شیخ محمد خالد: جهان نباید در مقابل تجاوز و نقض حقوق بشری اشغالگران سکوت اختیار کنند

org_admin
Thu, Aug 04 2022 9:17 AM
mopvoe