شیخ کلیم الرحمن فانی به حیث رئیس تعلیم و تربیه محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات تقرر یافت.

org_admin
Sun, Apr 21 2024 3:04 PM

بر اساس حکم ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان شیخ کلیم الرحمن فانی به حیث رئیس جدید تعلیم و تربیه محتسبین توسط معین مسلکی و پالیسی این وزارت به کارمندان معرفی گردیده و آغاز به کار نمود.

این مراسم  که با حضور روُسا مرکزی وکارمندان در مقر وزارت امر بالمعروف برگزار گردید، شیخ محمد فقیر محمدی معین مسلکی و پالیسی این وزارت؛ ریاست تعلیم و تربیه محتسبین را یکی از ریاست های کلیدی عنوان نموده گفت: محتسبین که مسئولیت بزرگ را بر دوش دارند، آنان در حقیقت نماینده گان واقعی نظام اسلامی به خصوص وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر نزد مردم و جهانیان است.

شیخ محمد فقیر محمدی برای رئیس جدید ریاست تعلیم و تربیه محتسبین در پیشبرد هر چه بهتر امور مربوطه اش، آرزوی موفقیت نموده گفت:  مسئولیت محتسبین دعوت، خدمت ومنع کردن مردم از فتنه، فساد و آگاهی‌دهی در امورات دینی است پس لازم است که در راستای تعلیم و تربیه محتسبین جهت موثریت فعالیت های شان اقدامات بیشتر انجام شود.

معین مسلکی و پالیسی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر افزود؛ مقام ها و مسئولین این وزارت نیز تصمیم دارند در سال آینده هجری قمری نیز برنامه ها و سمینار های آموزشی را برای محتسبین در سراسر کشور برگزار نمایند.

سپس مولوی حمید الله امین رئیس مالی و اداری، متن حکم رئیس جدیدالتقرر را به خوانش گرفته و افزود وزارت امربالمعروف ثمره جهاد ۲۰ ساله مجاهدین میباشد و بزرگان امارت اسلامی بالای این وزارت اعتماد بیشتر دارند.

با این حال شیخ کلیم الرحمن فانی رئیس جدید ریاست تعلیم و تربیه محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات از اعتماد بزرگان امارت اسلامی اظهار امتنان نمود و تعهد بست که امور مربوط را  در راستای پشرفت این نهاد اصلاحی  به پیش خواهند برد.

قابل ذکر است که پیش از این شیخ کلیم الرحمن فانی به حیث رئیس امور اقوام و قبایل ولایت خوست فعالیت نموده است.

Latest news

Sat, Apr 27 2024 2:57 PM
Background image

Officials of the Ministry MOPVPV hold a coordination meeting with scholars & imams of mosques of Kabul city.

In this meeting the implementation of the decrees, commands and recommendation of Ameerul Momineen (Allah bless him), establishing virtue and preventing vices in society and supporting. . .

BACK TO NEWS