اعلان رقابتی بست های محتسبین نظامی ریاست ازاله منکرات و محتسبین ملکی ریاست امر بالمعروف، شهرکابل

org_admin
Sun, Oct 15 2023 10:48 AM
movope

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف والای امارت اسلامی افغانستان، مصمم است؛ تا بست های خالی محتسبین نظامی ریاست ازاله منکرات و محتسبین ملکی ریاست امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات شهر کابل را از تاریخ 22/07/1402 الی 12/08/1402 به اعلان رقابت آزاد گذاشته و از آن طریق تکمیل نماید.

علمای کرام که علوم مروجه، دوره خورد (عالیه) و دوره کلان عالمیه را تکمیل کرده باشند، فورم کاریابی را از طریق ریاست منابع بشری این وزارت دریافت؛ و به طور دقیق خانه پری نموده بعد از تصدیق مراجع تحصیلی کشور واپس تسلیم نمایند.