سرپرست وزارت امر بالمعروف، با علماء و بزرگان قومی ولایت نورستان دیدار نمود.

org_admin
Sun, Jan 28 2024 9:13 AM

شیخ محمد خالد الحنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با تعدادی از علماء و بزرگان قومی ولسوالی نورگرام  این ولایت به هدف رسیدگی به مشکلات محیطی آنان در مقر این وزارت ملاقات نمود.

در این ملاقات بزرگان ولایت نورستان؛ از فعالیت های وزارت امر بالمعروف در جهت اصلاح جامعه و رسیدگی به مشکلات محیطی مردم ابراز امتنان نموده؛ روی هدف ملاقات شان صحبت نمودند.

بزرگان ولسوالی نورگرام در خصوص منازعات مردم در این ولسوالی یاد آور شده گفتند، منازعه به میان آمده در خصوص مالکیت علفچر بین باشنده گان این ولسوالی از چندین دهه به این سو هنوز هم پا برجا بوده؛ که مردم از این ناحیه خساراتی را نیز متحمل گردیده اند، آنان گفتند لله الحمد با استقرار نظام اسلامی از همه نعمت های زندگی در ساحه زیست خویش برخوردار می باشیم.

آنان هم چنان از سرپرست وزارت امربالمعروف در جهت نزدیک ساختن طرف های منازعه سپاس گذاری نموده افزودند؛ از 45 سال به اینسو مردم افغانستان جهت استقرار نظام اسلامی مبارزه نموده اند. که خوش بختانه امروز مردم ثمره جهاد و مبارزات شان را با استحکام نظام اسلامی به دست آوردند.

علماء و بزرگان قومی این ولایت خواستار همکاری رهبری این وزارت در جهت حل مشکلات محیطی شان گردید، تا آنان در فضای صلح و آشتی زندگی شان را به پیش برند.

شیخ محمد خالد الحنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات؛ تشریف آوری بزرگان حاضر را خیر مقدم گفته بیان داشتند؛ این وزارت با توجه به وجیبه دینی و شرعی مکلف است تا به مشکلات مردم رسیدگی نماید که در همین راستا صد ها مورد منازعات را در مرکز و ولایات بر اصول عدالت حل نموده است.

سرپرست وزارت امر بالمعروف وعده نمود که این وزارت مصمم است فضای دوستی و اخوت را میان مردم در مطابقت به احکام شرعی برقرار نماید. وی گفت؛ تمام تصامیم و فیصله ها باید به شکل عادلانه و با نظر داشت حقوق طرفین صورت گیرد. به این منظور لازم است تا نظریات و خواسته های هر دو طرف یکسان شنیده شود.

قابل ذکر است که با وساطت رهبری و منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات؛ تا اکنون صدها مورد منازعات و خصومت ها در مراکز ولایات، ولسوالی ها و قریه های دور افتاده کشور حل گردیده است.

(ریاست اطلاعات و نشرات)