منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ - ۸:۵۹
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک انکشاف تجهیزات و وسایل سیستم کمره های امنیتی مرکز  وزارت تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB-1403-3 اشتراک نموده، نقل شرطنامه را از طریق فلش دسک از مدیریت عمومی تدارکات اجناس این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳ - ۹:۱۸
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 100000 لیتر تیل دیزل و 50000 لیتر تیل پطرول تحت شماره داوطلبی . . .

RecentShow all

پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۲ - ۹:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور: 12  اسد 1402

بدینوسیله به تاسی از فقره (1و2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که،  قرار است وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ - ۸:۵۹

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک انکشاف تجهیزات و وسایل سیستم کمره های امنیتی مرکز  وزارت تحت شماره . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳ - ۹:۱۸

اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 100000 لیتر تیل دیزل و 50000 لیتر تیل پطرول تحت شماره داوطلبی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۲:۵۰

"اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 70000 لیتر تیل . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۱:۷

"اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب تجهیزات رادیو صدای منبر تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB-1402-14 . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۵:۵

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک 440 دانه دوشک همراه پوش، . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۹:۴۳

اعلان مجدد داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مجدد داوطلبی تدارک مقدار 70000 لیتر تیل دیزل و 40000 لیتر تیل پطرول تحت شماره داوطلبی . . .