبت نموده گفت: مجاهدین بیشتر از همه با اقشار مختلف جامعه در ارتباط اند، از اینرو باید از اخلاق پسندیده و رفتار نیک با مردم کار گیرند. وی اضافه نمود؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید.

رئیس امربالمعروف ولایت دایکندی در ادامه نشست پیرامون فضیلت خدمت به مردم، توضیحات ارایه نموده بیان داشت؛ محتسبین این ریاست در همکاری با سایر ادارات وظیفه سنگینی را به عهده دارند که همانا خدمت به مردم و اصلاح جامعه می‌باشد.


رئیس امربالمعروف ولایت نورستان به ولسوالی های کامدیش، برگ متال و وایگل این ولایت سفر نمود

مولوی دین محمد مستغنی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نورستان طی سفر کاری خویش از ادارات ملکی و نظامی  ولسوالی های کامدیش، برگ متال و وایگل این ولایت به هدف تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های اصلاحی دیدار نمود.

در این سفر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نورستان برعلاوه نظارت از تطبیق موارد ذکر شده؛ نحوه برخورد و رفتار محتسبین و چگونه گی رسیدگی به شکایات مردم را مورد غور و نظارت قرار داده، طی دیدار های جداگانه با مردم مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمود.

مولوی دین محمد مستغنی رئیس امربالمعروف در این سفر با کارمندان و مسئولین ادارات محلی امارت اسلامی دیدار نموده و آنان را تشویق نمود که صورت و سیرت خود را مطابق به سنت گهربار آن حضرتﷺ آراسته نموده و با مردم و مراجعین رفتار نیک در پیش گیرند.

با این حال؛ مسئولان و کارمندان اداره های محلی تشریف آوری رئیس امربالمعروف را خیر مقدم گفته، از روند نظارت تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در این ولسوالی ها استقبال نموده، آن را یک گام مؤثر در راستای تطبیق و رعایت احکام الهی خواندند.


منازعه میان باشند‌گان قریه شورجر در ولایت جوزجان؛ با وساطت محتسبین به صلح و دوستی تبدیل شد

منازعات و دشمنی ها هنوز هم در شهر ها بالأخص در نقاط دور دست از میان مردم قربانی می‌گیرد؛ بر اساس معلومات ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان، طی سال های گذشته چندین تن به اثر منازعات محلی در این ولایت کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی گردیده اند.

با این حال، محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان  توانسته اند که در یک ماه اخیر؛ شش مورد منازعات پیش آمده میان باشندگان این ولایت را حل نمایند و فضای صلح، دوستی و آشتی را میان آنان برقرار کرده اند.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان میگوید، منازعات و دشمنی ها علاوه  ‌بر اینکه تلفات انسانی و خسارات مالی را برای مردم به بار آورده، در بسیار موارد سبب مهاجرت‌ها، محرومیت اطفال از تعلیم و بی‌ جا شدن خانواده‌ها نیز گردیده است.

همچنان محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات از باشندگان این ولایت به خصوص طرفین منازعه، خواستند که خصومت را کنار گذاشته در فضای اخوت و برادری باهم زنده گی نمایند.


رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان در جلسه مقام این ولایت بر تقویت هماهنگی میان ادارات تأکید کرد

۱۴۴۵/۱۱/۲۵ ه  ق

مولوی شیرمحمد جواد رئیس ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان با حضور در جلسه هفته وار مقام این ولایت؛ در مورد همکاری نهاد های محلی امارت اسلامی با ریاست امربالمعروف صحبت نموده و بر تطبیق کامل رهنمود های اصلاحی، در تمام نهاد محلی شامل مرکز و ولسوالی های این ولایت تأکید نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان به رفتار نیک مجاهدین، کارمندان و پرسونل اداره های محلی امارت اسلامی با مردم صحبت نموده گفت؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید. وی اضافه نمود؛ لازم است به هدف ختم منکرات در جامعه با همکاری و هماهنگی قوی همه نهاد ها، مبارزه جدی صورت گیرد.

همچنان رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان برای حاضرین در این نشست در مورد فضیلت خدمت به مردم، مطابق به آیات قرآن کریم و احادیث نبویﷺ توضیحات ارایه نموده بیان داشت؛ منسوبین این ریاست در همکاری با سایر ادارات وظیفه سنگینی را به عهده دارند که همانا خدمت به مردم و اصلاح جامعه می‌باشد.

با این حال سایر مقامات ولایت بدخشان نیز دراین برنامه سخنرانی نموده، بر اهمیت امر بالمعروف، نهی عن المنکر تأکید کردند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان مطابق به برنامه های کاری شان از مساجد، مکان های ورزشی و تفریحی بازدید نموده، مردم را به انجام امور حسنه تشویق نمودند.


بیش از دو صد مرکز های عرضه خدمات صحی در کابل بازدید صورت گرفت

۱۴۴۵/۱۱/۲۵ ه ق

محتسبین کابل جهت تطبیق توصیه ها و رهنمود های اصلاحی، از۲۱۴ نهاد عرضه خدمات صحی در این ولایت دیدار نمودند.

ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می گویند محتسبین این ریاست مطابق به پلان کاری شان با پرسونل و داکتران مراکز صحی یاد شده دیدار و برای آنان توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین این ریاست داکتران و کارمندان صحی را به مراعات کردن حجاب اسلامی، پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ توصیه نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان نباید در تطبیق این حکم شرعی تعلل نمایند. محتسبین اضافه کردند؛ عزت زن مسلمان در مراعات کردن حجاب شرعی می باشد و کسانی که از این حکم الهی سرپیچی کنند از رحمت الهی محروم می‌شوند.

همچنان محتسبین به داکتران توصیه نمودند با مریض و مریضداران رفتار نیک نمایند؛ زیرا دین مقدس اسلام مسلمانان را به برخورد حسنه با یکدیگر امر نموده است.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر سمع و شکایات ولایت کابل در دیدار های جدا گانه با تاجران و کسبه کاران  در ارتباط به اقامه معروفات و جلوگیری از منکرات صحبت نموده و آنان را تشویق کردند که جهت امر بالمعروف، نهی عن المنکر که یک فریضه دینی است، محتسبین این اداره را کمک و همکاری نمایند.


مولوی محمد شفیع آزاد بحیث آمر امربالمعروف ولسوالی پریان پنجشیر معرفی و به کار آغاز کرد

مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر؛ مولوی محمد شفیع آزاد را به عنوان آمر جدید آمریت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولسوالی پریان این ولایت به کارمندان معرفی نمود.

این مراسم که با حضور رئیس دفتر مقام ولایت، رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر، رئیس معارف، رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، ولسوال و قومندان امنیه پریان برگزار شده بود؛ مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت پنجشیر گفت: سپردن کار به اهل آن از اولویت های مهم وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات است.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر در این مراسم برای آمر جدید التقرر آمریت امربالمعروف، نهی عن المنکر ولسوالی پریان این ولایت در پیشبرد هرچه بهتر امور کاری اش آرزوی موفقیت نموده، افزود خدمت به نظام اسلامی و حل چالش های مردم در نزد الله ﷻ عبادت است.

با این حال رئیس دفتر مقام ولایت پنجشیر در این مراسم خطاب به کارمندان و مسئولین محلی گفت: حفاظت و استحکام پایه‌ های نظام اسلامی مسئولیت همه به خصوص علمای دین می‌باشد و در تطبیق شریعت اسلامی همه دست با هم بدهیم.

مولوی محمد شفیع آزاد آمر جدید آمریت امربالمعروف ولسوالی پریان ولایت پنجشیر از اعتماد رهبری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات امتنان نموده، تعهد سپرد که در جهت خدمت به مردم از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد ورزید.


 

از کارکرد ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان، توسط مقام این ولایت تقدیر بعمل آمد

مولوی نورالدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان با تأکید بر نقش برجسته وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در اصلاح جامعه، از کارکرد های این ریاست در راستای اقامه معروفات، منع منکرات و رسیدگی به شکایات مردم تقدیر نمود.

معاون ولایت جوزجان در این مراسم گفت؛ محتسبین که مسئولیت امربالمعروف، نهی عن المنکر را بر دوش دارند امور مربوطه را با حکمت و شفقت انجام دهند وی اضافه نمود؛ در نتیجه سعی و تلاش مقام، مسئولین و محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات گراف منکرات در سراسر کشور کاهش چشم‌گیر یافته است و به شکایات مردم در اسرع وقت رسیدگی صورت گرفته است.

مولوی نور الدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان در اخیر اضافه نمود، تمام فعالیت های محتسبین در روشنایی احکام شریعت اسلامی، برای سعادت مسلمانان انجام یافته است.


روئسای دعوت و ازاله منکرات و سمع و تصنیف شکایات وزارت امر بالمعروف تعیین و به کار آغاز نمودند.

 ۱۴۴۵/۱۱/۲۰ ه ق

بر اساس لزوم دید ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان؛ مولوی راز محمد حامد به حیث رئیس جدید ریاست سمع و تصنیف شکایات و مولوی موسیٰ کليم عاصم  به حیث رئیس جدید ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات رسماً معرفی و به کار آغاز کردند.

مسئولان وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در هنگام معرفی روئسای جدیدالتقر، تقرر و تبدیل را در نظام امارت اسلامی یک اصل دانسته گفتند: که در نظام امارت اسلامی، تعهد و اطاعت پذیری رمز پیروزی می‌باشد و همه منسوبین باید اصول یاد شده را به شکل کامل رعایت نمایند.

قابل ذکر است که پیش از این مولوی راز محمد حامد به حیث رئیس ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی و مولوی موسیٰ کليم عاصم به عنوان رئیس سمع و تصنیف شکایات وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات مصروف خدمت و فعالیت بودند.

با این حال روئسای جدیدالتقرر تعهد نمودند که وظایف محوله‌ی خود را با رعایت اصل شفافیت و با اخلاص کامل در چارچوب شریعت اسلامی، در هماهنگی با رهبری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات  امارت اسلامی افغانستان، انجام خواهند داد.

 


رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان با نمایندگان رسانه‌ها در این ولایت دیدار و ملاقات نمود

محترم مولوی شیرمحمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان به هدف نحوه آگاهی دهی رسانه ها، با مسئولین و نمایندگان رسانه های محلی در مقر این ریاست دیدار نمود.

در این دیدا رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بدخشان با تأکید بر نقش رسانه ها در اصلاح جامعه گفت رسانه ها مسئولیت دارند در قسمت اقامه معروفات و منع منکرات برنامه های آگاهی دهی را در سطح مرکز و ولسوالی ها روی دست گیرند.

مولوی شیرمحمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بدخشان رسانه ها را یکی از ارکان مهم و مورد نیاز در پیشبرد اهداف اصلاحی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات دانسته میگوید؛ رسانه ها و به کارگیری آن ها در جهت تطبیق اوامر دینی، با تولید برنامه های شنیداری و دیداری می‌توانند زمینه اصلاحات اساسی در سراسر کشور مهیا نمایند.

همچنان در این نشست رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بدخشان از مسئولین و نمایندگان رسانه ها خواست؛ خبرها و گزارش‌های خود را بر اساس واقعیت‌ها و با در نظرداشت ارزش های اسلامی و منافع ملی تهیه و نشر کنند.


 

بازدید محتسبین ریاست شهری کابل از ادارات امارتی

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در کابل مطابق به فعالیت های اصلاحی شان از 40 ادارات امارتی در شهر کابل بازدید و نظارت نمودند. محتسبین طی نشست های جداگانه با مسئولین و کارمندان ادارات، برای آنان پیرامون مسایل ضروری توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات کابل، کارمندان و مسئولین را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، صداقت در وظیفه و رفتار نیک با مردم توصیه نموده گفتند: تطبیق احکام الهی بالای همه شهروندان به خصوص منسوبین اداره های امارتی لازمی می‌باشد  و نباید کارمندان امارتی که الگوی امارت اسلامی نزد مردم و جهانیان می‌باشند در تطبیق احکام شرعی تعلل نمایند، زیرا استحکام نظام اسلامی در تطبیق و رعایت احکام شرعی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل از بهر تطبیق رهنمود ها و گسترش تهیه و نشر برنامه های اسلامی، از مراکز رسانه های تصویری، صوتی و چاپی بازدید نموده و در نشستی با مسئولین و کارمندان گفتند؛ رسانه ها باید خبرها و گزارش‌های خود را با در نظرداشت ارزش های اسلامی، مبتنی بر حقایق و حفظ منافع ملی تهیه و نشر کنند.


 

استقبال رئیس امر بالمعروف ولایت جوزجان از ایجاد کمیته جمع آوری کمک به متضررین حوادث طبیعی

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان با استقبال از ایجاد کمیته جمع آوری کمک به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در کشور، جلسه‌ای را با اعضای کمیته و تاجران در بندر آقینه ولایت فاریاب دایر نموده و بر رساندن کمک به متضررین ناشی از سیلاب های اخیر تأکید ورزید.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت جوزجان در این نشست گفت: افزون بر کمک‌های که از سوی نهاد های امارتی به سیلاب زدگان صورت گرفته است؛ نشست های متعدد با سایر ارگان ها نیز برای هماهنگ ساختن کمک ها، توسط این ریاست صورت گرفته است.

همچنان مولوی وقاص رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان، همدردی و همکاری با متضررین سیلاب های اخیر در برخی از ولایات کشور را جز از وظایف ایمانی و اجتماعی همه افغان‌ها و نهاد های مدد رسان دانست.

قابل ذکر است که این کمیته تحت نظر مقام ولایت جوزجان با عضویت ریاست های مبارزه با حوادث و اطلاعات فرهنگ این ولایت ایجاد گردیده است.

جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، غور و هرات، زیان‌های هنگفتی جانی و  مالی را به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است و باشندگان این ولایات نیاز جدی به کمک و همدردی همه اقشار جامعه دارند.


مردم در راستای حمایت و حفاظت از نظام اسلامی مسوولیت دارند

مولوی خلیل الرحمن راشد رئیس ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بغلان با حضوراش در محفل دستار فضیلت حافظان قرآنکریم در ولسوالی دند غوری با تأکید بر حمایت و حفاظت از نظامی اسلامی گفت؛ که دلیلی برای جنگ در برابر نظام اسلامی در افغانستان وجود ندارد و مردم به هیچ کسی اجازه آن را نخواهد داد.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بغلان در این محفل افزود همه اقوام و اقشار افغانستان در جهاد و مبارزات دو دهه اخیر تلاش نموده است تا اشغال کشور خاتمه یابد و نظام اسلامی ایجاد شود، وی اضافه نمود؛ بزرگان امارت اسلامی از میان مردم برخاسته و این نظام با قربانی های مشترک همه قوام بوجود آمده است.

مولوی خلیل الرحمن راشد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت بغلان گفت که مسئولین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات شب و روز کوشش می‌کنند تا به مشکلات و شکایات مردم رسیدگی کنند و جهت حل مشکلات و اصلاح جامعه؛ با اقشار مختلف نشست های اصلاحی برگزار می نمایند.

با این حال  علما، بزرگان قومی و جوانان این ولایت  حمایت شان را از نظام امارت اسلامی اعلان نموده گفتند که آنان جهت تحکیم وتقویت نظام اسلامی به هرگونه همکاری آماده اند.

حمایت و حفاظت از نظام اسلامی وظیفه همه اقوام در کشوراست


رئیس امر بالمعروف جوزجان بر اصلاحات بیشتر در ادارات امارتی تأکید کرد

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان با اشتراک در نشست هفته وار مقام این ولایت گفت که امارت اسلامی به خصوص وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر  متعهد به تأمین حقوق تمام شهروندان در مطابقت به شریعت اسلامی است.

همچنان در نشست مقام ولایت جوزجان رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات بر تحکیم امنیت، اصلاح کارمندان در ادارات نظامی و ملکی تأکید نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف ولایت جوزجان پیرامون رفتار نیک مجاهدین و کارمندان اداره های محلی امارت اسلامی با مردم اشاره نموده گفت؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید. وی اضافه نمود؛ لازم است به هدف منع منکرات در جامعه با هماهنگی دیگر نهاد های امارتی مبارزه جدی صورت گیرد.

با این حال والی این ولایت نیز در این برنامه سخنرانی نموده، بر اهمیت امر  بالمعروف و نهی عن المنکر تأکید نموده اضافه کرد محتسبین امر بالمعروف وظیفه سنگینی را در راستای اصلاح جامعه به عهده دارند.


منازعه میان یک خانواده در ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل حل شد 

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می‌گویند که محتسبین این ریاست مطابق به فعالیت های کاری شان منازعه چندین ساله؛ ناشی از تقسیم زمین میان پنج برادر را در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل به صلح و دوستی تبدیل نمودند.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت کابل با بزرگان، جوانان محل و اعضای خانواده یاد شده تدویر جلسه نموده و در مورد اخوت، برادری و از خودگذری در روشنایی شریعت اسلامی صحبت نموده و از آنان خواستند؛ اختلافات شان را کنار گذاشته و در فضای امن و برادری زندگی نمایند.همچنان محتسبین میگویند به تلاش های شان جهت حل اختلافات در این ولایت ادامه خواهند داد.

با این حال بزرگان محل و اعضای این خانواده از فعالیت های محتسبین در جهت خاتمه بخشیدن به اختلافات شان ابراز رضایت و امتنان نمودند.


عنعنات ناپسند و خلاف شریعت اسلامی سبب زیان دنیوی و اخروی مردم می‌شود

رسم و رواج های مغایر شریعت اسلامی و هزینههای گزاف عروسی، مشکلی است که سالها دامنگیر جامعه و مردم افغانستان بوده است که بسیاری جوانان را از تشکیل خانواده در سن معین بازداشته است؛ به همین دلیل جمع کثیری از علمای دین، محاسن سفیدان، متنفذین قومی و جوانان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب خواهان منع عنعنات نا پسند در این ولسوالی گردیدند.

بزرگان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در گردهمایی با حضور مسوولین ریاست امر بالمعروف این ولایت و جمع کثیری از اهالی ولسوالی یاد شده؛ مشکلات مردم ناشی از رسم و رواج های نا پسند را بر شمرده خواهان همکاری مسوولین در رابطه گردیدند.

با این حال مولوی محمد صابر قانت آمر محتسبین ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در نشستی با آنان، پیرامون پیامد های رسم و رواج های ناپسند، پائین آوردن مهریه و ازدواج های اجباری دختران از دیدگاه قرآنکریم و احادیث نبویﷺ صحبت نموده گفت: علماء و بزرگان قومی مسئولیت دارند تا مردم را ازعواقب ناگوار دنیوی و اخروی، رسم و رواج های خلاف شریعت اسلامی آگاهی دهند تا مشکلات مردم از این ناحیه مرفوع گردد. 

محتسبین در این ولسوالی تأکید نمودند که ازدواج یک امر قانونی و شرعی است و باید به ساده ترین شکل ممکن انجام شود.

در اخیر؛ علماء ومتنفذین قومی ازفعالیت های آمریت محتسبین ولسوالی دولت آباد قدردانی نموده و تعهد کردند که در اقامه معروفات و منع منکرات در جامعه مسئولیت های خود را در کنار محتسبین انجام خواهند داد.


محتسبین در کابل خواهان همکاری مردم در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات در جامعه شد

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می گویند: محتسبین این ریاست مطابق به فعالیت های کاری شان درنقاط مختلف شهر کابل از مارکیت های تجارتی، مساجد و تالار های عروسی بازدید نموده و در دیدار با مردم در راستای رعایت اصول شرعی و همکاری مردم با محتسبین توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، مردم را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، اضرار و پیامد های استفاده از مواد مخدر و اهمیت همکاری مردم با نظام اسلامی تشویق نمودند.

 آنان همچنان بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند که شهروندان مسلمان افغانستان نباید در انجام احکام شرعی غفلت کنند زیرا عزت و عفت مسلمانان در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد.


رئيس امر بالمعروف ولایت جوزجان: رسیدگی به شکایات مردم از اولویت های کاری این ریاست شمرده میشود

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان جهت حل چالش های دکانداران و کسبه کاران در مرکز این ولایت؛ با مولوی نور الدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان و رئیس شاروالی این ولایت به صورت جداگانه دیدارنموده؛ پیرامون رسیدگی به شکایات دکانداران تبال نظر نمودند.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان در این دیدار ها گفت: بخش سمع شکايات این ریاست به منظور رسیدگی به شکایات مردم فعالیت دارد، مردم میتواند شکایات شان را با مسئوولین شريک نمايند که خوشبختانه تا الحال به اکثریت شکایات مردم به زود ترین فرصت رسیدگی صورت گرفته که این یک دست‌آورد بزرگ وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ميباشد.

طبق خبرنامه ریاست امربالمعروف ولایت جوزجان محتسبین این اداره مطابق پلان کاری روزمره شان از شهرها و روستاها نظارت نموده، برای شهروندان درمورد اهمیت وحدت مسلمین دراصلاح جامعه، آراسته نمودن سیرت و صورت مطابق به سنت نبویﷺ، اقامه معروفات و ازاله منکرات و فضیلت ادای نماز در جماعت  توصیه های لازم  نمودند.

محتسبین این ریاست از مساجد در مرکز این ولایت نیز دیدن نموده، برای علماء و بزرگان قومی توصیه شد که با راه اندازی برنامه های درسی در مساجد جلو انحرافات عقیدوی جوانان را که طی دو دهه گذشته از سوی کشورهای غربی تبلیغ شده بود را بگیرند.


کلید اصلی حل مشکلات جامعه؛ اعتماد میان نهاد های نظام اسلامی و ملت است

مولوی شیرمحمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان جهت هماهنگی وبهبود بخشیدن به فعالیت های این ریاست با رئیس حج و اوقاف، نماینده شورای علماء و شماری از عالمان دین ملاقات نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان در این نشست گفت: امربالمعروف، نهی عن المنکر در جلوگیری از مفاسد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در نظام های اسلامی از اهمیت والای برخوردار می باشد و نیاز است تا نهاد های زیربط در جهت تطبیق اصول شرعی با محتسبین و کارمندان این اداره همکاری نمایند.

همچنان دراین دیدار رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان گفت: کلید اصلی حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر توطئه های دشمن، و حدت و اعتماد میان نهاد های  نظام اسلامی و ملت است.

 با این حال نمایندگان ریاست حج و اوقاف و شورای علمای بدخشان از برنامه های اصلاحی ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات اظهار امتنان نموده، در راستای تطبیق طرزالعمل ها و رهنمود های اصلاحی؛ با محتسبین وعده همکاری همه جانبه نمودند.


رئیس امربالمعروف ولایت پنجشیر از جریان امتحانات آمرین عقیدتی در این ولایت دیدار و نظارت نمود

مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر با تعدادی از مسوولین وزارت دفاع ملی؛ از جریان برگزاری امتحان ۵۰ تن از آمرین عقیدتی مستقر در مراکز نظامی این ولایت؛ دیدار و نظارت نمود.

رئیس امربالمعروف ولایت پنجشیر حین نظارت از جریان امتحان گفت: سپردن مسئولیت به اهل آن؛ از تعهدات نظام امارت اسلامی می‌باشد به همین منظورعالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله حکم نموده تا از تمام آمرین عقیدتی بخش های نظامی در سراسر کشور امتحان اخذ گردد؛ و پس از آن افراد شایسته و واجد شرایط جهت فعالیت های اصلاحی در مراکز نظامی گماشته شوند.

مولوی مقبول احمد وقاص افزود؛ که اشخاص کامیاب شده از این امتحان برای خدمت در بخش های عقیدتی کندک های وزارت  دفاع ملی گماشته خواهند شد.

قابل یاد آوری است که این امتحان در تمامی قطعات و جزوتام های ساحوی وزارت دفاع ملی  با شفافیت کامل توسط مسئولین و نماینده های مربوطه برگزار گردید.


رئیس امر بالمعروف پروان: خانواده ها در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا باشند

مولوی رحمت الله زبیر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پروان مطابق به برنامه کاری خویش به مسجد جامع ولسوالی جبل السراج رفته و در دیدار با شهروندان این ولسوالی روی تعلیم و تربیه نوجوانان صحبت نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت پروان در این دیدار با اشاره به تهاجم فرهنگی کشورهای غربی گفت: خانواده ها در تربیت و تعلیم فرزندان خود مطابق به ارزش های اسلامی کوشا باشند.

مولوی رحمت الله زبیر برای حاضرین در این نشست گفت: اقامه معروفات و ازاله منکرات در جامعه مسئولیت علماء و محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر است و برای زدودن فساد و بد اخلاقی مردم باید با آنان همکاری نموده تا فعالیت های اصلاحی بیش از پیش تقویت شود.

همچنان در این دیدار رئیس امربالمعروف ولایت پروان با بیان اینکه تأمین امنیت خانوادگی، اجتماعی، حفظ جان، مال و ناموس مردم از وظایف اصلی نظام امارت اسلامی است گفت: به برکت خون شهداء و از خود گذری مجاهدین، اکنون نظام اسلامی به یک نظام مقتدر در جهان اسلام تبدیل شده است.

با این حال علماء و بزرگان قومی ولسوالی جبل السراج ولایت پروان فعالیت و عمل کرد محتسبین را در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات تحسین نموده،  امربالمعروف، نهی عن المنکر را یک اصل مهم و پذیرفته شده در جهان اسلام میدانند و نیز بر همکاری با محتسبین در جهت اصلاح جامعه تعهد نمودند.


محتسبین بامیان: زنان شاغل در مراکز صحی؛ حجاب اسلامی را رعایت نمایند

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان مطابق به فعالیت های کاری روزانه شان جهت اصلاح در جامعه؛ این بار با رئیس صحت عامه این ولایت دیدار نمودند و پیرامون رعایت احکام اسلامی در مراکز صحی تأکید نمودند.

در این دیدار؛ محتسبین گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان شاغل در نهاد های صحی نباید در رعایت این حکم شرعی تعلل نمایند. محتسبین افزودند؛ که عزت زنان در مراعات کردن حجاب شرعی می باشد و افراد که از این حکم الهی سرپیچی کنند مورد خشم الهی قرار خواهند گرفت.

محتسبین ریاست امربالمعروف از رئیس ریاست صحت عامه این ولایت خواستند که داکتران و پرسونل صحی را به مراعات کردن حجاب اسلامی، پایبندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت و برخورد حسنه با مراجعین توصیه نمایند.

 همچنان محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات بامیان در این دیدار افزودند؛ دفاتر کاری زنان و مردان جدا باشد و رعایت حجاب اسلامی از سوی داکتران زن یک امرضروری می‌باشد.

در اخیر رئیس صحت عامه ولایت بامیان از تشریف آوری محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر اظهار امتنان نموده و تعهد نمود که تمام توصیه ها و رهنمود ها را در نهاد مربوطه رعایت و تطبیق خواهد کرد.


رئیس امربالمعروف ولایت فاریاب به ولسوالی های اندخوی، قرمقول، قرغان و خان چهار باغ این ولایت سفر نمود

الحاج مولوی محمد صادق ثاقب رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت فاریاب طی سفر کاری خویش از ادارات ملکی و نظامی  ولسوالی های اندخوی، قرمقول، قرغان و خان چهار باغ این ولایت به هدف تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های اصلاحی دیدار نمود.

در این سفر رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت فاریاب برعلاوه نظارت از موارد ذکر شده؛ نحوه برخورد و رفتار محتسبین و چگونه گی رسیدگی به شکایات مردم را مورد غور و بررسی قرار داده طی دیدار های جداگانه با مردم مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمود. 

مولوی محمد صادق ثاقب رئیس امربالمعروف در این سفر با کارمندان و مسئولین ادارات محلی امارت اسلامی دیدار نموده و آنان را تشویق نمود که صورت و سیرت خود را مطابق به سنت گهربارآن حضرتﷺ آراسته نموده و با مردم و مراجعین رفتار نیک در پیش گیرند.

با این حال؛ مسئولان و کارمندان اداره های محلی تشریف آوری رئیس امربالمعروف را خیر مقدم گفته و از روند نظارت تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله و رهنمود های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر در این ولسوالی ها استقبال نموده و آن را یک گام مؤثر در راستای تطبیق و رعایت احکام الهی خواندند.


 

بازدید اصلاحی محتسبین کابل، با باشندگان و مسئولین ولسوالی قرباغ 

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به برنامه کاری روزانه شان از ولسوالی قرباغ این ولایت بازدید نموده و طی جلسات متعدد با مسئولین امارتی، بزرگان قومی و جوانان روی پیامد های دنیوی و اخروی غفلت در عبادات و انجام دادن منکرات صحبت نموده گفتند: اگر کسی بخواهد از شقاوت به سعادت و از سختی به آسانی برسد باید بر اساس معیار‌های شریعت عمل نموده احکام و اصول دینی را به شکل کامل رعایت نماید.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات کابل؛ تنها راه پایان بخشیدن به مشکلات زندگی را رعایت احکام الهی و نزدیک شدن به اللهﷻ عنوان نموده، حاضرین را بر انجام درست عبادات توصیه کرده اضافه نمودند؛ مسلمانان در هر مصیبت و مشکلات ارتباط خویش را با الله متعال بیشتر نزدیک سازند، از گناه هان خود طلب بخشش نمایند تا مورد توجه و رحمت الله متعال قرار گیرند.

 بر بنیاد خبرنامه ای ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل؛ محتسبین این ریاست در این نشست ها به تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله، رعایت کامل توصیه ها و رهنمود های اسلامی تأکید نمودند.


رئیس امربالمعروف ولایــت ســـرپل به  ولسوالی گوسفندی در این ولایت سفرنمود

مولوی محمد مسعود حنفی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل طی سفرهای کاری اش به ولسوالی های این ولایت، اینبار به ولسوالی گوسفندی سفر نمود.

مولوی محمد مسعود حنفی در این سفر با علماء، امامان مساجد، بزرگان قومی، جوانان، مجاهدین و مسئولان نهاد های امارتی دیدار نموده، پیرامون اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در مطابقت به نصوص قرآن کریم و احادیث شریف توصیه نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل هدف و انگیزه  سفر های اش به ولسوالی ها را نظارت از فعالیت های اصلاحی محتسبین، تحکیم و گسترش روابط ملت با امارت و استماع شکایات مردم از نزدیک عنوان نمود.

با این حال علماء و بزرگان قومی ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل فعالیت و عمل کرد محتسبین را در جهت اقامه معروفات و ازاله منکرات تحسین نموده،  امربالمعروف، نهی عن المنکر را یک اصل مهم و پذیرفته شده در دین مبین اسلام میدانند و نیز بر همکاری با محتسبین در جهت اصلاح جامعه تعهد نمودند.

قابل ذکر است که رئیس امربالمعروف در این سفر از قریه های دور دست این ولسوالی نیز بازدید نموده و باشندگان محل را به اجتناب از انجام رسوم و عنعنات ناپسند تشویق نمود.


 

هیئت معینیت نظامی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر از قومندانی لوای انجنیری وزارت دفاع دیدن نمود

هیئت معینیت نظامی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات به ریاست شیخ راز محمد حامد رئیس دعوت و ازاله منکرات برای اطمینان از تطبیق فرامین و رهنمودها با مسئولین و مجاهدین قومندانی لوای انجنیری وزارت دفاع ملی تدویر جلسه دادند.

شیخ راز محمد حامد رئیس دعوت و ازاله منکرات و هیئت همراه از دفاتر کاری و اتاق های مجاهدین بازدید نموده و فرامین عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله را به سمع مجاهدین رسانده بر تطبیق و رعایت آن تأکید نمودند.

این هیئت به مسئولیت پذیری مجاهدین در راه خدمت به وطن اشاره نموده گفتند: آنان به خدمات مجاهدین ارزش بیشتر قایل اند و تلاش می کنند؛ منسوبین نظامی را مطابق به ارزش های اسلامی آموزش دهند.

به گفته اعضای این هیئت مجاهدین که به اساس ارزش های اسلامی، آموزش را فراگیرد، خدمت به وطن  پابند خواهند بود.


اشتراک رئیس امربالمعروف ولایت کاپیسا در جلسه انکشافی مقام این ولایت

الحاج شیخ جمال الدین مظهری رئیس ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا با حضور در جلسه انکشافی هفته وار مقام این ولایت؛ در مورد همکاری نهاد های محلی امارت اسلامی با ریاست امربالمعروف صحبت نموده و بر تطبیق کامل رهنمود های اصلاحی، در این ولایت تأکید نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف ولایت کاپیسا پیرامون رفتار نیک مجاهدین با مردم اشاره نموده گفت؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید. وی اضافه نمود؛ لازم است به هدف زدودن منکرات در جامعه با هماهنگی دیگر نهاد های امارتی مبارزه جدی صورت گیرد.

با این حال والی این ولایت نیز در این برنامه سخنرانی نموده، بر اهمیت امر  بالمعروف و نهی عن المنکر تأکید نموده اضافه نمود محتسبین امر بالمعروف وظیفه سنگینی را در راستای اصلاح جامعه به عهده دارند.

همچنان رئیس امربالمعروف ولایت کاپیسا درمحفل که به مناسبت دستار بندی در مدرسه بدراب ولسوالی تگاب این ولایت تدویر یافته بود اشتراک نموده، برای حاضرین در مورد فضیلت و جایگاه علم و رساندن آن به دیگران، از مظهر قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ایراد سخن نمود.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا مطابق به برنامه های کاری شان از مساجد، مکان های ورزشی، تفریحی و هوتل های عروسی نظارت نموده ، مردم را به انجام کار های خیر تشویق نمودند.


 

محتسبین ولایت کابل: رعایت حجاب حکم الهی است

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های کاری شان از قریه و قصبات ولسوالی سروبی ولایت کابل دیدن نموده و در نشست های متعدد با مسئولین و مردم در رابطه به حکم حجاب اسلامی و رعایت آن توصیه نمودند.

بر اساس خبرنامه ای این ریاست؛ محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل در این دیدارها به رعایت کامل حجاب تأکید نموده گفتند: زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند چون امری از سوی اللهﷻ است.

همچنان محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر برای باشندگان ولسوالی سروبی افزودند: هر کار یا تلاشی برای رفاه مردم و پیشرفت کشور، در حقیقت سبب کسب رضای خداوندﷻ  می گردد.

پس همه شهروندان افغانستان مسئولیت دارند تا در منع منکرات و پیشرفت کشور محتسبین این ریاست را کمک و همکاری کنند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مراکز صحی،  میدان های ورزشی را در این ولسوالی مورد بازدید قرار داده؛ شهروندان را به رعایت حجاب اسلامی، پابندی به نماز در جماعت و اجتناب از مواد مخدر تشویق نمودند.


حمایت مردم بامیان از فعالیت های اصلاحی محتسبین در این ولایت

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات این ولایت در قریه تگاب ولسوالی پنجاب در گردهمایی بزرگ مردمی با حضورعلمای دین، بزرگان قومی و جوانان پیرامون رعایت حجاب اسلامی توصیه های لازم نموده گفتند: مطابق به اصول و احکام شرعی زنان مکلف بر رعایت حجاب اسلامی می باشند زیرا عدم رعایت آن باعث ایجاد مشکلات در جامعه میگردد. 

در این دیدار محتسبین ریاست امربالمعروف رعایت حجاب را یک امر الهی دانسته و تأکید نمودن که علمای دین در امر مبارزه با منکرات و جلوگیری از بی حجابی زنان، براي سرپرست خانواده ها از طریق منابر توصیه نمایند.

 همچنان در این دیدار محتسبین امربالمعروف این ولایت در مورد تحکیم نظام اسلامی گفتند: نظام امارت اسلامی ثمره خون هزاران شهید می باشد و مردم باید متوجه حفظ ارزشها، دست آورد ها و خون شهدأ باشند و در جهت اصلاحات جامعه با محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر تلاش بیشترنمایند.

با این حال علماء، بزرگان قومی و جوانان این ولایت از کارکرد و فعالیت های محتسبین قدردانی نموده گفتند: در دو سال گذشته محتسبین امربالمعروف تلاشها و زحمات زیادی را انجام دادند و درعرصه دعوت و اصلاح جامعه دست آورد های چشمگیری را در کارنامه شان ثبت نموده و قابل تقدیر و حمایت مردم می‌باشند.


 

تطبیق و رعایت احکام شرعی باعث تحکیم نظام اسلامی میگردد

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های کاری شان از ولسوالی های چهارده گانه کابل دیدن نمودند.

بر اساس خبرنامه ای این ریاست؛ محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل از آمریت شهدأ و معلولین، آمریت استخبارات و مدیریت قریه جات ولسوالی ها نظارت نموده و در نشستی با مسئولین، کارمندان و مجاهدین  به آنان در راستای رعایت اصول شرعی توصیه های لازم نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین مسئولان و کارمندان اداره های امارتی را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، همکاری با محتسبین در راستای اقامه معروفات و منع منکرات تشویق نموده بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند؛ کارمندان نظام اسلامی در رعایت احکام شرعی و انجام وظیفه غفلت نه‌نمایند، زیرا استحکام نظام اسلامی در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل ده ها کلینک صحی، پارک های تفریحی و مارکیت های تجارتی را در شهر کابل مورد بازدید قرار داده؛ شهروندان را به رعایت حجاب اسلامی، پابندی به نماز در جماعت و اجتناب از مواد مخدرتشویق نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان مسلمان نباید در رعایت این حکم شرعی غفلت کنند.


دیدار رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نیمروز با مالکین تالارهای عروسی

مولوی زرقاوی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات ولایت نیمروز با مالکین تالار های عروسی در سطح این ولایت نشست تعارفی برگزار نمود.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات نیمروز طی این نشست برای مالکین تالارها گفت: مراسم های عروسی مطابق اصول شریعت اسلامی برگزارگردد و  شرایطی که برای آنان از سوی این ریاست قبلاً ابلاغ گردیده به گونه کامل رعایت شود.

مولوی زرقاوی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت نیمروز مالکین تالار های عروسی در این ولایت را بر همکاری با محتسبین تشویق نموده آنان را در راستای جلوگیری از منکرات توصیه نمود.

در اخیر مالکین تالار های عروسی از فعالیت صادقانه و برخورد نیک محتسبین حین انجام وظیفه قدردانی نموده گفتند؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر وجیبه دینی مسلمانان می باشد از اینرو دو شادوش محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در جهت اصلاح جامعه، اقامه معروفات، منع منکرات و تطبیق طرزالعمل های رهنمودی کوشش و تلاش خواهند کرد.


 

شیخ جمال الدین مظهری: محتسبین هنگام اجرای وظایف‌ با مردم رفتار نیک داشته باشند

الحاج شیخ جمال الدین مظهری رئیس ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کاپیسا، آمریت های امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات ولسوالی های حصه دوم کوهستان، کوهبند و ولسوالی حصه اول کوهستان این ولایت را مورد بررسی و نظارت قرارداد.

رئیس امربالمعرف، نهی عن المنکر ولایت کاپیسا در نشستی با محتسبین، بر رفتار خوب آنان با مردم تأکید کرده گفت: محتسبین هنگام انجام مسوولیت های وظیفوی از رفتار و برخورد نیک با مردم کار گیرند و در برابر فساد و منکرات مبارزه جدی صورت گیرد.

شیخ مظهری در این نشست گفت: وظیفۀ محتسبین دعوت، خدمت ومنع کردن مردم از فتنه، فساد و آگاهی‌دهی در امورات دینی است که در کنار خطبای مساجد، مکاتب، مدارس و جامعه مسولیت دارند تا مردم را به راه درست رهنمایی کنند.

وی در این نشست از محتسبین مرکز و ولسوالی های این ولایت خواست که در اجرای وظایف شان با مردم از نرمش  کار بگیرند و با رویۀ نیک و پسندیده، مردم را به راه نیک دعوت نمایند.

قابل ذکر است؛ با استقرار نظام اسلامی و آغاز دو باره وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شک

ایات گراف منکرات در سطح کشور کاهش چشمگیر یافته‌است.


محتسبین بدخشان؛ بر ادامه دروس دینی در مساجد تأکید نمود

مولوی شیر احمد جواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان با حضور در نشست مردمی در مرکز این ولایت، در مورد ادامه برنامه های آموزشی دینی در مساجد بعد از ختم ماه مبارک رمضان و همکاری مردم به خصوص بزرگان قومی و علماء با ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر صحبت نموده، بر تطبیق و رعایت کامل رهنمود های اصلاحی در این ولایت تأکید نمود.

در این نشست رئیس امربالمعروف ولایت بدخشان در خصوص رفتار نیک محتسبین با مردم صحبت نموده گفت؛ امربالمعروف، نهی عن المنکر در نظام‌های اسلامی یک اصل پذیرفته شده‌است، تا جامعه را در راستای اقامه معروفات و ازاله منکرات همکاری نماید. وی اضافه نمود؛ لازم است به هدف زدودن منکرات در جامعه با هماهنگی و همکاری نهاد های ذیربط مبارزه جدی صورت گیرد.

با این حال علمای دین و بزرگان قومی این ولایت بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه اسلامی تأکید نموده اضافه کردند؛ محتسبین وظیفه سنگینی را در راستای اصلاح جامعه و رهنمایی آنان به عهده دارند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان مطابق به برنامه های کاری شان از مساجد، مکان های ورزشی، تفریحی و هوتل های عروسی بازدید نموده ، مردم را به انجام کار های نیک تشویق نمودند.

 


محتسبین کابل: شهروندان در جهت رعایت اصول شرعی نسبت به هر زمان دیگر کوشا باشند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می گویند: محتسبین این ریاست مطابق به فعالیت های کاری شان درنقاط مختلف شهر کابل با مردم دیدار نموده؛ به آنان در راستای رعایت اصول شرعی توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، مردم را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، همکاری با نظام اسلامی تشویق نمودند. آنان همچنان بر ضرورت و اهمیت امربالمعروف، نهی عن المنکر در جامعه تأکید کرده اضافه نمودند؛ شهروندان نباید در رعایت احکام شرعی غفلت نمایند زیرا عزت مسلمانان در عملی نمودن احکام الهی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل ده ها مارکیت تجارتی را در شهر کابل مورد بازدید قرار داده؛ زنان را به رعایت حجاب اسلامی تشویق نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان مسلمان نباید در رعایت این حکم شرعی غفلت کنند. محتسبین افزودند؛ رعایت حجاب اسلامی حکم الله متعال است، چنانچه در کتاب خود ( قرآنکریم) عزت زنان مسلمان را در رعایت حجاب اسلامی آنان ذکر کرده است.


تطبیق فرامین و توصیه های اصلاحی در ایام عید

محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ایام عید سعید فطر، فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله  و توصیه های اصلاحی این وزارت را در سطح مرکز و ولایات با مردم شریک نمودند.

محتسبین با حضور در مساجد و محلات مزدحم به هدف آگاهی دهی از فرامین امیرالمومنین حفظه الله و رهنمود های وزارت امر بالمعروف؛ مردم را به حفظ وحدت و رعایت کامل فرامین و رهنمود ها توصیه نمودند.

همچنان به اساس گزارش ها محتسبین در مرکز، ولایات و ولسوالی ها نشست های را  به منظور چگونگی جلوگیری از منکرات در روز های عید با مسئولان ادارات ذیربط برگزار نمودند که در این نشست ها روی ممنوعیت جنگ انداختن حیوانات، بد حجابی و استفاده از پتاقی و شادیانه ، میان ادارات مرتبط توافق صورت گرفت.

محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت گفتند: علماء، امامان مساجد و بزرگان قومی در جلوگیری از منکرات مسوولیت ایمانی داشته و آنان باید در کنار محتسبین در رساندن توصیه های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر  به مردم همکاری جدی نمایند.


رئیس امربالمعروف بامیان با هماهنگ کننده دفتر یوناما در بامیان ملاقات نمود

مولوی محمود الحسن منصوری رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان با محمد علی هماهنگ کننده دفتر یونما در بامیان دیدار و ملاقات نمود.

 این نشست که در مقر ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت بامیان دایر گردید؛ نخست مولوی محمود الحسن منصوری هدف ملاقات با مسئول دفتر یونما را شرح نموده بیان داشت: مسئولیت های نظام اسلامی به خصوص ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر در قبال فعالیت های موسسات خارجی و دفاتر کمک رسان که در افغانستان فعالیت دارند تأمین امنیت کارمندان و نظارت از فعالیت های شان در عرصه خدمتگذاری برای مردم می‌باشد. 

در این دیدار رئیس امربالمعروف، بامیان افزود: "در جامعه اسلامی تنظیم کننده عدالت اجتماعی صرف قانون دین مبین اسلام می‌باشد، اساس صلح و امنیت سرتاسری در کشور تطبیق قوانین اسلامی است که الحمدلله در امروز در کشور تأمین گردیده است".

مولوی منصوری مسئولان دفتر یونما را تشویق نمود، حقایق که در افغانستان جریان دارد را به گوش مسئولان بلند رتبه این سازمان انتقال دهند، چون برخی از رسانه های مغرض همیشه دنبال توطئه سازی علیه نظام امارت اسلامی می باشند. 

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت بامیان در اخیر بیان داشت: در تشکیل وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات امارت اسلامی همه علمای دین می باشند و از اساسات دعوت بطریق احسن آگاهی کامل داشته و هیچ مشکل وجود ندارد.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


تأکید رئیس امر بالمعروف سمنگان بر تقویت وحدت میان مردم

الحاج مولوی حبیب الله حماس رئیس ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سمنگان مطابق به برنامه های اصلاحی شان در جامعه در نشستی با محاسن سفیدان، بزرگان قومی و جوانان قریه رباطک این ولایت، پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضان و انجام طاعات و عبادات درین ماه صحبت نموده، برای جوانان این قریه توصیه نمود تا از شب نشینی های بی مورد جلوگیری کنند و در عوض به عبادت ذات اقدس الهی بشتابند تا سبب فلاح و رستگاری دردنیا و آخرت شان گردد.

رئیس امربالمعروف سمنگان گفت: در بیست سال گذشته رسوم وعنعنات غیراسلامی بر افکار عامه تأثیرات منفی برجا گذاشته و برای احیاي فرهنگ اسلامی، علماء و متنفذین قومي مسئولیت دارند تا محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات را همکاری نمایند.

همچنان مولوی حماس رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت برخی از ماده های قانون جدید سمع شکایات را با آنان تشریح نموده، گفت: هرگاه مسئولین امارت اسلامی از صلاحیت های وظیفوی خود استفاده نا متناسب نمایند که در نتیجه سبب آزار و اذیت مردم گردد، متضررین در همه نقاط کشور که باشند میتوانند بدون تردید شکایات شان را در بخش سمع شکایات ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ثبت نمایند.

در اخیر باشندگان قریه رباطک ولایت سمنگان تعهد سپردند که در جهت اسلاح جامعه همکاری شان با محتسبین دوام خواهد داشت.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


نداشتن آگاهی نسبت به حقیقت اسلام، عامل تاثیر پذیری جوانان به تبلیغات است

مولوی محمد یاسین وقاص رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت جوزجان حین دیدار با تعداد کثیری از جوانان این ولایت گفت: در دو دهه گذشته شهروندان افغانستان به خصوص جوانان از توطئه و تبلیغات کشور های اشغالگر متأثر گردیده و بیشتر جوانان را از فرهنگ اسلامی به دور نگهداشته اند.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت نداشتن علم و آگاهی تعدادی جوانان را از مهم ترین عوامل منحرف شدن جوانان از راه راست عنوان نموده گفت: در حکومت های قبلی نبود برنامه‌های اسلامی، مدارس دینی و مواد تدریسی، عرصه تبلیغات را به کشور های اشغالگر و سایر نهاد های نفاق افگن مساعد ساخته بود.

مولوی محمد یاسین وقاص افزود: تلاش وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات همواره برای بلند بردن سطح آگاهی جوانان از حقیقت اسلام بوده، و در زمینه سازی آموزش علوم دینی و علوم عصری برای جوانان تلاش می‌کند.

طبق یک خبر دیگر، محتسبین این ولایت نظر به برنامه های کاری شان از مساجد مرکز و ولسوالی های این ولایت دیدار نموده، برای شهروندان پیرامون فضیلت شب قدر و فضایل اعتکاف و عبادت در دهه اخیر ماه مبارک رمضان آگاهی  دادند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


محتسبین کابل: منسوبین نظام در وظیفه خود کوشا و با مردم رفتار حسنه داشته باشند

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می گویند محتسبین این ریاست مطابق به فعالیت های کاری شان از ایست های بازرسی و پوسته های امنیتی مجاهدین درنقاط مختلف شهر کابل دیدار و برای آنان توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در کابل، مجاهدین را به پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ، صداقت در وظیفه و رفتار نیک با مردم توصیه نموده گفتند: تطبیق احکام الهی بالای همه مسلمانان لازمی می‌باشد نباید شهروندان کشور به خصوص منسوبین نظام که الگوی امارت اسلامی نزد مردم و جهانیان می‌باشند در تطبیق احکام شرعی تعلل نمایند زیرا عزت مسلمانان در عملی نمودن احکام شرعی می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست شهری کابل ده ها مارکیت تجارتی را در شهر کابل مورد بازدید قرار داده ومردم به خصوص طبقه اناث را به رعایت حجاب اسلامی تشویق نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان مسلمان نباید در تطبیق این حکم شرعی غفلت کنند و تأکید نمودند که عزت زنان مسلمان در مراعات کردن حجاب اسلامی آنان می‌باشد.


 

عبادت در شب قدر بهتر از عبادت هزار ماه است

شب قدر کلمه قرآنی است که این شب در قرآن‌کریم، در سوره قدر، با صفت مبارکه یاد شده و عبادت در این شب بهتر از هزار ماه دانسته شده است.

به همین منظور محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل در مساجد مرکز و ولسوالی های این ولایت حضور یافته و برای شهروندان پیرامون فضیلت شب قدر و فضایل اعتکاف آگاهی دادند.

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت می‌گویند: شب قدر بهترین فرصت برای طلب بخشش و آمرزش گناهان از خداوندﷻ است و پروردگار در این شب عنایت ویژه ای به بندگان خود داده است و در واقع آن را بهانه ای جهت آمرزش گناهان بندگان خود قرار داده است و همچنان پیامبر اعظم ﷺ در روایتی موجودیت شب قدر را لطف از جانب اللهﷻ به بنده گان اش عنوان نموده است.

محتسبین در ادامه بیانات اصلاحی شان پیرامون شب قدر بیان داشته افزودند؛ نظر به احادیث شریف احتمال آن بیشتر است که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان باشد که مسلمانان باید شب های دهه اخیر ماه مبارک رمضان را با انجام عبادات سپری نمایند.


محتسبین ولایت کابل با کارمندانِ برخی نهاد های صحی در این ولایت دیدار نمود

ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل با فرستادن خبرنامه ای می گویند محتسبین این ریاست با پرسونل و داکتران ۴۶ مراکز صحی دیدار و برای آنان توصیه های اصلاحی نمودند.

در این دیدار ها؛ محتسبین این ریاست داکتران و پرسونل صحی را به مراعات کردن حجاب اسلامی، پا بندی به نماز در جماعت، آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبویﷺ توصیه نموده گفتند: فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ﷺ ثابت بوده و زنان نباید در تطبیق این حکم شرعی تعلل نمایند و تأکید نمودند که عزت زنان در مراعات کردن حجاب شرعی می باشد و افراد که از این حکم الهی سرپیچی کنند مورد خشم الهی قرار خواهند گرفت.

همچنان محتسبین به داکتران توصیه نمودند با مریض و مریضداران رفتار نیک نمایند؛ زیرا دین مقدس اسلام مسلمانان را به برخورد حسنه با یکدیگر امر نموده است.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر سمع شکایات ولایت کابل در دیدار های جدا گانه با تاجران  و بزرگان قومی در ارتباط به اقامه معروفات و جلوگیری از منکرات صحبت نموده گفتند: امر بالمعروف و نهی عن المنکر بلندترین فریضه دینی است که اکیداً در کلام اللهﷻ ذکر گردیده و خوش بختانه به گونه عملی در جامعه جریان دارد، آنان از تمام شهروندان، مسوولین و مردم عام در اقامۀ معروفات و جلوگیری از منکرات طلب همکاری نمودند.


نظارت محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت فاریاب از موسسات کمک رسان

۱۴۴۵/۷/۱۳ ه ق

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت فاریاب مطابق به فعالیت های اصلاحی شان؛ بیش از ده موسسه کمک رسان غیر امارتی را نظارت نموده و در دیدار با مسئولین و کارمندان پیرامون موضوعات مختلف ایراد سخن نموده و مسئولین موسسات را مبنی بر شناسایی مستحقین و توزیع کمک ها به آنان توصیه های لازم نمودند .

همچنان محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات فاریاب گفتند: دفاتر کاری زنان و مردان جدا باشد و کارمندان اناث حجاب اسلامی را رعایت کنند و کارمندان مرد نماز هایشان را با جماعت اداء نمایند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت فاریاب نیز بیش از چهل مارکیت تجارتی در داخل شهر این ولایت را نظارت نموده، دکانداران را تشویق نمودن که در معاملات تجارتی شان عدل و انصاف را سرلوحه ای تجارت خود قرار دهند، همچنان مردم عام را در جهت تطبیق احکام شرعی تشویق نموده و تأکید بر ادای نماز با جماعت نمودند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


نظارت ازچگونگی عرضه خدمات صحی در ولایت پنجشیر

محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر از چگونگی عرضه خدمات صحی؛ از شفاخانه ها و کلینیک ها در این ولایت نظارت نمودند.

در این نظارت محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیرضمن تأکید برخاتمه بخشیدن به تجویز نسخه های بی مورد و مبهم، پیرامون اصلاح سیرت و صورت کارمندان امارتي در بخش صحت طبق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ادای نمازهای پنج گانه در جماعت، رعایت حجاب اسلامی و اخلاق حسنه با پرسونل صحی و مریض داران گفتگو نمودند.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت پنجشیر نیز ازمسئولان نهاد های صحی در این ولایت خواست که برای تمام داکتران در این ولایت آگاهی دهند تا مسئولیت های سپرده شده خویش را به صورت درست و مطابق به شریعت اسلامی انجام داده و از نسخه نویسی مبهم و انحصاری که خلاف مسلک طبابت و شریعت اسلامی است پرهیز کنند.

با این حال رؤسای شفاخانه ها و کلینک های صحی از تشریف آوری محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر ابراز امتنان و تعهد همکاری نمودند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


منازعات میان باشند‌گان ولسوالی جاغوری؛ با وساطت محتسبین به صلح و دوستی تبدیل شد

منازعات و خصومت‌های شخصی هنوز در سراسر کشور از میان مردم قربانی می‌گیرد که بر اساس معلومات محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غزنی، طی سالیان اخیر ده ها تن از اثر منازعات محلی در این ولایت کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولسوالی جاغوری این ولایت در یک ماه اخیر؛ سه منازعه میان باشندگان چندین قریه را که به سر موضوعات مختلف به میان امده بود را حل نموده فضای صلح و آشتی را میان آنان برقرار نمود

محتسبین ریاست امربالمعروف ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند، منازعات و دشمنی ها علاوه  ‌بر اینکه تلفات انسانی و خسارات مالی را برای مردم به بار آورده، در بسیار موارد سبب مهاجرت‌ها، محرومیت اطفال از تعلیم و بی‌خانمان شدن خانواده‌ها نیز گردیده است.

همچنان محتسبین امربالمعروف،نهی عن المنکر و سمع از تمام باشندگان ولسوالی جاغوری این ولایت خواستند که منازعات و دشمنی ها را کنار گذاشته در فضای اخوت و برادری زنده گی نمایند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


مسلمانان بر تطبیق امربالمعروف و نهی عن المنکر مکلف می باشند

مولوی محمدمسعود حنفی رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سرپل با حضور در یکی از مساجد که در آن بیش از شش هزار نماز گزار حضور داشت؛ گفته است امربالمعروف و نهی عن المنکر واجب بوده و هر فرد مسلمان به تطبیق آن مکلف می باشد.

رئیس امربالمعروف،نهی عن المنکر و سمع شکایات گفت امربالمعروف و نهی عن المنکر  در جلوگیری از مفاسد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی از اهمیت والای برخوردار می باشد و علماء به تطبیق این اصول شرعی اتفاق نظر داشته و افراد که از این اصول شرعی انکار نمایند؛ از دایره اسلام خارج خواهند شد.

محتسبین این ولایت از بخش های مختلف مرکز این ولایت نظارت نموده و مردم را به ادای نمازجماعت، تطبیق احکام اسلامی و تعطیل نمودن فعالیت های کاری در هنگام نماز جمعه؛ وعظ دینی نمودند.

قابل ذکر است باشندگان ولایت سرپل؛ از فعالیت های محتسبین اظهار خرسندی نموده و گفته است بعداز آغاز فعالیت وزارت امربالمعروف،نهی عن المنکر و سمع شکایات گراف منکرات به گونه چشمگیری کاهش یافته و محتسبین اطمینان داشته باشند مردم در تطبیق احکام اسلامی در کنار آنان قرار خواهند گرفت.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


مجاهدین ضمن وفاداری به نظام اسلامی از اموال بیت المال به گونه درست نگهداری نمایند

مولوی شیرمحمدجواد رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بدخشان در مراسم فراغت 360 تن از منسوبین نظامی؛ آنان را به نگهداری از اموال بیت المال، صداقت و وفاداری به نظامی اسلامی توصیه نمود.

با این حال مسئولان وزارت دفاع ملی در این نشست مجاهدین را به مسئولیت پذیری در قبال نظامی اسلامی فراخوانده و از آنان خواست؛ مهارت های فراگرفته شده را در سطح جزتام های شان به سایر مجاهدین آموزش دهند.

منسوبین فارغ شده؛ تدویر همچون برنامه ها را در بلند بردن سطح مهارت های شان موثر دانسته و اطمینان دادند با تمام قاطعیت از ارزش های اسلامی و سرحدات کشور دفاع خواهند کرد.

طبق یک خبر دیگر رئیس امربالمعروف این ولایت در نشست با نمایندگان ادارات امارتی در مورد قانون سمع و بررسی شکایات معلومات داده و گفته است هر کارمند امارتی مکلف به همکاری در زمینه رسیدگی به شکایات مردم می باشد.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


 

محتسبین  شهر کابل در چندین  مکاتب و مدارس دیني برای شاگردان وعظ دینی نمود

محتسبین ریاست شهری وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل از ده ها مکاتب و مدارس نظارت نموده و فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله برای شاگردان بیان نمودند.

محتسبین، شاگردان را به فراگیری علوم دینی و عصری فراخوانده و از تمام استادان خواسته در جلوگیری از منکرات و تطبیق احکام الهی با آنان همکاری نمایند و نیز استادان را به برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت توصیه نمودند.

محتسبین گفتند فراگیری علوم دینی و عصری برای جامعه اسلامی یک نیاز جدی بوده و جامعه اسلامی با آموزش پیشرفت خواهند کرد.

 محتسبین ولایت کابل در مورد اهمیت حجاب اسلامی در نهاد های آموزشی و مساجد صحبت نموده و خواهان همکاری مردم در زمینه تطبیق این حکم الهی گردیده است به گفته آنان دین مقدس اسلام به زنان حقوق بیشتر داده است و زنان در جامعه اسلامی از حقوق بیشتر برخوردار هستند و زنان با رعایت حجاب اسلامی از عزت و فضایل بیشتر برخوردار خواهند شد.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


رعایت اصول عدل و انصاف در تجارت، سبب رشد و توسعه آن میشود

محتسبین شهري کابل مطابق به فعالیت های اصلاحی روزانه شان از مارکیت های تجارتی حوزات شهر کابل نظارت نموده و در نشست های متعدد با مسئولین مارکیت ها و دکانداران پیرامون رعایت عدل و انصاف از منظر قران و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم در معاملات تجارتی شان صحبت نموده؛ دکانداران را به ادای نماز در جماعت، جلوگیری از اختلاط زنان و مردان( نامحرم) و برداشتن تصاویر خلاف شریعت اسلامی از دیوار های اماکن تجارتی توصیه های لازم نمودند.

همچنان محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر دکانداران را تشویق به عملی نمودن توصیه های ابلاغ شده این وزارت نموده و از آنان خواستند که در جهت اصلاح جامعه و منع منکرات محتسبین را همکاری نمایند.

محتسبین گفتند؛ فریب و اضافه ستانی از مشتریان خلاف شریعت بوده و دین مبین اسلام به صداقت در فعالیت های تجاری تأکید نموده است. آنان علاوه نمودند؛ افراد که در معاملات شان صادق هستند در روز قیامت در جایگاه بلند قرار خواهند داشت؛ جعل و تقلب منجر به بی برکتی در معاملات شان می گردد.

طبق یک خبر دیگر؛ محتسبین امربالمعروف شهر کابل جهت اقامه معروفات و منع منکرت از مساجد، هوتل ها و ساحات پر ازدحام این شهر نظارت نموده؛ مردم را تشویق به ادای نماز در جماعت نمودند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


 

افزایش حضور مردم سمنگان در مساجد؛ جهت ادای نماز با جماعت

محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سمنگان حین نظارت از مساجد و مارکیت های تجارتی در مرکز این ولایت؛ از افزایش حضور مردم در مساجد جهت اقامه نماز در جماعت استقبال نموده و به دکانداران توصیه نمودند که فعالیت های شان را در اوقات نماز تعلیق نموده، به سوی مساجد بشتابند.

با این حال؛ محتسبین امربالمعروف ولایت سمنگان از نهاد های تعلیمی و تحصیلی در این ولایت نیز نظارت نموده و برای شاگردان و استادان توصیه نمودند، تا صورت و سیرت خود را مطابق به شریعت اسلامی برابر نمایند. محتسبین خاطر نشان  نمودند که به نسبت محدودیت وقت، آنان نماز های شان را در محوطه مراکز آموزشی باجماعت اداء نمایند.

با این حال باشنده گان ولایت سمنگان از برنامه های ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در راستای منع منکرات و اقامه معروفات حمایت نموده، تعهد بستند که با محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر در قریه و قصبات شان هم گام هستند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


 

یکتن از ساحرین در ولایت پنجشیر بازداشت گردید.

محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر؛ یک شخص را به اتهام اعمال خلاف شریعت و فریب مردم؛ در و لسوالی شتل این ولایت بازداشت و به پنجه قانون سپردند.

محتسبین امربالمعروف این لایت حین بازداشت این ساحر گفتند: اشیا و لوازم که از نزد این فرد به دست آمده نشان میدهد که این شخص طی چندین سال علاوه بر انجام سحر و جادو؛ مردم این ولایت را فریب داده و پول های هنگفت را از آنان دریافت کرده است.

رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت میگوید دم و دعا از نگاه شریعت اسلامی مشکلی ندارد اما سحر و جادو خلاف شریعت اسلامی است که باید جلو آنها گرفته شود.

همچنان محتسبین مرکز این ولایت نظر به برنامه های روزانه شان، از مراکز صحی و کلینیک چهل بستر این ولایت نظارت نموده و در نشستی با کارمندان بخش صحی؛ در مورد رعایت حجاب شرعی، رفتار نیک با مریضان و مریضداران، اطاعت از اوامر بزرگان و ادای نماز در جماعت توصیه های لازم نمودند.

طبق یک خبر دیگر محتسبین ولسوالی های عنابه، حصه اول و لسوالی شتل ولایت پنجشیر نیز فعالیت های نهاد های امارتی و غیر امارتی را در این ولسوالی ها نظارت نموده و در دیدار با مسئولین و کارمندان در ارتباط به پابندی به نمازها در جماعت ایراد سخن نمودند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


اشتراک رئیس امربالمعروف ولایت بامیان در جلسه اقتصادی نهاد های امارتی  و خصوصی

مولوی محمودالحسن منصوری رئیس امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بامیان با حضور در جلسه اقتصادی موسسات امارتی و خصوصی با استقبال از کارکرد موسسات داخلی و خارجی جهت حمایت در راستای تطبیق برنامه های انکشافی در قریه جات این ولایت گفت: هماهنگی و همکاری بین ادارت امارتی و موسسات غیر امارتی یک اصل مهم در جهت رسیدن به اهداف است.

مولوی منصور رئیس امربالمعروف این ولایت در این نشست افزود، امروز که در افغانستان نظام اسلامی حاکم است نتیجه خون هزاران شهدای گمنام مردم مبارز و مجاهد پرور افغانستان است، اگر با آرمان ها و خون شهدا تغافل صورت گیرد، در روز قیامت همه مسئولین نزد الله جل جلاله جواب گو خواهند بود.

در این نشست رئیس ریاست اقتصاد ولایت بامیان گفت: اطاعت از اوامر بزرگان، رعایت توصیه ها و طرزالعمل های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر شرط اول است و همه مکلف به تطبیق توصیه های محتسبین امربالمعروف در نهاد های شان میباشند.

در همین حال؛ رؤسای موسسات گفتند: از مقرارات و لوایح  وزارت امربالمعروف آگاهی داشته و در رعایت و تطبیق آن با محتسبین همنوا عمل خواهند کرد.

طبق یک خبر دیگر رئیس امربالمعروف ولایت بامیان جهت بررسی و نظارت از فعالیت های محتسبین به ولسوالی های سیغان و کهمرد این ولایت سفرنموده و در نشستی با محتسبین گفت؛ فعالیت محتسبین یک وظیفه مقدس است، پس این وظیفه به طریق احسن و اصول شریعت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم ادامه یابد.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


تاجران وسرمایه داران مطابق به شریعت اسلامی زکات مال شان را به نیازمندان پرداخت نمایند.

محتسبین امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت کابل مطابق به فعالیت های اصلاحی شان با مسئولین مراکز تجارتی در نقاط مختلف شهر کابل ملاقات نمودند.

در این نشست ها محتسبین ریاست امربالمعروف، نهی عن المنکر ولایت کابل به تاجران و سرمایه داران توصیه نمود که مطابق به شریعت اسلامی زکات مال شان را به نیازمندان پرداخت نمایند.

محتسبین امربالمعروف ولایت کابل می گویند که زکات پُل اسلام است و هرکسی که آن را بپردازد از این پُل با موفقیت عبور کرده و کسانیکه در پرداخت آن غفلت مینمایند، در زیر آن پُل زندانى مى شود و پرداخت زکات، خشم پروردگار را فرو مى نشاند.

به همین منظور محتسبین می گویند اگر مسلمانان به دستور حیات بخش که همانا زکات می باشد به خوبی عملي کنند در جامعه اسلامي فقیري باقی نخواهد ماند.

همچنان در این نشست ها محتسبین امربالمعروف به تاجران و دکانداران توصیه نمود که از سود و احتکار خود داری نموده و نماز های خود را در جماعت اداء نمایند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)