اعلامیه مطبوعاتی وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات؛ در پیوند به فعالیت خیاطی ها در ولایت هرات

org_admin

صفحات تاریخ کشور ما، شاهد مبارزات مردم غیور و مجاهد پرور ولایت هرات برای رهایی از جهل و تاریکی میباشد. مردم هرات همواره در راستای تامین عدالت و تنفیذ شریعت، در صف نخست عدالت طلبی، جانفشانی نموده و در این مسیر، قربانی های بی شماری را هدیه نموده اند.

اخیراً جمعی از بزرگان، متنفذین و وکلای گذر نواحی مختلف این ولایت، به ریاست امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات مکرراً مراجعه نموده، خواستار اصلاحات در زمینه بعضی از صنف های شهری در این ولایت گردیدند.

بزرگان هرات مدعی شدند که؛ خیاط های مردانه بر خلاف موازین شرعی، آنان به ساختن لباس های زنانه مبادرت می ورزند، زنان به دکان های خیاطی مردانه مراجعه نموده و اندازه لباس زنان توسط خیاط های مرد اندازه گیری میگردد، که این عمل در مغایرت کامل با احکام صریح دین مبین اسلام میباشد.

 ریاست امر بالمعروف ولایت هرات با بزرگان و وکلای گذر توافق نمودند که منبعد خیاطی های زنانه لباس های زنان، و خیاطی های مردانه تنها لباس های مرد ها را تهیه نمایند.

در ضمن، منسوبین این ریاست، بعد از بررسی و درست آزمایی موضوع یادشده؛ برای زدودن و جلوگیری از ادامه آن، اقدام به توصیه خیاط ها در در جهت تغییر روش کاری شان شدند. با آنکه آنان مطابق به توصیه ها تعهد نمودند، اما متاسفانه تعدادی از آن ها دو باره به این فعل منکر ادامه دادند.

محتسبین و مسؤولین این ریاست برای اقامه معروفات و ازاله منکرات، به دلیل عدم رعایت احکام شرعی، اقدام به بستن موقتی دکان های گردید که به توصیه ها عمل نه نموده بودند. که آنهم بعد از دو روز دو باره به فعالیت آغاز نمودند.

اکنون عده ای از رسانه های مغرض، به شکل مغرضانه، مورد یاد شده را، بدون در نظرداشت حقایق منعکس نموده اند که گویا خیاطی های زنانه در ولایت هرات مسدود گردیده است.

این در حالیست که زنان می توانند طبق معمول، با مراجعه به خیاطان زن ضروریات شان را در قسمت تهیه لباس مرفوع نمایند.

وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات، همواره در راستای تامین حقوق اساسی زن و مرد، در مطابقت به احکام شرعی و عرف های پسندیده مردم افغانستان پا بند بوده و بر تطبیق آن متعهد میباشد.