"اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

org_admin

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد  جمع آوری آب های دستشوی وترمیمات بخش های مختلف وزارت تحت شماره داوطلبی MPVPEC-OB-NCB-1401-09 را به شرکت ساختمانی بلوگلاکسی دارنده جواز نمبر (32872D-) واقع قوای مرکز، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ  (1،596،540)یک میلون پنصدو نودشش هزارو پنصدو چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان، جوار ریاست 5 استخبارات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۸:۱۰
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری و نصب فایروال مورد ضرورت وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۳:۵۹
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات وسایل برق مورد ضرورت این وزارت تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB-1403-11 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۱۱:۵۱
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت این وزارت تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB . . .

Back to tenders