اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

org_admin

Publish Date

Closing Date

تاریخ صدور: 12  اسد 1402

بدینوسیله به تاسی از فقره (1و2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که،  قرار است وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات پروژه باز سازی سیستم آب رسانی و کانالیزاسیون تعمیر مرکزی چهار منزله وزارت  تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB- 1402-05   را به شرکت ساختمانی گرین امر بابا دارنده جواز نمبر 59485 به قیمت مجموعی مبلغ 1,761,780 افغانی( یک میلیون هفت صد شصت یک هزار هفت صدو هشتاد افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات واقع سرک دارالامان، کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۲:۵۰
Background image

"اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 70000 لیتر تیل . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۱:۷
Background image

"اعلان داوطلبی

وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب تجهیزات رادیو صدای منبر تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB-1402-14 . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۵:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک 440 دانه دوشک همراه پوش، . . .

Back to tenders