مقالات فرهنگ اسلامی و احادیت نبوی

داستان عبرت انگیز

عسَى رَبنا أنْ يُبدِلنا خَيراً مِنهَا

روزی از روزگار مردی فقیر و نادار در مکه زندگی می نمود که با یک زن  نیکوکار ازدواج کرد و یکی از روزها فقرشان به حدی رسید که چیزی برای خوردن و پوشیدن نداشتند.

زن به او گفت: عزیزم، چرا نمی‌روی برای ما چیزی بیاورید تا آنرا بخوریم و و یا چند تکه لباس نو بسازیم؟ مرد طرف بازار روانه شد تا برای خانواده اش چیزی بیاورد اما زیاد گشت چیزی برای خانواده اش پیدا نکرد.

پس از آن همه ناامیدی ها رو به طرف حرم نموده  و دو رکعت نماز خواند و بعداز اختتام دو رکعت نماز، دست دعا به طرف الله متعال بلند کرد و خداوند منان وضعیت وی تغییر داده و سختی  او را به آسانی مبدل کرد.

وقتی آن مرد از دعا برخاست و به طرف حرم رفت، دید که در آنجا یک کیف پول است آنر برداشت که در داخل آن هزار دینار میباشد.

مرد روپیه را گرفت به طرف خانه اش روانه شد و ماجرا را برای خانم اش تعریف کرد و خانم وی از این ماجرا یافتن پول؛ خیلی ها خوشحال گردید.

اما زن جواب تعجب آور داد!

تو این مال را گرفته دوباره نزد صاحب اش به حرم ببر و حرم برای هیچکس اجازه گرفتن را نمی دهد و این آیه را برای اش تلاوت نمود﴿عسَى رَبنا أنْ يُبدِلنا خَيراً مِنهَا..

این مرد پس از شنیدن سخنان زن ، به سمت حرم رفت.

او می بیند یک کسی فریاد زده می گوید، کیف پول من را کی پیدا کرده است  که در آن هزار دینار است.

مرد فقیر از اینکه صاحب اصلی کیف پول پیدا شده است خوشحال شده و پول را به صاحب اصلی اش می سپارد.

فقیر رو به او کرد گفت: ای مرد، این کیف را  من در منطقه حرم یافتم  و این از تو است.

مرد با تردید به طرف فقیر نگاه کرد و نشانه های از فقر را در او دیده، گفت: این کیف که هزار دینار در داخل آن ا است از خودت می باشد و مالک این کیف؛ 9 هزار دیگر نیز به مرد فقیر داد.

مرد فقیر حیران شد و نزدیک بود از خوشحالی بیهوش شود و با صدای بلند فریاد زد، این برای چیست؟

صاحب مال به او گفت: شخصی از شام به من ده هزار دینار داد و گفت هزار دینار را در منطقه حرم بینداز، سپس فریاد بزنید که دینارهای من گم شده است و اگر کسی آنرا یافت و برای من بیاورد  9 هزار دینار دیگر نیز برای اش داده خواهند شد؛ تو همان  شخص امین و قابل اعتماد میباشد.

﴿عسَى رَبنا أنْ يُبدِلنا خَيراً مِنهَا..﴾  فایده توکل و اعتماد به قرآن و الله متعال  این است که هزار  را به ده هزار تبدیل می کند.

این قصه برای ما یک درس بزرگ است و باید از آن عبرت گرفت و همه چیز به تقوا و پرهیزگاری بستگی دارد و خداوند متعال تقوا را شرط دادن رزق و روزی قرار داده است.

فایده توکل و امانت داری به قرآن و الله متعال این است یک هزار به ده هزار افزوده و قابل محاسبه میشود.

الله متعال می فراید:

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ..